Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

CHÚA HÀI ĐỒNG GIÁNG SINH

MỜI CÁC BẠN QUA XEM THƠ CHÚA HÀI ĐỒNG GIÁNG SINH XEM DANH MUC THƠ THIÊN CHÚA GIÁO BÊN TRÁI.
Tel : 0121 750 38 69  hoặc  0938 97 20 29
Giáng sinh nay đã tới rồi
Ngôi cao Thiên Chúa độ đời bình yên
Mong đời hạnh phúc triền miên
Mong người ai cũng có tiền đầy rương
Mong cho thế giới bình yên
Mọi người hạnh phúc không phiền lo chi !
Mong cho đời chẳng thiếu gì
Bát cơm chén gạo ta thì no nê
Mong cho ai nấy tràn trề
Tình thương ấm áp xuân về ấm no
Nay con viết ít lời thơ
Trên cao Chúa chứng con khờ thế gian
Cầu xin Chúa cả thiên đàng
Độ cho trăm họ trần gian đủ đầy
Mong cho đời biết thương ai
Mong cho thế giới tràn đầy niềm vui
Mong cho người biết thương người
Mong cho đời biết thương đời từ đây
Cầu xin ân đức của Ngài
Phước lành nước Chúa phủ đầy thế gian
Cúi xin nơi cõi thiên đàng
Chúa ban phép lạ địa đàng Chúa ơi
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ ĐỜI ĐỜI TỪ ĐÂY !
Cầu cho ai cũng như ai
Muôn ngàn hạnh phúc tràn đầy niềm vui
Cầu cho trên đó Chúa Trời
Maria Thánh Mẫu độ đời hoan ca..!
Đêm đông lạnh lắm đây mà
Chúng con đốt lửa để Cha ấm lòng
Tình thương cao quý mặn nồng
Chúa ban phước lớn đại đồng thế gian !
THIÊN CHÚA GIÁNG SINH

Đêm giá lạnh Chúa nằm trong máng cỏ
Chúa Hài đồng rực rỡ ánh hào quang
Chúa hôm nay giáng thế xuống trần gian
Để cứu khổ, bình an cho nhân loại
Con là đấy dù là người ngoại đạo
Nhưng con tin có Chúa ngự trên trời
Chúa từ bi xuống thế cứu độ đời
Chúa nhân danh Đức Chúa Trời cứu rỗi
Con cầu xin Chúa hài đồng rửa tội
muôn linh hồn tội lỗi quá đau thương
Những con chiên ngoạn đạo khắp mười phương
Đều quỳ gối dưới chân Người sám hối
Cõi trần gian Chúa ơi đầy tội lỗi
Xin Chúa con rủa tội hết cho mau
Bao đau thương tràn ngập khắp địa cầu
Con xin Chúa ban phước lành cứu độ
Cõi trần gian từ xưa nay quá khổ
Con nguyện cầu Chúa cứu khổ kiếp đời đau
Ơn của người ôi lớn tợ biển sâu
Và cao cả như trời cao đất rộng
Trên Ngôi Hai Chúa Hài Đồng mãi sống
Với thời gian sáng mãi tợ muôn sao
Để hôm nay cho đến tận ngàn sau
Danh Chúa mãi trên cao còn rực sáng
Chúa Hài Nhi giữa mùa đông sáng láng
Ánh Từ Bi thương xót cả muôn loài
Để muôn đời danh còn mãi tương lai
Cho tất cả cõi trần ai quỳ lạy Chúa
Chúa cao quý muôn nghìn đời vạn thuở
Cho loài người quý lạy Chúa vinh quang
Người giàu sang khó về cõi Thiên Đàng
Lời Chúa nói còn âm vang vọng mãi
Để hôm nay NGÀY GIÁNG SINH trở lại
Con nhớ lời Chưa dạy lúc khi xưa
Trong trái tim con đó mãi tôn thờ
Lời Chúa nói ôi vô cùng chí lý
Nếu trong đời vinh quang ai hoàn mỹ
Thì sau cùng phải đau khổ ngàn năm
Nên giàu sang khó nhập cỏi Thiên Đàng
Khó hơn cà con Lạc Đà qua lổ chỉ (là lỗ kim)

Chúa Jesus nói rằng " Người giàu sang muốn về cõi Thiên Đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim" Chúa nói rất chí lý cũng có ý nghĩa như
lời Đức Phật Thích Ca nói : Đau khổ là hạt giống Bồ Đề" Có nghĩa là Nghèo khổ thì tu hành mơi đuọc về cùng với Phật hay là đuọc về cùng với Chúa bởi vì người nhà giàu y có tiền đa số thường hay làm chuyện tội lỗi nên khó về cõi Thiên Đàng là vậy đó ! Mà ai cũng ham giàu sang hết nên cuối cùng nếu không biết tu va làm việc thiện là phải bị đọa địa ngục ngàn năm sau khi mãn kiếp ! Quý vị nên suy nghĩ lời Chúa hay Phật
nói lời tuy có khác nhau mà ý rất giống nhau phải không? Thưa các vị !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét