Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

LỜI TÌNH NHƯ NHỚ NHƯ QUÊN

LỜI TÌNH NHƯ NHỚ NHƯ QUÊN
NHƯ TRĂNG HÉO ÚA CUNG HUYỀN TRONG MƠ
TÌNH CA NHƯ MỘT BÀI THƠ
CÒN TRONG MỘNG TƯỞNG BAO GIỜ MỚI THÔI
NGƯỜI XƯA NGỌC THỐT HOA CƯỜI
TÌNH XƯA GIỜ ĐÃ NƯỚC TRÔI THEO DÒNG
HỞI ƠI BÈO NƯỚC MÊNH MÔNG
TRĂNG TRÔI TRONG NƯỚC CHO BUỒN NGẪN NGƠ
VƯỜN LÀI GIÓ THỔI PHẤT PHƠ
CHO VƯỜN HOA CHÚA CHIỀU MƠ HƯƠNG NỒNG
LÁ BAY VỀ CÕI MÊNH MÔNG
NHỮNG CHIỀU SƯƠNG LẠNH NGHE LÒNG QUẠNH HIU
HOÀNG HÔN CÒN NGẬP BÓNG CHIỀU
MÂY TRÔI TRỜI ĐẤT HIU HIU LẠNH LÙNG
NGHE XUÂN VỀ ĐẾN TRONG HỒN
BÊN HÀNG TƠ LIỂU TƯNG BỪNG ĐÓN XUÂN
XUÂN NÀY XUÂN ĐÃ ĐÓNG BĂNG
KHÓI SƯƠNG LẠNH LẼO CUNG HẰNG TRÊN CAO....!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét