Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

TRỜI BUỒN !

TRỜI BUỒN TA CŨNG HÉO QUEO (HỌA THƠ GIÓ MIỀN GẦN)

TRỜI BUỒN TRỜI LẠI ĐỔ MƯA
TA BUỒN TA LẠI SÁNG TRƯA NGỦ HOÀI
TA BUỒN TA LẠI ĂN KHOAI 
TRỜI BUỒN TRỜI LẠI MƯA HOÀI SÁNG TRƯA
MƯA ƠI MƯA HỞI LÀ MƯA
MƯA HOÀI LẠNH QUÁ NGỒI MƠ TA CƯỜI
TA CƯỜI GIỐNG KHỈ ĐƯỜI ƯƠI
BỞI TA CỐT KHỈ AI NGƯỜI BIẾT KHÔNG
KHI VUI TA KÉO TƠ ĐỒNG ( DÂY ĐÀN )
KHI BUỒN TA VIẾT THƠ KHÙNG CƯỜI CHƠI
CƯỜI VUI SỐNG THỌ AI ƠI
ĐỂ LÀM TRÒ KHỈ CHO ĐỜI NHĂN RĂNG
TA BUỒN TA ĂN KHOAI LANG
MUỐN YÊU MÀ KIẾM MỘT NÀNG KHÔNG RA
BUỒN ƠI TA HÁT TA CA
ĐỂ QUÊN ĐI KIẾP NGƯỜI TA CHÓNG TÀN ! ! ! (5 PHÚT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét