Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

TÔI CHỈ LÀ TÔI BÉ TÍ TEO !

Tôi chỉ là tôi cây bút thôi
Chỉ mong xây đắp được cho đời
Cho người đến lớp cùng nhau học
Học để cho khôn sống với đời..!
 
Tôi chỉ là tôi bé tí teo
Chỉ là bé nhỏ tợ con mèo
Mà tôi hay giỡn cùng con chó
Tôi thương giọng nó khóc meo meo...
 
 
Tôi chỉ là tôi chẳng phải heo
Chỉ là bé tí tẻo tèo teo
Tôi ăn dử lắm cho mau lớn
Để sống cho vui với lủ mèo...!
 
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà ?
 
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối giổ cha chú mèo
Con mèo đã chết cha từ bé
Nên chuột thương mèo khóc meo meo !
 
Nên tôi buồn lắm cũng khóc theo
Tôi với con mèo khóc meo meo
Bất ngờ chú chuột con lại đến
Chó vật ăn liền chuột khóc "cheo"...
 
Tụi bây tàn sát để làm chi ?
Tao sống hiền hòa với bọn mi
Không ăn mèo chuột cùng như chó
Xâu xé nhau rồi khóc hi hi !
 
Thôi đừng cắn xé nhau chi nhé
Sống vui hòa thuận giết nhau chi ! (Viết lúc 12 tuổi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét