Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

CÁC CÕI TRỜI CÙNG Ở TRONG MỘT BẦU TRỜI BAO LA VÀ VÔ TẬN !

CÁC CÕI THIÊN ĐÀNG HAY PHẬT ĐÀNG ĐỀU Ở TRONG MỘT BẦU TRỜI !

Cho nên kẻ ác thì quá nhiều trong cuộc đời này, nên địa ngục loi nhoi lúc nhúc chen chân không lọt !
Còn cõi Thiên Đàng hay Phật Đàng thì rất rộng lớn hơn cõi thế gian tỷ tỷ lần mà người về cõi trên thì rất le que vắng vẻ !

Thiên Đàng là đường về cõi Trời 
Phật đàng là đường về cõi Phật 

Hai từ nầy người thế gian phân biệt khác nhau mà thật ra cũng giống như nhau ! Tại sao ?
Là bởi vì bầu trời thì mênh mông bao la vô cùng tận mà các cõi đều nằm chung trong một bầu trời !
Vì lẻ đó, cõi Phật A Di Đà còn gọi là cõi trời Thiên Trước hoặc là Thiên Trúc hay là cõi Trời Cực Lạc ..v..v...

Và bầu trời tức là vũ trụ được chia ra nhiều cõi trời cũng như trường học được chia ra làm nhiều lớp !
Cho nên từ Phật Đàng hay Thiên Đàng thì cũng như nhau là cõi trời, tuy nhiên ý nghĩa từng cõi thì rất khác nhau.Thí dụ Đức A Di Đà là Giáo Chủ cõi Trời Cực Lạc (cõi Thiên Trước), Đức Dược Sư Lưu Ly Giáo chủ cõi Đông Phương, Đức Di Lạc Giáo Chủ cõi Trời Đâu Xuất gọi là cõi Nam Phương, còn cõi Bắc Phương là Đức Ngọc Đế còn gọi là Đấng Tạo Hóa Chúa Tể Càng Khôn Vũ trụ nắm quyền Thiên Đạo là Đạo Trời cai quản ba ngàn thế giới và 72 quả địa cầu mà loài người chúng ta đang ở quả địa cầu 67 ! Lấy 3.000 trừ cho 72 còn lại 2.928 là thế giới của Phật Thánh Tiên ngự trị !

Chúa jesus là Đại Thánh nên là Giáo Chủ Đạo Thánh ngự tại Cung Trời gọi là Cung Đức Tin (Ai tin Ngài là Ngài cứu rỗi )
Ngoài ra còn có Cung Khoa Học, Cung Mỹ Thuật, Cung Đạo Đức..v.v...! Mỗi cung đều có một vị Giáo Chủ !
Riêng Cung Khoa Học thì Giáo Chủ đã có nhiệm vụ gởi các Thánh Bề Trên xuống thế gian là các nhà bác học y khoa chế tạo thuốc men trị bịnh cho nhân loại !
Cung khoa học gởi các Thánh xuống thế gian để chế tạo máy móc xe máy, xe hơi , máy bay , tàu bè và toàn bộ các hàng điện tử hoặc hàng điện từ để phục vụ xã hội con người.v...v...!
Vậy thì trên trời có rất nhiều cõi khác nữa nhưng ctvl chỉ nói đại khái cho mọi người hiểu và tất cả các cõi đều nằm trong một bầu trời bao la và vô cùng vô tận....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét