Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

HỒNG NHAN BẠC PHẬN !


MẶN MÀ NHAN SẮC DUNG NHAN 
CHIM SA CÁ LẶN CŨNG TÀN MÀ THÔI 
DÙ RẰNG NGỌC THỐT HOA CƯỜI 
AI AI CŨNG THÍCH NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU MÊ !
ĐỂ RỒI BƯỚM CHÁN ONG CHÊ
KHI HOA HÉO ÚA NGƯỜI CHÊ HOA TÀN
ĐÓ LÀ SỐ PHẬN HỒNG NHAN
GỌI LÀ MỆNH BẠC HOA TÀN BƯỚM CHÊ
HẾT RỒI CÁI THUỞ NGƯỜI MÊ
ĐỂ AI ĐI SỚM VỀ TRƯA LẠNH LÙNG !
TUỔI GIÀ THẮT THẺO VÔ CÙNG
KHI HOA TÀN CỖI NGÀN TRÙNG KHỔ ĐAU !
KIẾP NHÂN GIAN MỘT KIẾP SẦU
TRĂM NĂM HẾT KIẾP VỀ ĐÂU MỘT MÌNH !
AI AI RỒI CŨNG CHẾT XÌNH
XÁC THÂN TỨ ĐẠI ĐỜI MÌNH RẢ TAN !
AI TU VỀ ĐẾN PHẬT ĐÀNG
SỐNG HOÀI SỐNG MÃI MUÔN NGÀN NĂM SAU
ĐỂ KHÔNG CÒN NỮA KHỔ ĐAU
THOÁT LY SANH TỬ ĐỊA CẦU TANG THƯƠNG
HỞI ƠI MỘT KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG
CHỈ LÀ MỘT KIẾP VÔ THƯỜNG CÒN CHI !BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
12/5/2018

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA ! BAOLOCMAURICE

TÁC PHẨM VĨ ĐẠI VỀ PHẬT PHÁP !
ĐÂY LÀ KIM CHỈ NAM ĐƯỜNG VỀ CÕI PHẬT CHO NHỮNG AI MUỐN THÀNH PHẬT !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !
TU KHÔNG CẦN LUẬN CAO XA
TU LỜI ĂN NÓI TU QUA VIỆC LÀM !
(QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NẾU AI CHỈ TU CÁI TƯỚNG LÀ TU PHƯỚC THẾ GIAN SẼ MÃI MÃI TRẦM LUÂN SANH TỬ !
VẬY PHẢI TU CÁI TÂM CHO TỐT ĐẸP VÀ NIỆM PHẬT MỚI ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC + TU HUỆ THÌ CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC BỐ THÍ VÀ CÚNG CHÙA,TU HUỆ LÀ NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH !
CHỚ NÊN CHỈ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI MÀ CÒN PHẢI TU THÊM NIỆM PHẬT !
TU TƯỚNG LÀ TU HỮU VI LÀ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI NHƯ CÚNG CHÙA GÕ MỎ TỤNG KINH !
RẤT NHIỀU NGƯỜI TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI MÀ KHÔNG TU CÁI TÂM MÀ CHỈ THÍCH TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI THƯỜNG CHẠY THEO XU HƯỚNG CỦA TÂM THẾ GIAN CHỈ TÔN TRỌNG CÁI VẺ BỀ NGOÀI PHÙ DU ẢO TƯỞNG VÀ GIẢ TẠM CỦA CON NGƯỜI !
(ONLY WORSHIPPING THE APPEARANCE WHICH'S
EPHEMERAL,ILLUSIVE AND TEMPORARY IN LIFE !)
TU CÁI TÂM LÀ TU VÔ VI NHƯ NGÀI HUỆ NĂNG LỤC TỔ ĐẮC QUẢ THÀNH PHẬT RỒI !
TU GÕ MÕ TỤNG KINH LÀ TU THEO THẦN TÚ LÀ TU HỮU VI KHÔNG THÀNH ĐẠO VÀ MÃI CHO ĐẾN BÂY GIỜ MẤY NGÀN NĂM RỒI THẦN TÚ CŨNG CHƯA THÀNH PHẬT MÀ CHÙA CHIỀN HIỆN NAY VẪN CÒN THÍCH TU CÁI TƯỚNG LÀ TỤNG KINH GÕ MÕ CỦA THẦN TÚ !
ĐẠO LÀ VÔ HÌNH THUỘC VỀ LÃNH VỰC TÂM LINH NÊN TA PHẢI TU VÔ VI LÀ SỬA CÁI TÂM MỚI THÀNH TỰU TỐT ĐẸP !
NIÊM PHẬT TRONG TÂM LÀ TU VÔ VI ĐỂ TIÊU DIỆT TỘI LỖI MỚI THÀNH ĐẠO !
TU VÔ VI TỨC LÀ TU TÂM DƯỠNG TÁNH MỚI CÓ THỂ GỘI NHUẦN ƠN ĐỨC PHẬT !
TU VÔ VI LÀ VÔ PHÁP TƯỚNG MỚI LÀ THIỆT TƯỚNG !
ĐẾN CHÙA LẠY PHẬT LÀ "THẤY ĐẠO LÝ CHỚ CHƯA THẤY TÁNH"TA PHẢI BẮT CHƯỚC CÁI TÁNH CỦA PHẬT VÀ Y HÀNH LÀM THEO LỜI PHẬT DẠY TỨC LÀ THẤY TÁNH
THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA ĐẠO TỨC LÀ ĐÃ HIỂN ĐẠO TỨC LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO !
THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO TỨC LÀ TA SẼ THÀNH ĐẠO !
TA CHỈ THẤY CÁI VÕ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC CÁI RUỘT TRÁI CÂY BÊN TRONG LÀM SAO ĂN ?
CHỈ THẤY CÁI CHÙA MÀ KHÔNG THẤY CÁI TÂM CỦA PHẬT BÊN TRONG LÀM SAO ĐẠT ĐƯỢC CÁI ĐẠO ?
CHO NÊN ĐẾN VỚI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY VÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
CHỈ THẤY BỀ NGOÀI CỦA CÁI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY CÁI BÊN TRONG CỦA ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
ĐỜI LÀ HỮU VI LÀ VẬT CHẤT TÀN LỤN CHỈ CÓ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG CÓ BÊN TRONG NHƯ LÀ ĐẠO LÀ CÁI TÂM VÀ TƯỚNG LÀ CÁI XÁC !
ĐẠO LÀ VÔ HÌNH LÀ RỖNG KÔ VÌ KÔ CÓ HÌNH TƯỚNG LÀ KHÔNG KHÔNG CÒN ĐỜI LÀ CHẤP CÓ !
NÊN Ở NGOÀI Ở TRONG Ở TRÊN Ở DƯỚI ĐỀU LÀ KO CÓ, KO VƯỚNG MẮC ĐIỀU CHI NHƯ NHƯ TỰ TẠI...
NÊN PHẬT GỌI LÀ NHƯ LAI LÀ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT QUAN ÂM TỰ DO TỚI LUI KHÔNG RÀNG BUỘC
BẢN THỂ CỦA ĐẠO LÀ KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG KHÔNG,KHÔNG CÓ GÌ HẾT !
CHO NÊN PHẬT BỎ NGÔI VUA ĐỂ TRỞ VỀ SỐ KHÔNG MÀ THÀNH ĐẠO
NGÀI BỎ HẾT CÁI CÓ PHÙ DU NƠI THẾ GIAN ĐỂ CÓ TẤT CẢ Ở THẾ GIỚI BÊN KIA LÀ TÂY PHƯƠNG
LOÀI NGƯỜI CỨ ÔM QUÁ CHẶC CÁI CÓ VẬT CHẤT TRẦN GIAN THÌ LÀM SAO ĐẾN ĐƯỢC CÕI PHẬT ?
CHO NÊN CÁI CÓ TRÊN TRẦN GIAN LÀ MÃI MÃI LUÂN HỒI SANH TỬ !
MÀ NHIỀU Ô NHÀ GIÀU MIỆNG NÓI TÔI TU RỒI MÀ TAY THÌ ÔM GIỮ BẠC TỶ KHÔNG BUÔNG !
LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT LÀM SAO PHẬT RƯỚC VỀ VÌ LÒNG CÒN QUÁ MÊ CHẤP TIỀN CỦA VÀ ĐỦ THỨ SỰ ĐỜI THƯƠNG YÊU THÙ OÁN ĐỐ KỴ GANH TỴ MÀ KHÔNG CHỊU BUÔNG RA VỚI TÂM THẾ GIAN LÀ CHẤP KHÔNG CHẤP CÓ LÀM SAO ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT ? CHỈ LÀ HOANG TƯỞNG MƠ MỘNG LÀ CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA CON NGƯỜI !
MÀ TÂM THẾ GIAN THÌ RẤT GẦN GỦI VỚI TÂM MA NÊN TRỊCH QUA MỘT CHÚT XÍU LÀ CÓ THỂ RƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM NHƯ CHƠI !
SỐNG THÌ HAM GIÀU CHẾT LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT THÀNH PHẬT THÌ CHỈ LÀ MỘNG MỴ HƯ ẢO HOANG TƯỞNG ĐÁNG THƯƠNG NÊN PHẬT GỌI LÀ CĂN ĐỘN DÙ CHO CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA LÀ KHÔN VIÊC ĐỜI MÀ NGU VIỆC ĐẠO,PHẬT NÓI NHƯ VẬY !
SỐNG THÌ MUỐN NẰM TRÊN MỌI NGƯỜI THAM LAM CẠNH TRANH ĐỐ KỴ ĐỦ THỨ VIỆC THÌ AI DÁM THỌ KÝ CHO THÀNH PHẬT ĐÂY ??? (DAREN'T =KO DÁM ĐÂU!)
CÓ BÊN NÂY LÀ KHÔNG CÓ BÊN KIA ĐÓ LÀ TÂM THẾ GIAN, KHÔNG PHẢI TÂM CỦA PHẬT !
TÁNH CỦA PHẬT LÀ PHỦI BỎ BÊN NÂY ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÊN KIA ĐÓ LÀ THẤY CÁI TÁNH CỦA PHẬT !
ĐÓ LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO PHỦI BỎ TẤT CẢ Ở BÊN NÂY ĐÊ CÓ TẤT CẢ Ở BÊN KIA !
TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI, CÓ ĐẾN 99/100 KO THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA PHẬT NÊN KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO VÀ VÌ VẬY KO THỂ THÀNH ĐẠO VÌ CÒN QUÁ CHẤP MÊ VẬT CHẤT PHÙ DU !
ĐẠO THÌ PHẢI BUÔNG XUỐNG THẢ RA CÒN ĐỜI THÌ ÔM LÊN VÀ HỐT VÔ NÊN CỨ LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM !
THAM THÌ THÂM,ÔM THÌ CHẾT KHỔ MÃI MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN THEO LUẬT VAY TRẢ CỦA TẠO HÓA !
CÒN PHẬT THÌ BUÔNG BỎ TẤT CẢ NÊN CHẤM DỨT NHÂN QUẢ VAY TRẢ Ở THẾ GIAN NÊN THÀNH PHẬT !
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÚA TỂ VŨ TRỤ NGÀI NÓI "MUỐN THÀNH ĐẠO HÃY TRỞ VỀ SỐ KO" VÌ TÁNH CỦA ĐẠO LÀ SỐ KO LÀ CHẲNG CÓ GÌ HẾT !
CÒN TÁNH CỦA ĐỜI LÀ SỐ CÓ NÊN MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN,ĐỊA NGỤC VAY TRẢ TỬ SANH NGÀN NĂM...
CHO NÊN MẤY Ô NHÀ GIÀU ÔM CHẶC CỦA CẢI MÀ MUỐN THÀNH PHẬT LÀ CHUYỆN HOANG TƯỞNG
NHÀ GIÀU CÓ SAU NHIỀU TAI ÁCH (THƠ HUỲNH GIÁO CHỦ )
NHÀ GIÀU MUỐN VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG CÒN KHÓ HƠN CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỔ KIM (CHÚA JESUS CHRIST)
CÁC VỊ THÀNH PHẬT THÁNH TIÊN LÀ TRUNG LƯU ĐỦ ĂN HOẶC NGHÈO KHÔNG HÀ !
CHÚA , PHẬT RẤT NGHÈO VÌ "VÔ ĐAU KHỔ BẤT THÀNH ĐẠI ĐẠO !" (ĐÓ LÀ LỜI PHẬT DẠY)
ĂN NO QUÁ CŨNG CHẾT, NHỊN ĐÓI CŨNG CHẾT !
GIÀU QUÁ LÀM CHUYỆN ÁC CŨNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC MÀ QUÁ NGHÈO ĐI CƯỚP GIỰT CŨNG VÔ ĐỊA NGỤC !
THUYẾT TRUNG DUNG CỦA NHÀ PHẬT LÀ ĐỦ ĂN DỄ TU VÀ KHÔNG THAM VỌNG LÀ TẤT CẢ SAU THÀNH PHẬT HẾT !
PHẬT NÓI :"ĐẠO PHẬT LÀ CÁI ĐẠO NGƯỢC DÒNG LÀ NHỮNG GÌ ĐỜI LÀM TA KHÔNG LÀM"
KHI THẾ TÔN NHƯ LAI BIẾT MÌNH SẮP THÀNH PHẬT TRONG VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ NGÀI LIỀN ĐỨNG BÊN BỜ SÔNG RỒI NÉM CHÉN VÀNG XUỐNG LÒNG SÔNG (RIVERBED) VÀ PHÁT NGUYỆN RẰNG :
"NẾU TÔI THÀNH ĐẠO THÌ XIN CHO CHÉN VÀNG NẦY NỔI LÊN TRÔI NGƯỢC DÒNG SÔNG"
THẾ RỒI CHÉN NỔI LÊN KHÔNG CHÌM VÀ TRÔI NGƯỢC LẠI DÒNG NƯỚC, NGÀI LIỀN ĐẮC QUẢ NIẾT BÀN VÀ THÀNH PHẬT TỨC KHẮC NHƯ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGÀI (TO ATTAIN NIRVANA AND BECOME BUDDHIST AT ONCE JUST LIKE HIS DESIRE )
KHI PHẬT THÍCH CA (SAYA MUNI) THÀNH ĐẠO THÌ ÁNH SÁNG CỦA NGÀI PHÁT ĐI KHẮP BA NGÀN THẾ GIỚI VÀ CHẤN ĐỘNG TOÀN THẾ CÁC CÕI TRỜI TRÊN THIÊN CUNG CŨNG NHƯ LÀ ĐẠI BỒ TÁT LÚC XUỐNG THẾ GIAN RA ĐỜI CỨU THẾ CŨNG CHẤN ĐỘNG NHƯ VẬY !
CHÉN VÀNG ĐÓ LÀ CỦA MỘT CÔ THÔN NỮ CON NHÀ GIÀU CÓ ĐẠI DUYÊN RẤT LỚN VỚI PHẬT VÀ CẢM NHẬN BIẾT PHẬT SẮP THÀNH ĐẠO NÊN LIỀN ĐẾN QUỲ GỐI DƯỚI CHÂN NGÀI MÀ DÂNG CHÉN SỬA VÀNG CHO NGÀI UỐNG , UỐNG XONG NGÀI PHÁT NGUYỆN VÀ THÀNH PHẬT LUÔN VÀ SAU NẦY CŨNG ĐỘ CÔ THÔN NỮ ĐẮC QUẢ THÁNH A LA HÁN VỚI 4 LẦN ĐIỂM ĐẠO TRONG 49 NĂM ĐI TRUYỀN BÁ ĐẠO PHẬT CỦA NGÀI , CÒN BÂY GIỜ CÔ THÔN NỮ CÓ LẺ ĐẮC QUẢ BỒ TÁT RỒI !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG ! 

(MÙNG 6 TẾT NHÂM TUẤT) 2018 !

NGÀY ĐINH TỘI CỦA TRỜI ! BAOLOCMAURICE@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

QUƠ BÚT THẦN TA KỂ TỘI TRẦN GIAN
MƯỢN BÚT MỰC TIẾP ĐIỂN ĐẤNG BỀ TRÊN CHỈ GIÁO !
AI MỞ MẮT NHÌN ĐỜI CHO THẤU ĐÁO
SẼ BIẾT LÀ THIỆN ÁC ĐƯỢC PHÂN CHIA
ĐỂ MAI SAU ĐẦU KHỎI CỔ CHIA LÌA
GƯƠM BA THƯỚC PHÁP TRƯỜNG TRỜI XỬ TỘI !
AI TU HIỀN PHẬT TRỜI THƯƠNG CỨU RỖI
KHÕI ĐỌA ĐÀY VÀ AN LẠC THẢNH THƠI
CÕI TÂY PHƯƠNG RỰC RỠ SÁNG NGỜI
CHỜ RƯỚC KẺ CAO NGÔI TU NIỆM PHẬT
MUÔN ĐỜI SAU PHƯỚC LÀNH KHÔNG THỂ MẤT
VÔ SỔ HỒNG CHỜ PHẬT RƯỚC ĐÀI SEN
MUÔN NGÀN SAU ĐỜI HẠNH PHÚC ẤM ÊM
SAU RỐT RÁO SẼ LÀ THÀNH PHẬT ĐẠO !
AI KHÔNG TU RÁN ĐỪNG KIÊU NGẠO
ĐỂ NGÀY SAU LỆ ĐỔ CÕI A TỲ
CÒN BÂY GIỜ HÃY RÁNG NIỆM A DI
SAU SẼ THẤY CHUYỆN HUYỀN VI PHẬT PHÁP
NGÀY PHÁN XÉT NGÀY SAU ĐÂY GẤP GÁP
ĐẾN MAU SAU PHẬT DI LẠC XUỐNG TRẦN
KẺ BẠO TÀN KHÔNG CÒN ĐƯỢC XÁC THÂN
NGÀY CHUNG CUỘC CÕI THIÊN ĐÌNH ĐỊNH TỘI !
AI BIẾT LO HÃY QUAY ĐẦU SÁM HỐI
SẼ ĐƯỢC TRỜI XÁ TỘI KHỎI ĐAU THƯƠNG
CÒN NẾU MÀ NGOAN CỐ SẼ XÌNH ƯƠNG
KẺ GIAN ÁC ĐẾN NGÀY SAU TẬN DIỆT !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

VÔ DANH CƯ SĨ NHÁ QUÊ !

HÙNG ANH MỘT THUỞ !@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

RƯỢU VÔ RA MẶT ANH TÀI
CHO RẰNG TA ĐÓ LÀ TAY ANH HÙNG
NỮA SAU VỀ CÕI MỊT MÙNG 
MỚI LÀ BIẾT ĐƯỢC TRÙNG TRÙNG HANG SÂU
NHƯNG MÀ AI CÓ BIẾT ĐÂU
ĐẾN CHỪNG BIẾT ĐƯỢC ÔM SẦU NGÀN NĂM !
MẶT NGỒI NHƯ KHỈ NHĂN RĂNG
KHÓC LA CHẲNG ĐƯỢC RUỘT GAN HÉO SÀO
BÂY GIỜ PHÁCH LỐI HÙNG HÀO
THẲNG TAY BỨC HIẾP KẺ NÀO YẾU CƠ !
BẠO HÀNH BẮT CÓC TRẺ THƠ
ĐÀN BÀ CON GÁI BƠ VƠ LẠC LOÀI
CHÚNG LUÔN TÀN SÁT AI AI
MOI GAN MÓC RUỘT NHƯ LOÀI CỌP BEO
GIẾT NGƯỜI NGHIỆP QUẢ KIẾP SAU
GIEO CHI LÃNH NẤY NGHIỆP NÀO CƯU MANG !
ĐỜI THƯƠNG LÀM CHUYỆN BẠO TÀN
ĐẾN NGÀY TẬN DIỆT HỒN TAN CHẲNG CÒN
RÁNG TU SẼ THẤY NĂM NON
NGÀY TRỜI PHẬT ĐỊNH KHÔNG CÒN BAO NHIÊU !
ÁC ÔN SẼ CHẾT RẤT NHIỀU
XÁC TRÔI BIỂN CẢ QUẠ DIỀU MÓC MOI
HÃY RÁNG SỐNG ĐỂ MÀ COI
LÀ NGÀY PHÁN XÉT PHẬT TRỜI ĐỊNH PHÂN !
CHỪNG ĐÓ MỚI NGÁN VŨ LANG
TIÊN TRI ĐÚNG PHÓC 100/100 ĐÓ MA !
SỐNG CÒN CON CỦA PHẬT ĐÀ
CÒN MÀ CON QUỶ CON MA TIÊU TÙNG !
BÂY GIỜ LÊN MẶT ANH HÙNG
NỮA SAU TỚI VIỆC CHUNG THÂN ĐỌA ĐÀY !
ÁC BÁO THÌ TỚI ÁC LAI
CHỪNG ĐÓ MỚI BIẾT LÀ AI ÔNG TRỜI !
BÂY GIỜ CHÚNG NÓ MỪNG CƯỜI
TAY CHÂN MÚA MÁY MIỆNG THỜI HUÊNH HOANG !
RỒI ĐÂY CHÚNG HẾT LÀM TÀNG
MAI SAU CHÚNG SẼ VÔ HANG NGỤC TÙ !
ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP THIÊN THU
Ở TRONG NGỤC TÔI MỊT MÙ KHÓC LA !
SỐNG LÀM QUỶ CHẾT LÀM MA
LỬA THIÊU LỬA ĐỐT SẼ LÀ NGÀN NĂM !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

VÔ DANH CƯ SĨ NHÀ QUÊ !

HÃY THƯỜNG XUYÊN NIỆM PHẬT ! BAOLOCMAURICE !

HÃY THƯỜNG XUYÊN NIỆM PHẬT TRONG TÂM KHÔNG NGỪNG NGHỈ,NIỆM LIÊN TỤC, ĐỨNG ĐI NẰM NGỒI NGỦ NGHỈ LÚC ĂN LÚC UỐNG CŨNG NIỆM NIỆM ! TRONG TỪNG HƠI THỞ TRONG TỪNG CỬ ĐỘNG LÚC NÀO CŨNG CÓ PHẬT TRONG TÂM ! MỌI LÚC MỌI KHI LÚC NÀO CŨNG TƯỞNG NHỚ ĐẾN PHẬT THÌ PHẬT SẼ Ở KẾ MÌNH THEO ĐỘ CHO MÌNH RỒI LÀM THÊM VIỆC THIỆN, HÃY THƯƠNG YÊU MỌI NGƯỜI VÀ GIÚP ĐỞ KẺ NGHÈO KHÓ BỆNH TẬT ỐM ĐAU ĐÓI KHỔ HÃY CÓ TÂM TỪ BI NHƯ PHẬT HÃY QUÊN MÌNH ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CÁI TA NHIỀU QUÁ VÀ ÍCH KỶ LÀ MANG TỘI !
HÃY NHỚ LÀM VIỆC THIỆN CHO NHIỀU XÃ THÂN CẦU ĐẠO PHỤC VỤ ĐẠO PHÁP VÀ NHÂN LOẠI TRONG CÕI ĐỜI VỀ SAU SẼ ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN CHO MÌNH LÀ DỨT ĐƯỢC NGHIỆP ÁC TỪ MUÔN KIẾP TRƯỚC VÀ ĐƯỢC AN LẠC NƠI CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG RỐT RÁO SAU CÙNG THÀNH PHẬT ĐẠO CỨU ĐỘ QUẦN SANH VƯỢT SÔNG MÊ BIỂN KHỔ !

BAOLOCMAURICE !

LỜI NGUYỆN CẦU NĂM 2018 BAOLOCMAURICELỜI NGUYỆN CẦU CỦA BAOLOCMAURICE 2018 !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NAY BAOLOCMAURICE NHẬN LỆNH CHA TRỜI TIẾP ĐIỂN CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN DẠY BẢO THỀ QUYẾT TÂM DẪN DẮT TOÀN THÊ NHÂN LOẠI TRỞ VỀ VỚI PHẬT A DI ĐÀ NƠI CÕI TRỜI CỰC LẠC NGÀN NĂM AN VUI TRƯỜNG SANH BẤT TỬ !
A DI ĐÀ PHẬT ĐẤNG TỪ BI VĨ ĐẠI CỨU AN MUÔN LOÀI !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU ĐỨC MẸ TỐI CAO VŨ TRỤ LÀ MẸ CỦA MUÔN LOÀI SẢN SANH VẠN VẬT BAN PHƯỚC CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI SỐNG TRONG BÌNH YÊN TRONG NĂM MỚI !
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHA TRỜI CHÍ TÔN CHÚA TỂ CÀNG KHÔN ĐẤNG TỐI CAO LÃNH ĐẠO VŨ TRỤ BAN PHƯỚC CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI HÒA BÌNH HẠNH PHÚC AN VUI TRONG NĂM MỚI !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
CON CÚI XIN NGÀI RẢI NƯỚC MA HA CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC AN VUI VÀ TẤT CẢ CHÚNG XIN QUAY ĐẦU ĂN NĂN SÁM HỐI NIỆM PHẬT ĐỂ KHI HẾT KIẾP TRỞ VỀ CÙNG VỚI NGÀI NƠI CÕI TRỜI CỰC LẠC THOÁT HỌA TỬ SANH LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM KHỔ ĐAU !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NAY CON CẦU NGUYỆN PHẬT BÀ QUAN ÂM RẢI NƯỚC CAM LỒ CHO THẾ GIỚI BÌNH YÊN NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC AN VUI, TAI QUA NẠN KHỎI BỆNH TẬT TIÊU TRỪ NGHIỆP QUẢ TIÊU TAN QUAY ĐẦU LÀ BỜ TRỞ VỀ CÙNG PHẬT PHÁP CHO THẾ GIỚI THOÁT HỌA BINH ĐAO CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
14/2/2018
VÔ DANH CƯ SĨ NHÀ QUÊ !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA BAOLOCMAURICE

TÁC PHẨM VĨ ĐẠI VỀ PHẬT PHÁP !
ĐÂY LÀ KIM CHỈ NAM ĐƯỜNG VỀ CÕI PHẬT CHO NHỮNG AI MUỐN THÀNH PHẬT !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !
TU KHÔNG CẦN LUẬN CAO XA
TU LỜI ĂN NÓI TU QUA VIỆC LÀM !
(QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NẾU AI CHỈ TU CÁI TƯỚNG LÀ TU PHƯỚC THẾ GIAN SẼ MÃI MÃI TRẦM LUÂN SANH TỬ !
VẬY PHẢI TU CÁI TÂM CHO TỐT ĐẸP VÀ NIỆM PHẬT MỚI ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC + TU HUỆ THÌ CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC BỐ THÍ VÀ CÚNG CHÙA,TU HUỆ LÀ NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH !
CHỚ NÊN CHỈ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI MÀ CÒN PHẢI TU THÊM NIỆM PHẬT !
TU TƯỚNG LÀ TU HỮU VI LÀ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI NHƯ CÚNG CHÙA GÕ MỎ TỤNG KINH !
RẤT NHIỀU NGƯỜI TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI MÀ KHÔNG TU CÁI TÂM MÀ CHỈ THÍCH TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI THƯỜNG CHẠY THEO XU HƯỚNG CỦA TÂM THẾ GIAN CHỈ TÔN TRỌNG CÁI VẺ BỀ NGOÀI PHÙ DU ẢO TƯỞNG VÀ GIẢ TẠM CỦA CON NGƯỜI !
(ONLY WORSHIPPING THE APPEARANCE WHICH'S
EPHEMERAL,ILLUSIVE AND TEMPORARY IN LIFE !)
TU CÁI TÂM LÀ TU VÔ VI NHƯ NGÀI HUỆ NĂNG LỤC TỔ ĐẮC QUẢ THÀNH PHẬT RỒI !
TU GÕ MÕ TỤNG KINH LÀ TU THEO THẦN TÚ LÀ TU HỮU VI KHÔNG THÀNH ĐẠO VÀ MÃI CHO ĐẾN BÂY GIỜ MẤY NGÀN NĂM RỒI THẦN TÚ CŨNG CHƯA THÀNH PHẬT MÀ CHÙA CHIỀN HIỆN NAY VẪN CÒN THÍCH TU CÁI TƯỚNG LÀ TỤNG KINH GÕ MÕ CỦA THẦN TÚ !
ĐẠO LÀ VÔ HÌNH THUỘC VỀ LÃNH VỰC TÂM LINH NÊN TA PHẢI TU VÔ VI LÀ SỬA CÁI TÂM MỚI THÀNH TỰU TỐT ĐẸP !
NIÊM PHẬT TRONG TÂM LÀ TU VÔ VI ĐỂ TIÊU DIỆT TỘI LỖI MỚI THÀNH ĐẠO !
TU VÔ VI TỨC LÀ TU TÂM DƯỠNG TÁNH MỚI CÓ THỂ GỘI NHUẦN ƠN ĐỨC PHẬT !
TU VÔ VI LÀ VÔ PHÁP TƯỚNG MỚI LÀ THIỆT TƯỚNG !
ĐẾN CHÙA LẠY PHẬT LÀ "THẤY ĐẠO LÝ CHỚ CHƯA THẤY TÁNH"TA PHẢI BẮT CHƯỚC CÁI TÁNH CỦA PHẬT VÀ Y HÀNH LÀM THEO LỜI PHẬT DẠY TỨC LÀ THẤY TÁNH
THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA ĐẠO TỨC LÀ ĐÃ HIỂN ĐẠO TỨC LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO !
THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO TỨC LÀ TA SẼ THÀNH ĐẠO !
TA CHỈ THẤY CÁI VÕ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC CÁI RUỘT TRÁI CÂY BÊN TRONG LÀM SAO ĂN ?
CHỈ THẤY CÁI CHÙA MÀ KHÔNG THẤY CÁI TÂM CỦA PHẬT BÊN TRONG LÀM SAO ĐẠT ĐƯỢC CÁI ĐẠO ?
CHO NÊN ĐẾN VỚI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY VÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
CHỈ THẤY BỀ NGOÀI CỦA CÁI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY CÁI BÊN TRONG CỦA ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
ĐỜI LÀ HỮU VI LÀ VẬT CHẤT TÀN LỤN CHỈ CÓ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG CÓ BÊN TRONG NHƯ LÀ ĐẠO LÀ CÁI TÂM VÀ TƯỚNG LÀ CÁI XÁC !
ĐẠO LÀ VÔ HÌNH LÀ RỖNG KÔ VÌ KÔ CÓ HÌNH TƯỚNG LÀ KHÔNG KHÔNG CÒN ĐỜI LÀ CHẤP CÓ !
NÊN Ở NGOÀI Ở TRONG Ở TRÊN Ở DƯỚI ĐỀU LÀ KO CÓ, KO VƯỚNG MẮC ĐIỀU CHI NHƯ NHƯ TỰ TẠI...
NÊN PHẬT GỌI LÀ NHƯ LAI LÀ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT QUAN ÂM TỰ DO TỚI LUI KHÔNG RÀNG BUỘC
BẢN THỂ CỦA ĐẠO LÀ KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG KHÔNG,KHÔNG CÓ GÌ HẾT !
CHO NÊN PHẬT BỎ NGÔI VUA ĐỂ TRỞ VỀ SỐ KHÔNG MÀ THÀNH ĐẠO
NGÀI BỎ HẾT CÁI CÓ PHÙ DU NƠI THẾ GIAN ĐỂ CÓ TẤT CẢ Ở THẾ GIỚI BÊN KIA LÀ TÂY PHƯƠNG
LOÀI NGƯỜI CỨ ÔM QUÁ CHẶC CÁI CÓ VẬT CHẤT TRẦN GIAN THÌ LÀM SAO ĐẾN ĐƯỢC CÕI PHẬT ?
CHO NÊN CÁI CÓ TRÊN TRẦN GIAN LÀ MÃI MÃI LUÂN HỒI SANH TỬ !
MÀ NHIỀU Ô NHÀ GIÀU MIỆNG NÓI TÔI TU RỒI MÀ TAY THÌ ÔM GIỮ BẠC TỶ KHÔNG BUÔNG !
LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT LÀM SAO PHẬT RƯỚC VỀ VÌ LÒNG CÒN QUÁ MÊ CHẤP TIỀN CỦA VÀ ĐỦ THỨ SỰ ĐỜI THƯƠNG YÊU THÙ OÁN ĐỐ KỴ GANH TỴ MÀ KHÔNG CHỊU BUÔNG RA VỚI TÂM THẾ GIAN LÀ CHẤP KHÔNG CHẤP CÓ LÀM SAO ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT ? CHỈ LÀ HOANG TƯỞNG MƠ MỘNG LÀ CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA CON NGƯỜI !
MÀ TÂM THẾ GIAN THÌ RẤT GẦN GỦI VỚI TÂM MA NÊN TRỊCH QUA MỘT CHÚT XÍU LÀ CÓ THỂ RƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM NHƯ CHƠI !
SỐNG THÌ HAM GIÀU CHẾT LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT THÀNH PHẬT THÌ CHỈ LÀ MỘNG MỴ HƯ ẢO HOANG TƯỞNG ĐÁNG THƯƠNG NÊN PHẬT GỌI LÀ CĂN ĐỘN DÙ CHO CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA LÀ KHÔN VIÊC ĐỜI MÀ NGU VIỆC ĐẠO,PHẬT NÓI NHƯ VẬY !
SỐNG THÌ MUỐN NẰM TRÊN MỌI NGƯỜI THAM LAM CẠNH TRANH ĐỐ KỴ ĐỦ THỨ VIỆC THÌ AI DÁM THỌ KÝ CHO THÀNH PHẬT ĐÂY ??? (DAREN'T =KO DÁM ĐÂU!)
CÓ BÊN NÂY LÀ KHÔNG CÓ BÊN KIA ĐÓ LÀ TÂM THẾ GIAN, KHÔNG PHẢI TÂM CỦA PHẬT !
TÁNH CỦA PHẬT LÀ PHỦI BỎ BÊN NÂY ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÊN KIA ĐÓ LÀ THẤY CÁI TÁNH CỦA PHẬT !
ĐÓ LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO PHỦI BỎ TẤT CẢ Ở BÊN NÂY ĐÊ CÓ TẤT CẢ Ở BÊN KIA !
TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI, CÓ ĐẾN 99/100 KO THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA PHẬT NÊN KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO VÀ VÌ VẬY KO THỂ THÀNH ĐẠO VÌ CÒN QUÁ CHẤP MÊ VẬT CHẤT PHÙ DU !
ĐẠO THÌ PHẢI BUÔNG XUỐNG THẢ RA CÒN ĐỜI THÌ ÔM LÊN VÀ HỐT VÔ NÊN CỨ LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM !
THAM THÌ THÂM,ÔM THÌ CHẾT KHỔ MÃI MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN THEO LUẬT VAY TRẢ CỦA TẠO HÓA !
CÒN PHẬT THÌ BUÔNG BỎ TẤT CẢ NÊN CHẤM DỨT NHÂN QUẢ VAY TRẢ Ở THẾ GIAN NÊN THÀNH PHẬT !
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÚA TỂ VŨ TRỤ NGÀI NÓI "MUỐN THÀNH ĐẠO HÃY TRỞ VỀ SỐ KO" VÌ TÁNH CỦA ĐẠO LÀ SỐ KO LÀ CHẲNG CÓ GÌ HẾT !
CÒN TÁNH CỦA ĐỜI LÀ SỐ CÓ NÊN MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN,ĐỊA NGỤC VAY TRẢ TỬ SANH NGÀN NĂM...
CHO NÊN MẤY Ô NHÀ GIÀU ÔM CHẶC CỦA CẢI MÀ MUỐN THÀNH PHẬT LÀ CHUYỆN HOANG TƯỞNG
NHÀ GIÀU CÓ SAU NHIỀU TAI ÁCH (THƠ HUỲNH GIÁO CHỦ )
NHÀ GIÀU MUỐN VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG CÒN KHÓ HƠN CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỔ KIM (CHÚA JESUS CHRIST)
CÁC VỊ THÀNH PHẬT THÁNH TIÊN LÀ TRUNG LƯU ĐỦ ĂN HOẶC NGHÈO KHÔNG HÀ !
CHÚA , PHẬT RẤT NGHÈO VÌ "VÔ ĐAU KHỔ BẤT THÀNH ĐẠI ĐẠO !" (ĐÓ LÀ LỜI PHẬT DẠY)
ĂN NO QUÁ CŨNG CHẾT, NHỊN ĐÓI CŨNG CHẾT !
GIÀU QUÁ LÀM CHUYỆN ÁC CŨNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC MÀ QUÁ NGHÈO ĐI CƯỚP GIỰT CŨNG VÔ ĐỊA NGỤC !
THUYẾT TRUNG DUNG CỦA NHÀ PHẬT LÀ ĐỦ ĂN DỄ TU VÀ KHÔNG THAM VỌNG LÀ TẤT CẢ SAU THÀNH PHẬT HẾT !
PHẬT NÓI :"ĐẠO PHẬT LÀ CÁI ĐẠO NGƯỢC DÒNG LÀ NHỮNG GÌ ĐỜI LÀM TA KHÔNG LÀM"
KHI THẾ TÔN NHƯ LAI BIẾT MÌNH SẮP THÀNH PHẬT TRONG VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ NGÀI LIỀN ĐỨNG BÊN BỜ SÔNG RỒI NÉM CHÉN VÀNG XUỐNG LÒNG SÔNG (RIVERBED) VÀ PHÁT NGUYỆN RẰNG :
"NẾU TÔI THÀNH ĐẠO THÌ XIN CHO CHÉN VÀNG NẦY NỔI LÊN TRÔI NGƯỢC DÒNG SÔNG"
THẾ RỒI CHÉN NỔI LÊN KHÔNG CHÌM VÀ TRÔI NGƯỢC LẠI DÒNG NƯỚC, NGÀI LIỀN ĐẮC QUẢ NIẾT BÀN VÀ THÀNH PHẬT TỨC KHẮC NHƯ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGÀI (TO ATTAIN NIRVANA AND BECOME BUDDHIST AT ONCE JUST LIKE HIS DESIRE )
KHI PHẬT THÍCH CA (SAYA MUNI) THÀNH ĐẠO THÌ ÁNH SÁNG CỦA NGÀI PHÁT ĐI KHẮP BA NGÀN THẾ GIỚI VÀ CHẤN ĐỘNG TOÀN THẾ CÁC CÕI TRỜI TRÊN THIÊN CUNG CŨNG NHƯ LÀ ĐẠI BỒ TÁT LÚC XUỐNG THẾ GIAN RA ĐỜI CỨU THẾ CŨNG CHẤN ĐỘNG NHƯ VẬY !
CHÉN VÀNG ĐÓ LÀ CỦA MỘT CÔ THÔN NỮ CON NHÀ GIÀU CÓ ĐẠI DUYÊN RẤT LỚN VỚI PHẬT VÀ CẢM NHẬN BIẾT PHẬT SẮP THÀNH ĐẠO NÊN LIỀN ĐẾN QUỲ GỐI DƯỚI CHÂN NGÀI MÀ DÂNG CHÉN SỬA VÀNG CHO NGÀI UỐNG , UỐNG XONG NGÀI PHÁT NGUYỆN VÀ THÀNH PHẬT LUÔN VÀ SAU NẦY CŨNG ĐỘ CÔ THÔN NỮ ĐẮC QUẢ THÁNH A LA HÁN VỚI 4 LẦN ĐIỂM ĐẠO TRONG 49 NĂM ĐI TRUYỀN BÁ ĐẠO PHẬT CỦA NGÀI , CÒN BÂY GIỜ CÔ THÔN NỮ CÓ LẺ ĐẮC QUẢ BỒ TÁT RỒI !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
MÙNG 4 TẾT NHÂM TUÂT // 19 /2/2018 DƯƠNG LỊCH !
VÔ DANH CƯ SĨ DỐT NÁT NHÀ QUÊ !

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

THƠ ĐẠO MÓC CHỌC CƯỜI BAOLOCMAURICE

THƠ ĐẠO MÓC CHỌC CƯỜI CHO BA NGÀY TẾT BA NGÀY VUI !
HẾT TẾT HẾT VUI RỒI BUỒN LẠI ĐẾN,CHIÊN TRANH CHẾT
CHÓC KHẮP NƠI !
HỌA SẮP TRÀN LAN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐỊA CẦU MÁU LOAN NGẬP TRÀN BỐN BIỂN CHO VỪA THAM VỌNG CỦA LOÀI NGƯỜI ĐỘI LỐT QUỶ MA HOÀN CẦU KHỐN KHỔ KHÔNG CÒN CÓ CHỖ CHÔN CẤT LOÀI NGƯỜI, ĐẤT CHẬT CHỞ THÂY CHẾT OAN CHẾT ỨC, MA QUỶ HỢP LỰC CÙNG NHAU TÀN SẤT TẤT CẢ CHẾT CHUNG ĐỚN ĐAU VÔ KỂ ! THẾ GIAN ĐÂY LỆ NGẬP THÁI BÌNH DƯƠNG CÙNG NHAU KHÓC THƯƠNG LOÀI NGƯỜI CHẾT YỂU VÔ CÙNG ĐÁNG THƯƠNG CỦA BON QUỶ DƯƠNG GÂY RA TỘI ÁC SẮP TỚI RỒI ĐÂY !..
TA LÊN CƠN SAY NHẬN LỆNH CHA TRỜI BÚT MỰC ĐỀ THƠ KỂ TỘI TRẦN THẾ CỦA BỌN ĐỒ TỂ GIẾT NGƯỜI NHƯ RẠ ! CHÚNG LÀ NGƯỜI TA ĐỘI LỐT QUỶ MA NGÀY ĐÊM HỌP SỨC CÙNG NHAU CẬT LỰC TÀN SÁT THẾ GIAN CHẾT OAN CHẾT ỨC BỞI LŨ BẠO TÀN CÓ GÚT CÓ NANH CỦA LOÀI QUỶ DỬ HƠN LOÀI CẦM THÚ NÀO CÓ BIẾT CHI LÀM CHO TRẦN GIAN SẦU BI XÓT XA LỆ ĐỔ TRÀN NGẬP ĐẠI DƯƠNG NÊN PHẬT MƯỜI PHƯƠNG KHÓC THƯƠNG CHÚNG SANH PHẢI NẠN MÁU TUÔN MÁU ĐỔ CÒN MÃI KHÔNG DỪNG CỦA BỌN CON CHÁU QUỶ DƯƠNG XƯA KIA CÒN LẠI CHÚNG LUÔN SÁT HẠI NHỮNG KẺ HIỀN LƯƠNG ĐỚN ĐAU KHÔN XIẾT TA BIẾT SAO
KHỔ ĐAU QUÁ MỨT NGAY ĐÊM KHÔNG NGŨ VÌ LŨ BẠO TÀN KHẮP TRÊN THẾ GIỚI ! NGƯỜI ƠI CÓ NGHE ? NGƯỜI ƠI CÓ BIẾT ? HAY CHỈ LÀ ĐÊM NGÀY MIỆT MÀI NƠI CHỐN CAO LÂU MẶC AI KHỔ ĐAU KHÔNG CÂN BIẾT ĐẾN ? !!!!!!!

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

THƠ CƯỜI THƯ GIẢN BAOLOCMAURICE
LẤY CHỒNG SANG LẮM KHI PHẢI KHỔ !
LẤY CHỒNG KHỜ THÌ LỖ PHẢI NUÔI
LẤY CHỒNG NGU Ở TÙ VÌ THỤT KÉT
LẤY CHỒNG XANH MÉT LẠI PHẢI ỐM ĐAU
LẤY CHỒNG GIÀU NÓ HAY SANH TẬT
TẬT THAM DÂM CHỒNG MẤT NHƯ KHÔNG
CHỒNG SANG TRĂM VỢ MẤT CHỒNG
CHỒNG NGHÈO THÌ KHỔ ĐÓI LÒNG THIẾU ĂN
CHO NÊN PHẢI CHẠY LĂNG XĂNG
CHẠY LUI CHẠY TỚI TỐN XĂNG TỐN DẦU !
KẺ KHÔN GIÀU CŨNG ĐAU ĐẦU
KẺ NGU THÌ PHẢI ÔM SẦU ÂU LO
KHÔNG TIỀN THƯỜNG MẮC BỆNH HO !
CÒN MÀ DỐT NÁT PHẢI MÒ CÁ TÔM
VÔ ĐỒNG BẮT CÁ NƯỚNG RƠM
BẮT CUA BẮT ÓC VỚI CÒNG ĂN RAU
ĂN CHO ĐỠ ĐÓI ĐỠ ĐAU
GIÀU SANG CŨNG KHỔ CŨNG SẦU NGHE TA
CHẾT RỒI THÌ CŨNG RA MA
THẾ GIAN QUẬY QUÁ PHẬT ĐÀ KHÔNG THƯƠNG
ÁC TÀN THÌ PHẢI XÌNH ƯƠNG
CHẾT XUỐNG ĐỊA NGỤC QUỶ THƯỜNG BANH DA
LỬA THIÊU LỬA ĐỐT ÁC MA
SỐNG MÀ KHÔNG NIỆM DI ĐÀ ĐỌA SA
XÁC THÂN QUẠ MÓC DIỀU THA
LÀM ĐIỀU GIAN ÁC SẼ LÀ NGỤC MÔN !
ĐỊA NGỤC TOÀN LŨ DU CÔN
CỘT ĐỒNG GIƯỜNG SẮT ĐỐT HỒN CHÚNG SANH !
AI KHÔN THÌ HÃY LÀM LÀNH
SIÊNG NĂNG TU NIỆM SAU THÀNH PHẬT TIÊN !
NẾU KHÔNG SA ĐỌA TRIỀN MIÊN
SANH SANH TỬ TỬ NƠI MIỀN TRẦN GIAN
AI TU THÌ KHỎI KHÓC THAN
CÒN MÀ ÁC ĐỨC BẠO TÀN SẼ TIÊU !

VÔ DANH CƯ SĨ QUÊ MÙA ! (2018)

THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO BAOLOCMAURICE (CÓ BỔ XUNG)ĐẶC ĐIỂM MÔN THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO CỦA HOÀNG ĐẠI SƠN ! (TỔNG KẾT)
KỶ THUẬT TIẾN CÔNG CỦA THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO CỦA HOÀNG ĐẠI SƠN !
NẾU NÓ TẤN CÔNG TRƯỚC HAY TÔI TẤN CÔNG TRƯỚC TÔI LẬP TỨC ÁP SÁT BÊN TRÁI NÓ ĐỂ KHÓA CẢ TAY VÀ CHÂN NÓ LẠI KHÔNG CHO ĐÁNH HAY ĐÁ CÁI THỨ HAI RÔI MÌNH LIÊN TỤC LIÊN TỤC RA ĐÒN TRIỆT NÓ !
MÔN VÕ CỦA TÔI KHÔNG CHO PHÉP ĐỨNG TRƯỚC MẶT ĐỊCH THỦ VÀ ĐÁNH BUNG RƠI NHƯ CÁC VÕ SĨ KHÁC MÀ LUÔN LUÔN CẬP SÁT BÊN HONG ĐỂ KHÓA CẢ HAI TAY CHÂN CỦA NÓ LẠI KO CHO NÓ ĐÁNH HAY ĐÁ MÌNH ĐƯỢC VỪA ĐỂ TRÁNH NÉ SỰ PHẢN CÔNG CỦA NÓ ĐỂ CHÕ VÀ GỐI CỦA MÌNH MẶC SỨC TUNG HOÀNH VÀ ĐANH XÁP LÁ CÀ CẬN CHIẾN CẬP SÁT ĐỐI PHƯƠNG KHÔNG ĐÁNH TẦM XA NHƯ HẦU HẾT CÁC VÕ SĨ TRÊN THẾ GIỚI XƯA NAY CHO PHÉP NÓ TỰ DO ĐÁNH HAY ĐÁ MÌNH ĐƯỢC !
NÓI VẮN TẤT KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ AI ĐÁNH TRÚNG MÌNH !
CÒN ĐÁNH BUNG RƠI ĐÁNH QUA ĐÁ LẠI THÌ KẾT THÚC CUỘC CHIẾN ĐẤU THÌ KẺ DẬP ĐÂU NGƯỜI SỨT MÔI TAN XƯƠNG NÁT THỊT HAI BÊN PHẢI TƠI BỜI HẾT VÌ HỨNG ĐÒN CỦA NHAU !
XIN CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT NHÀN RÔI SUY GẪM ĐƯỜNG NÉT ĐẶC THÙ CỦA MÔN THẦN CÔNG LỰC QUYÊN ĐẠO CỦA MÌNH NHÉ !
CHÚC NĂM MỚI HẠNH PHÚC ĐẾN CÙNG MỌI NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NẦY !
VÕ SƯ HOANG ĐẠI SƠN HÔM NAY XUÂT THẾ !
NẾU NÓ TẤN CÔNG TRƯỚC HAY TÔI TẤN CÔNG TRƯỚC TÔI LẬP TỨC ÁP SÁT BÊN TRÁI NÓ ĐỂ KHÓ CẢ TAY VÀ CHÂN NÓ LẠI KHÔNG CHO ĐÁNH HAY ĐÁ CÁI THỨ HAI RÔI MÌNH LIÊN TỤC LIÊN TỤC RA ĐÒN TRIỆT NÓ !
VÀ KHI TÔI TẤN CÔNG NÓ TRƯỚC CŨNG VẬY, TÔI DÙNG TAY TRÁI NHÁ ĐÒN ẢO LỪA NÓ VÀ LẬP TỨC DÙNG TAY MẶT ĐÁNH LÊN MÀN TANG NÓ CÙNG MỘT LÚC TÔI LÁCH MÌNH CẶP SÁT HONG BÊN TRÁI CỦA NÓ CHO NÓ ĂN MỘT CHÕ LÊN NGỰC RỒI DÙNG GU TAI PHẢI ĐÁNH SỐC LÊN CÀM NÓ RỒI CO HAI TAY LẠI ĐÁNH VÀO HAI MẮT NÓ RỒI BAY LÊN TRỜI DÙNG DU CƯỜM TAY XÁNG CỰC MẠNH VÀO HAI CHỖ MỀM TRÊN VAI NÓ LÀ XỤI HAI CÁNH TAY LUÔN ! DÙNG CHÂN PHẢI MÓC CƯỜM CHÂN NÓ TÉ XUÔNG ĐẤT LÀ KẾT THÚC !
NÓI VẮN TẮT, KHI NÓ TIẾN ĐÁNH TÔI LÁCH MÌNH QUA BÊN PHẢI THÌ NHANH NHƯ TIA CHỚP NÓ ĂN MỘT CHỎ TRÊN NGỰC, XOAY LƯNG QUA BÊN TRÁI CỦA NÓ CHO NÓ ĂN MỘT CHỎ TAI TRÁI LÊN CỔ HOẶC MÀN TANG RỒI XOAY LƯNG NGƯỢC TRỞ LẠI CHO MỘT CHÕ VÔ NGỰC HOẶC CỔ NÓ RỒI DÙNG GU CỦA 10 NGÓN TAY ĐÁNH VÀO HAI MẮT NÓ XONG HAI TAY MÓC HỌNG NÓ RỒI DANG HAI TAY RA NHƯ HAI CÁNH CHIM ĐẠI BÀNG BAY LÊN TRỜI DÙNG 2 GU CƯỜM TAY ĐÁNH VÀO HAI BÊN MÀN TANG NÓ RỒI CÂU CỔ NÓ BAY LÊN GIỰT HAI GỐI VÔ BE SƯỜN NÓ VÀ SAU CÙNG CHO NÓ ĂN THÊM HAI CHÕ LÊN MẶT RỒI QUÉT CHÂN NÓ TÉ BÒ CÀNG TRÊN ĐẤT CHẤN THÊM CÁI GÓT LÊN NGỰC LÀ XONG
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


(XEM TỪ DƯỚI LÊN)


CÁC THẾ TIẾN CÔNG (SƠ LƯỢC)


THẾ THỨ BẢY VÕ GÀ RÂT LÀ NGUY HIỂM DÙ CHO NÓ 300 KÝ CŨNG NGHỈ THỞ LUÔN !
LÀ KHI ĐỊCH THỦ TIẾN ĐÁNH TAY TRÁI TÔI GẠT TAY PHẢI NÓ QUA MỘT BÊN THẤP NGƯỜI XUỐNG SÁT ĐẤT VẬN TOÀN BỘ NỘI CÔNG DÙNG GU NHỌN CỨNG NHƯ SẮT CỦA 5 NGÓN TAY BÀN TAY PHẢI CHUN XUỐNG PHÍA DƯỚI MÓC VÒNG LÊN KẸT HÁN NÓ NÓ SẼ LA LÊN VÀ NẰM IM !
HOẶC LÀ KHI NÓ TIẾN ĐÁNH TÔI LIỀN CHUN XUỐNG KẸT HÁNG NÓ RỒI DÙNG HAY TAY VẬN NỘI CÔNG NHẮC BỔNG NÓ LÊN VỌNG ĐẦU NÓ XUỐNG ĐẤT TIỆN ĐÀ QUĂNG NÓ RA PHÍA SAU LƯNG TÔI CÓ KHI TÉ VỌNG ĐẦU XUỐNG ĐẤT GẢY CỔ CHẾT RỒI TÔI DÙNG GÓT CHÂN HAY BÀN TAY ĐÁNH VÀO KẸT HÁN NÓ MỘT CÁI LÀ HẾT THỞ LUÔN !
KHI TÔI KO MUỐN ĐÁNH LẠI THÍ DỤ MÀ AI TIẾN ĐÁNH HAY ĐÁ TÔI TÔI LIÊN BAY LUI LẠI MỘT MÉT VA NÊU ĐÁNH HAY ĐÁ NỬA TÔI CŨNG TIÊP TỤC BAY HOÀI CHO NÊN ĐÁNH HAY ĐÁ TỪ SÁNG TỚI CHIÊU CŨNG KO THỂ TRÚNG TÔI ĐƯỢC VÌ TÔI ĐÂU CÓ ĐỨNG MỘT CHỖ CHO ĐÁ HAY ĐÁNH ĐÂU ! TÔ CỨ BAY HOÀI BAY HOÀI LIÊN TỤC KHI ĐỊCH THỦ NHÀO TỚI THI TÔI BAY SANG CHỔ KHÁC HOẶC CHUI RA SAU LƯNG NÓ THÌ LÀM SAO MÀ TRÚNG !
VÕ THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO CỦA HOÀNG ĐẠI SƠN DO HAI ĐẤNG SIÊU PHÀM VÔ HÌNH TỪ CÕI TRÊN HƯỚNG DÂN VÀ KHÔNG GIỐNG BÂT CỨ MÔN VÕ NÀO TRÊN THẾ GIỚI NẦY CHO NÊN DÙ CÓ AI GIOI CỞ NAO CŨNG KHÔNG THỂ ĐÁNH TRÚNG TÔI ĐƯỢC !
THẾ THỨ SÁU !
TÔI BAY TỚI NHÁ ĐÒN ẢO TAY TRÁI, DÙNG TAY MẶT ĐÁNH THẲNG VÀO MẶT NÓ RỒI XOAY LƯNG QUA BÊN TRÁI CỦA NÓ BỒI THÊM MỘT CHỎ LÊN MẶT NÓ RỒI XOAY LƯNG QUA TAY PHẢI ĐÁNH LÊN CÀM NÓ VÀ HAI TAY CÂU CỔ NÓ PHANG CHO HAI GỐI VÀ HAI CHỎ LÊN MẶT ĐÁ CHO MỘT ĐÁ LÀ GỤC LIỀN LẬP TỨC TRONG 5 GIÂY !
THẾ THỨ NĂM !
DÙNG TAY TRÁI NHÁ NÓ RỒI BAY TỚI ĐÁNH THEO HÌNH VÒNG BÁN NGUYỆT VÒNG CUNG MỘT CHÕ TAY MẶT LÊN NGỰC NÓ LÁCH MÌNH QUA BÊN PHẢI CỦA MÌNH XOAY LƯNG QUA ĐÁNH MỘT CHÕ TAY TRÁI VÔ LƯNG HOẶC TRÊN CỔ HOẶC TRÊN MÀN TANG CỦA NÓ RỒI PHANG CHO NÓ MỘT GỐI CHÂN MẶT VÔ BE SƯỜN LÀ GIẢN HÁT LUÔN !
THẾ THỨ TƯ !
KHI NÓ TIẾN ĐÁNH, GẠT TAY NÓ QUA BÊN TRÁI CỦA MÌNH RỒI DÙNG BỘ TRẢO QUYỀN VỎ HỔ VỚI GU 10 NGÓN TAY PHẢI MOC HONG NÓ RỒI ĐÁNH MỘT CHỎ VÀO MÀN TANG NÓ RỒI BAY LÊN HAI TAY ÔM CỔ NÓ ĐÈ MẠNH XUỐNG GIỰT CHO HAI GỐI VÔ MẶT NÓ RỒI ĐÁNH MỘT CHÕ LÊN LƯNG NÓ RỒI ĐÁ QUÉT CHÂN NÓ TÉ SẤP XUỐNG ĐẤT LÀ XONG !
THẾ THỨ BA !
KHI NÓ ĐÁNH TÔI GẠT TAY NÓ QUA MỘT BÊN RỒI DÙNG CHỎ TAY PHÀI ĐÁNH LÊN MÀN TANG KÉO XUỐNG NGANG TỚI CỔ RỒI TỪ DƯỚI ĐANH MỘT CHỎ NGƯỢC TRỞ LẠI LÊN CÀM NÓ HOẶC ĐÁNH VÀO CỔ NÓ THÌ CHO DÙ 100 KÝ CŨNG TÉ XUỐNG ĐẤT LIỀN LẬP TỨC !
THẾ THỨ HAI !
KHI NÓ TIẾN ĐÁNH TỚI TÔI THẤP NGƯỜI XUỐNG DÙNG BỘ QUAN ÂM BÁI THẾ TỪ DƯỚI HAI TAY TÔI HỐT ĐÒN NÓ LÊN TRÊN RỒI CO HAI TAY LẠI DÙNG GU CỦA 10 NGÓN TAY ĐÁNH VÀO MẮT NÓ RỒI CO TAY LẠY MÓC VÀO CỔ NÓ XONG TÔI DAN HAI TAY RA NHƯ CÁNH CHIM ĐẠI BÀNG RỒI DÙNG GU CỔ HAI BÀN TAY ĐÁNH VÀO HAI BÊN MAN TANG CỦA NÓ
Loc RỒI BAY LÊN TRỜI DÙNG SÓNG HAI BÀN TAY HOẶC GU CƯỜM TAY CHÉM XUÔNG CỰC MẠNH TRÊN HAI VAI CỦA NÓ LÀ XỤI HAI TAY LUÔN !
THẾ THỨ NHẤT !
KHI ĐỊCH THỦ ĐÁNH HAY ĐÁ TÔI LÁCH MÌNH QUA MỘT BÊN ĐÁNH MỘT CHÕ VÀO NGỰC RỒI BAY LÊN XÁNG CHO MỘT GỐI TRÁI VÀO BỤNG RỒI BAY LÊN CAO XÁNG MỘT CHÕ LÊN ĐỈNH ĐẦU RÔI DÙNG BỘ VÕ HỔ ĐÁNH 10 ĐẦU NGÓN TAY VÀO HUYỆT ĐẠO TRÊN CỔ NÓ SẼ GỤC XUỐNG RỒI PHANG CHO NO MỘT GỐI LÀ NẰM DÀI TRÊN ĐẤT TÔI BAY LÊN TRỜI CHẤN XUỐNG MỘT GÓT CHÂN TRÊN NGỰC ! DÙ HCHO NÓ MẤY TRĂM KÝ CŨNG PHẢI NĂM IM !

HOÀNG ĐẠI SƠN !