Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

XEM LẠI NHỮNG BÀI CŨ (1)


nó sẽ có ghi các địa chỉ nói trên !
BLOG PHẬT PHÁP : cungtramvulang.blogspot.com
NIỆM PHẬT ĐỂ VỀ VỚI PHẬT VÀ THÀNH PHẬT SAU NẦY

NIỆM PHẬT ĐỂ VỀ CÙNG VỚI PHẬT (ĐẠI SƯ ẤN QUANG LÀ HÓA THÂN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NÓI NHƯ VẬY)
LỜI KÊU GỌI TOÀN THẾ GIỚI HÃY NIỆM PHẬT THƯỜNG XUYÊN ĐỂ SAU VỀ VÙNG
ĐẤT PHẬT A DI ĐÀ ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC VINH QUANG

TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI
TRÊN HÀNH TINH NÀY
ĐEN VÀNG ĐỎ TRẮNG
DÙ MỌI RỢ MAN RI
HAY VĂN MINH TỘT ĐỈNH
DÙ BẤT TÔN GIÁO NÀO
ĐẠO GÌ KHÔNG CẦN BIẾT
DÙ LÀ CHỦNG TỘC NÀO
KHÔNG CẦN PHÂN BIỆT
DA TRẮNG DA MÀU
DA ĐEN HAY DA ĐỎ
MỦI XẸP HAY MỦI CAO
HAY LÀ GIAI CẤP NÀO
DÙ CHO LÀ NGHÈO KHỔ
HAY LÀ QUÁ SANG GIÀU
THUỘC QUỐC GIA NÀO
VĂN MINH HAY NÔ LỆ
PHẬT ĐÔNG VÔ SỐ KỂ
SẼ XUỐNG TẬN TRẦN GIAN
CÙNG VỚI ĐỨC DI LẠC
BAN PHƯỚC CHO MUÔN NGÀN
NẾU AI BIẾT NIỆM PHẬT
CHẮC CHẮN SẼ GẶP PHẬT
CÒN BIẾNG LƯỜI NIỆM PHẬT
CHẮC SẼ LÀ GẶP MA !
KHÔNG GẶP ĐƯỢC ĐỨC A DI ĐÀ
MUÔN ĐỜI SAU SẼ KHỔ
NẾU KHÔNG TU LÀ LỖ
TÂY PHƯƠNG KHÔNG CÓ CHỖ
CHO NHỮNG AI BIẾNG LƯỜI
KHI ĐỨC DI LẠC RA ĐỜI
AI TU THÌ MỚI GẶP
MUỐN ĂN GÌ CÓ NẤY
MUỐN UỐNG GÌ CÓ NGAY
NẾU CÓ TÂM NHƯ LAI
TA TRƯỜNG SANH BẤT TỬ
SẼ MÃI LÀ MUÔN THUỞ
VUI CƯỜI SUỐT QUANH NĂM
MẶT ĐẸP TỢ TRĂNG RẰM
TA MÌNH VÀNG VÓC NGỌC
SỐNG ĐỜI ĐỜI AN VUI
VẬY HÃY ĐẾN CÙNG TÔI
MÌNH A DI DÀ PHẬT
GIÀU NGHÈO GÌ CŨNG TU
SAU BAY VÙ CÕI PHẬT
TA CÓ PHÉP THẦN THÔNG
PHẬT BANG CHO CON PHẬT
VẬY HÃY MAU NIỆM PHẬT
QUỲ LẠY ĐẤNG TỪ BI
ĐỜI TỬ BIỆT SINH LY
VỀ TÂY PHƯƠNG HẾT KHỔ !
KHÔNG NIỆM PHẬT LÀ LỖ
SẼ KHỔ VẠN NGHIN NĂM
TA ĐI ĐỨNG NGỒI NẰM
CŨNG CHUYÊN TÂM NIỆM PHẬT
PHƯỚC ĐỜI SAU KHÔNG MẤT
TA CÒN MÃI TÂY PHƯƠNG
Ở NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
LÀ CÕI TRỜI CỰC LẠC !
BAY THEO GIÓ NGÀN PHƯƠNG...
MUÔN ĐỜI SAU HẠNH PHÚC ! (30 PHÚT)

ALWAYS HAVE PLEASURE IN LIVING !
LOVE ALL THE PEOPLE AND NEVER HAVE SELFISH LIVING AND ONLY LOVE YOURSELF !
HAVE MERCY TO LOVE ALL THE PEOPLE AS LORD SAKYA MUNI'S
TEACHING IF YOU WANT TO RETURN TO EXTREMELY HAPPY HEAVEN OF LORD AMITA BUDDHA WHEN YOU ARE ONE HUNDRED YEARS OLD !
NEVER LIVE SELFISHLY AND NEVER HATE ANYBODY AND IT'S THE SINFUL WAY THAT YOU HAVE TO AVOID GOING ON !
REALLY WISH YOU WITH A SUCCESSFUL LIFE WITH SATISFACTORY
PERFORMANCES IN YOUR WORK THAT YOU HAVE EVER DREAMED AND CHERISHED FOR YOUR AMBITION AND DESIRE IN LIVING ! AND WHEN
BECOMING WEALTHY OR YOU ARE A GREAT BILLIONAIRE , YOU ASSIST
MISERABLE PERSONS IN LIFE ! DOING SO BUDDHAS WILL BLESS YOU AND AFTER DYING, AMITA BUDDHA SURELY WILL COME TO BRING YOU TO RETURN TO LORD'S WESTERN PLACE !
I ALWAYS PRAY EVERYBODY TO HAVE FANTASTIC HAPPINESS IN LIVING AND
PRAY LORD AMITA, SAKYA MUNI ,LADY BUDDHA AND ALL THE
BUDDHAS, SAINTS AND FAIRIES IN TEN DIRECTIONS ALWAYS BLESS YOU A LOT OF FAVORS IN LIVING !
YOU KNOW ? I HAVE UNSEEN POWER FROM BEHIND ME TO PUSH ME TO ADVANCE FORWARDS BECAUSE I ALWAYS PRAY AMITA BUDDHA TO BLESS MANKIND THEREFORE,LORD AMITA BUDDHA HAS BLESSED ME !
WHAT'S THE UNSEEN POWER ? (UNSEEN = INVISIBLE) YOU KNOW ?
I MEAN THAT'S THE PRODIGIOUS CAPACITIES OF BUDDHA , SAINTS AND FAIRIES TO BLESS ALL THE PEOPLE !
WISH EVERYBODY TO HAVE EVERYTHING GREAT IN LIVING !
FRANKLY SHOWING YOU WITH ALL MY LOVING FEELING !
LOVINGLY AND SERIOUSLY YOURS !
LONG XUYEN 23/8/2015
(MÌNH MUỐN VIẾT BẰNG TIẾNG ANH CHO CẢ THẾ GIỚI XEM )
THÔI THÌ :
RÁNG TU VỀ VỚI PHẬT TRỜI
RÁNG TU SAU SẼ LÊN TRỜI 
Ở CHI DƯỚI ĐẤT CHO ĐỜI KHỔ ĐAU !
THỀ RẰNG MÃI MÃI KIẾP SAU
THỀ KHÔNG Ở LẠI ĐỊA CẦU LÀM CHI
CHỮ TÌNH LÀ CHỮ BIỆT LY
CHỮ ĐỜI LÀ CHỮ SẦU BI LỆ TRÀN
TA CÒN Ở CHỐN TRẦN GIAN
RÁNG LO TU NIỆM MÌNH VÀNG MAI SAU...!
ĐÊM TA QUỲ GỐI NGUYỆN CẦU
A DI ĐÀ PHẬT QUAY ĐẦU TÂY PHƯƠNG !
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚT KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU !
TRẦN GIAN TRÀN NGẬP CÕI SẦU
SANH GIÀ BỆNH CHẾT AI NÀO NHƯ AI
TỪ VUA CHO ĐẾN ĂN MÀY
ĐỐ AI TRÁNH KHỎI LUẬT NÀY NGÀN XƯA
ĐỜI CÒN MƯA GIÓ GIÓ MƯA
TỪ SINH SINH TỬ CÓ CHỪA AI ĐÂU !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét