Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

TÂM PHẬT VÀ TÂM THẾ GIAN

CTVL TRẢ LỜI NGA VÕ !
Chính xác ! Ngoài Đấng Thế Tôn là một trường hợp siêu phàm là ngoại lệ ! Còn biết bao nhiêu người không giàu và không nổi danh ở thế gian nầy hầu hết đã đắc quả thánh hoặc là bồ tát về cõi Tây Phương hết rồi ! Còn những ai lả tỷ phú là đại gia và ngôi sao lừng danh được nhiều người công nhận tài năng rực rỡ và sáng chói và hết lòng ca tụng khen ngợi hâm mộ và thán phục rồ sanh lòng kiêu hảnh tự cao (pride and being lofty and conceited ) thì có ai thành đạo trong cõi đời nầy đâu ngoại từ ĐẠI PHÚ GIA MA HA CA DIÊP ĐỆ TỬ ƯU TÚ CỦA PHẬT VÀ TRỞ THÀNH TỔ THỨ NHẤT HẬU DUỆ CỦA PHÂT ! Cho nên những cái gì mà người đời khen thì Phật đâu có khen vì ĐẠO PHẬT LÀ CÁI ĐẠO NGƯỢC DÒNG NÊN PHẬT NÓI :
"NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI ĐỜI LÀM THÌ PHẬT KHÔNG LÀM CÒN NHỮNG GÌ NGƯỜI ĐỜI NÓI PHẬT KHÔNG NÓI !"
PHẬT KHÁC NGƯỜI 100/100 NÊN PHẬT MỚI THÀNH PHẬT !
CÒN NGƯỜI KHÁC PHẬT NÊN LUÂN HỒI SANH TỬ BA NGẢ 6 ĐƯỜNG KHÓC LÁ NGÀN NĂM !
NGƯỜI CƯỜI NHƯNG PHẬT KHÔNG CƯỜI !
NGƯỜI KHÓC TUY NHIÊN PHẬT KHÔNG KHÓC !
NGƯỜI BUỒN NHƯNG PHẬT KHÔNG BUỒN !
NGƯỜI VUI NHƯNG PHẬT KHÔNG VUI !
NGƯỜI CÓ ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ THÌ NGƯỜI VUI MỪNG !
NGƯỜI MẤT ĐI CÁI GÌ ĐÓ THÌ NGƯỜI KHÓC !
NGƯỜI CÓ TÂM MÊ NHƯ VẬY VÌ NGƯỜI CHẤP TÂM CHẤP TƯỚNG CHẤP CÓ CHẤP KHÔNG CHẤP NHÂN CHẤP NGẢ NÊN NGƯỜI LUÔN BỊ DÍNH MẮC CÁI TẦM VÀ CÕI THẾ GIAN NÊN MUÔN ĐỜI NGƯỜI ĐAU KHỔ KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC CÕI THẾ GIAN !
CÒN PHẬT LÀ BẬC LÀ ĐẤNG GIÁC NGỘ VÌ ĐÃ NHẬN RA CÕI ĐỜI LÀ CÕI GIẢ NÊN CÁI TÂM CỦA PHẬT KHÔNG DÍNH MẮC VỚI ĐỜI NÊN ĐÃ THOÁT RA BIỂN KHỔ SANH LÃO BỆNH TỬ KHÔNG CÒN VUI BUỒN KHỔ ĐAU VÌ TÂM PHẬT LÀ TÂM TRỐNG KHÔNG, VẮNG LẶNG KHÔNG DÍNH DẤP NÊN GỌI LÀ TỰ DO TỰ TẠI KHÔNG CÒN BỊ TRÓI BUỘC NƠI THẾ GIAN NHƯ NGƯỜI ĐỜI !
CÒN CÁI TÂM CỦA NGƯỜI ĐỜI LÀ CÁI TÂM CHẤT CHỨA GIỐNG NHƯ CÁI VÕ RÁC CHỨA RÁC HÔI THÚI CỦA THẾ GIAN NÊN PHẬT NÓI CÁI THÂN TỨ ĐẠI HÔI THÚI BẨN THIỂU CỦA THẾ GIAN CÙNG VỚI CÁI TÂM UẾ TRƯỢC VÌ MÊ MUỘI CỦA THẾ GIAN LÀ NHƯ VẬY ĐÓ !
CHO NÊN NHÂN SINH QUAN LÀ CÁI QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI ĐỜI LÀ CHỦ QUAN SAI LẦM, THAM VỌNG TỘI LỖI VÀ SA ĐỌA NGÀN NĂM LÀ VẬY ĐÓ !
CHO NÊN NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI CHO LÀ ĐÚNG SAI PHẬT NÓI LÀ SAI HẾT MỚI LUÂN HỒI SANH TỬ TẠO NGHIỆP VÀ TRẢ NGHIỆP DÀI DÀI LÀ VÌ THAM VỌNG CỦA LOÀI NGƯỜI VÌ DÍNH VÔ BA CHỮ DANH LỢI TÌNH TRONG CUỘC ĐỜI NẦY VÌ CÁI BẢ VINH HOA PHÚ QUÝ TIỀN BẠC GIẢ PHÙ DU (EPHEMERAL) GIẢ TẠM (PROVISIONAL) VÀ ẢO TƯỞNG (VAGARY) NƠI THẾ GIAN NẦY TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI CỦA MỘT SỐ SƯ THẦY, TÔI KHÔNG DÁM QUƠ ĐỦA CẢ NẤM NHA VÌ CŨNG CÓ KHÁ NHIỀU LÀ CÁC VỊ CHÂN TU MÀ TÔI RẤT LÀ KÍNH TRỌNG NHƯ LÀ THẤY THÍCH GIÁC NHIÊN, THÍCH TRÍ QUẢN, THÍCH THIỀN TÂM, THÍCH THANH TỪ....V...V....!
CÒN 99/100 NGƯỜI ĐỜI LUÔN MANG CHỮ CHẤP QUÁ NẶNG NGÀN KÝ TRONG LÒNG CỦA MÌNH NÊN MÃI MÃI NGÀN NĂM CŨNG KHÓ MÀ ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT VÌ CÁI TÂM KHÔNG GIỐNG PHẬT THÌ LÀM SAO ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT ???.....!!! !
WHAT A PITY !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
BAOLOCMAURICE CTVL ! (12/2/2017)
PHẬT DI LẠC VÀ CÓ HẠI ĐẤNG BỀ TRÊN RẤT LỚN NÓI CHÙA CHIỀN BÂY GIỜ DỐI TU RẤT NHIỀU HƠN PHÂN NỮA !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét