Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

NGUYỆN CẦUĐông về mưa đã thôi rơi 
Tiết đông lạnh giá sương trời ban mai
Mong cho tối lại tới ngày 
Xuân qua hè đến thu lai trở về 
Cầu cho đời bớt cơn mê 
Tìm nơi đất Phật để về Phương Tây 
A Di Đà Phật hằng ngày 
Nguyện cho tất cả Bồng Lai sau nầy !
Cầu cho qua khỏi nạn tai 
Thanh bình thạnh trị từ đây thái hòa 
Nam Mô Thái Tử Thích Ca 
A Di Đà Phật bình hòa thế gian !
Cầu cho thế giới bình an 
Nhà nhà thịnh vượng an khang xuân này 
Cầu cho tất cả ai ai 
Nhà nhà hạnh phúc muôn ngày ấm no !
Cầu cho đời đẹp như mơ 
Mọi người trở gót quay bờ tu tâm !
Mai sau về cõi Phật Đàng 
Mãi là hạnh phước muôn ngàn năm sau !
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét