Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

PHÔI PHA !

Ôi trong kiếp con người ta
Tuổi xuân một thời kiêu xa
Rồi ai ai cũng phải già 
Đời người rất chóng trôi qua
Tình yêu rồi cũng phôi pha
Ôi bao đau thương xót xa 
Trong kiếp con người ta
Chỉ là nhớ thương nhạt nhòa
Ta khóc cho ta
Ta khóc cho người
Ta khóc cho cuộc đời
Rất là ngắn ngủi mà thôi
Rất là ngắn ngủi người ơi
Đau thương giờ đã ngập trời
Trong kiếp con người
Chỉ là giả tạm mà thôi
Chỉ là hư ảo mà thôi
Chỉ là hoang tưởng người ơi 
Bao đau thương 
Giờ đã phủ lấp   
Trăm năm một kiếp con người    
Nhớ nhung vời vời...
Xót đau một trời......
Chỉ là ảo mộng mà thôi
Ta xót thương cho người
Ta xót xa cuộc đời
Chỉ là như thế mà thôi
Tất cả chỉ là 
Pha phôi....!   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét