Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

MẸ TÔI

Mẹ tôi là bà NGUYỄN THỊ TÁNH lúc tôi 14 , 15 tuổi bà thường nòi với tôi là những nước
nào đi xâm lăng nước khác vì cái quả ác đó mà tất cả các quốc gia nào chủ trương xâm lược chắc chắn sau nầy sẽ thành biển hết, lời tiên tri của bà như vậy rất là đúng như Nhật Bổn đó quý vị thấy không, nhưng chưa hết đâu , còn nữa đấy , ác lai ác báo mà !
Mẹ tôi ăn chay trường tu hành từ nhỏ nên dường như Phật ban trí huệ cho bà nên bà  nghi ngờ và tiên đoán bất cứ chuyện gì không bao giờ sai nên cha tôi rất sợ tài tiên tri
của bà và rất trân trọng bà và yêu quí bà.
Vì tu hành, bà đâu chịu lập gia đình ,nhưng bà ngoại của mẹ tôi ra lỉnh cho ông ngoại bà ngoại của tôi tức là cha mẹ của mẹ tôi phải gã mẹ tôi cho cha tôi mà nói vậy chớ theo lời PHẬT THÍCH CA NÓI VỢ CHỒNG CÓ DUYÊN NỢ TỨC LÀ THIÊU NỢ NHAU HỒI TIỀN KIÊP NÊN TRỜI ĐẤT XUI KHIẾN LÀ PHẢI GẶP NHAU ĐÊ TRẢ NỢ TRONG KIẾP HIỆN TẠI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét