Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

VỀ VÙNG ĐẤT PHẬT !

VỀ VÙNG ĐẤT PHẬT NGÀN NĂM SAU THÀNH PHẬT NHƯ LAI !


TRỜI BUỒN MƯA LẠNH GIÓ BAY 
TA BUỒN TA UỐNG RƯỢU SAY TA CƯỜI 
CƯỜI RẰNG THẾ SỰ VUI CHƠI 
CHẲNG LO NIỆM PHẬT NGÀY MƠI HẾT CƯỜI 
TRĂM NĂM HẾT KIẾP ĐI ĐỜI
BẤY NHIÊU TỘI LỖI KIẾP NGƯỜI ĐÃ QUA
MÀ KHÔNG LO NIỆM DI ĐÀ
NÊN KHÔNG HẾT TỘI PHẢI SA NGỤC HÌNH
CHỈ LO DANH LỢI ÁI TÌNH
VUI TRONG BỂ ÁI DỤC TÌNH ĂN CHƠI
UỔNG THAY MỘT KIẾP CON NGƯỜI
NGÀY SAU TRÁCH ĐẤT KÊU TRỜI KHÓC LA
KHÓC LA THÌ MẶC KHÓC LA
NẾU LÀM TỘI ÁC PHẢI SA NGỤC TÙ
DẦU SÔI LỬA BỔNG THIÊN THU
CỘT ĐỒNG GIƯỜNG SẮT MỊT MÙ THÂN AI
LỬA THAN ĐỐT CHÁY HÌNH HÀI
CHẾT ĐI SỐNG LẠI LÀM HOÀI KHÔNG NGƯNG
TRỜI ƠI ĐAU KHỔ KHÔNG DỪNG
NGÀN LẦN HƠN CẢ TRẦN GIAN CÕI NÀY
HÃY MAU NIỆM PHẬT NHƯ LAI
ĐỂ KHI HẾT KIẾP CÓ NGÀI CHỞ CHE
KHÔNG NIỆM PHẬT THÌ ĂN ME
ĂN CAY NUỐT ĐẮNG BỘN BỀ KHỔ ĐAU
NIỆM PHẬT PHƯỚC MUÔN ĐỜI SAU
TA VỀ TRÊN CÕI NHIỆM MẦU TÂY PHƯƠNG
CÕI TRÊN CAO ẤY PHẬT ĐƯỜNG
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC TAI ƯƠNG KHÔNG CÒN
TA CÒN MỘT TẤM LÒNG SON
KHUYÊN AI GIÁC NGỘ ĐỂ CÒN LO TU
TU CHO ĐỜI HẾT ÂM U
ĐỂ KHI HẾT KIẾP MỊT MÙ THÂN AI
NAM MÔ BỒ TÁT NHƯ LAI
ĐỘ CHO TẤT CẢ TRẦN AI SẼ VỀ !
CÕI TRẦN LÀ CÕI U MÊ (PHẬT DẠY)
NẾU TÂM SÁNG CHÓI TA VỀ TRỜI TÂY
TA VỀ NƠI ĐÓ BIẾT BAY
THẦN THÔNG VẠN ĐẠI MỘT GIÂY TỚI LIỀN
CÕI TRẦN ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN
HÃY MAU TỈNH THỨC CƠN GHIỀN THẾ GIAN
NIỆM PHẬT SẼ CÓ BẠC VÀNG
KHI TA VỀ ĐẾN PHẬT ĐÀNG TÂY PHƯƠNG !
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
RONG CHƠI ĐÂY ĐÓ CÚNG DƯỜNG NHƯ LAI
BA NGÀN THẾ GIỚI TA BAY
THẦN THÔNG MẦU NHIỆM NỮA NGÀY LÀ XONG
SUỐT NGÀY TA ĐI CHƠI RONG
BẠN CÙNG BỒ TÁT VÔ CÙNG VINH QUANG
AI AI CŨNG ĐƯỢC MÌNH VÀNG
GIỐNG NHƯ THÂN PHẬT SÁNG CHOANG RỰC TRỜI
HÃY TU ĐI NHÉ NGƯỜI ƠI
NGHE LỜI BẢO LỘC THÌ ĐỜI LÊN MÂY
NGÀY NGÀY TA GẶP NHƯ LAI
SAU THÀNH PHẬT ĐẠO MUÔN NGÀY AN VUI !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét