Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

TÌNH CÒN ĐẬM ĐẮM HƯƠNG SAY

TÌNH CÒN ĐẬM ĐẮM HƯƠNG SAY
Tình còn đậm đắm hương say
Là tình tri kỷ trần ai cõi nầy
Hoa sen còn nờ ngập đầy
Ở trên Thiên Trước chờ ai cõi trần
Tây Phương còn gọi Phật Đàng
Bồng lai cõi ấy bình an muôn đời
Tây Phương đất Phật rạng ngời
Ngàn năm tỏa sáng cõi trời Phương Tây
Cõi trời Thiên Trước Bồng Lai
Phật đang chờ đợi rước ai tu hành
Rước về trên cõi trời xanh
Gọi là Cực Lạc xây thành vinh quang
Ngàn năm nơi cõi Phật đàng
Mãi là rực rỡ sáng choang đạo lành
Ai ơi hãy ráng tu hành
Tòa sen ngàn lá sẽ dành cho ta
Cho ai thường niệm Di Đà
Nhe lời Phật dạy Thích Ca thuở nào
Đời ta sẽ đẹp biết bao
Sống trong Thế Giới Thanh Tao tuyệt vời !
(10 phút)              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét