Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

CTVL BÌNH THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

Nhân sinh một kiếp không dài
<p>trần gian nhiều nỗi đắng cay ấy mà</p> <p>trăm năm trong cõi người ta (Nguyễn Du)</p> bởi tình nặng nợ nên là khổ đau ! <p> </p> <p> </p> Thơ gởi Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương <p> </p> <p>Càn khôn rộng lớn trong trời đất</p> <p>không thể ai ơi lại nữa vời</p> <p>loài người nghĩ thế là sai lắm</p> thế giới ba ngàn mỏi mắt thôi <p> </p> <p>người xưa có lắm điều sai trái</p> <p>chín đúng mười sai chuyện lý hài</p> <p>mà đem vũ trụ lồng trong đó</p> một mảnh tình hồng phất phới bay..! <p> </p> <p>chỉ là đùa cợt để cười chơi</p> <p>nhân thế người ta thật lắm lời</p> <p>thơ của Xuân Hương là tội lỗi</p> văn chương dâm tưởng bởi mê người <p> </p> <p>vì tình bất mãn niềm u uất</p> <p>mà hận đời sao lại bất công</p> <p>vợ lớn của người sao được trọng</p> còn ai vợ bé chỉ là không ! <p> </p> <p>bởi vì ngu dại nên làm bé</p> <p>một tháng đôi lần có, lúc không !</p> <p>tao chi cái cảnh đời ngang trái</p> mà thở với than thật não lòng ! (thơ gởi Bà Hồ xuân Hương 10 phút ) <p> </p> Bà Hồ Xuân Hương rất đáng thương vì trời sanh ra đã không có nhan sắc lại mặt rổ nên làm bé quan đầu tỉnh mà  vì xấu nên quan đầu tỉnh không mê một tháng ghé thăm bà một đôi lần, rồi  ông Tổng Cốc chết sớm nên bà không mãn nguyện đường ân ái mà làm văn chương hai nghĩa và văn tục nhất trên thế giới nầy ! Thơ Bà : <p> </p>                           Chém cha cái kiếp có ch <p>ồng chung</p> <p>                          kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng !</p> <p> </p> <p> </p> Thơ chọc cười cho vui <p> </p> 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét