Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

THƯỢNG ĐẾ LÀ AI !

THÔNG ĐIỆP TRỌNG ĐẠI GỞI CHO TOÀN THỂ LOÀI NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH !
CHA TRỜI Ở CÕI THIÊN ĐÌNH LÀ CƠ QUAN TỐI CAO LÃNH ĐẠO TOÀN THỂ BA NGÀN THẾ GIỚI NẦY !
CHA TRỜI LÀ BIỂU TƯỢNG CHO MẶT TRỜI LÀ ĐIỂN DƯƠNG NGÀI LÀ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN VŨ TRỤ !
CÒN HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ Ở CÕI TRỜI CỬU THIÊN LÀ TẦNG TRỜI CAO NHẤT THỨ CHÍN ! NGÀI CÒN GỌI LÀ MẸ ĐẤT LÀ ĐIỂN ÂM !
THỪ THUỞ KHAI THIÊN LẬP ĐỊA CÁCH ĐÂY TRÊN 3 TỶ NĂM, TRỜI ĐẤT CÒN LÀ KHOẢNG KHÔNG GIAN CÒN MÙ MÙ MỊT MỊT CHƯA PHÂN BIỆT ĐƯỢC NGÀY ĐÊM BỔNG DƯNG MỘT TIẾNG NỔ CHẤN ĐỘNG CÀNG KHÔN RỒI PHẬT MẪU XUẤT HIỆN ĐẦU TIÊN TRONG VŨ TRỤ RỒI SAU ĐÓ SỰ CÓ MẶT CỦA CHÍ TÔN CÒN GỌI LÀ ĐỨC NGỌC ĐẾ ! VÌ VẬY HAI NGÀI LÀ DO TRỜI ĐẤT TỰ NHIÊN HÓA SANH MÀ CÓ CHỚ KHÔNG CÓ AI SANH ĐẺ ĐƯỢC HAI NGÀI NHƯ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG VÀ ÔNG THÍCH THIỆN THUẬN NÓI LÀ HAI NGÀI CÒN LUÂN HỒI SANH TỬ LÀ MỘT SỰ LẦM LẪN VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI !
RỒI HAI NGÀI DÙNG PHÉP MẦU PHÓNG ĐIỆN ÂM DƯƠNG MÀ HÓA SANH RA VẠN VẬT NGÀY ĐÊM NẮNG MƯA VÀ TẠO RA MUÔN LOÀI, KHỞI ĐẦU LÀ CÂY CỎ THỰC VẬT RỒI ĐẾN LOÀI VẬT VÀ SAU CÙNG LÀ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA ! TẤT CẢ AI MANG THÂN XÁC CON NGƯỜI LÀ CON CỦA HAI NGÀI RÔI MỚI TU THÀNH PHẬT THÁNH TIÊN !
CHO NÊN HAI NGÀI LÀ CÁI GỐC, CHÚNG SANH VẠN VẬT LÀ CÁI NGỌN CŨNG NHƯ CÁI CÂY KHÔNG CÓ GỐC THÌ LÀM SAO CÓ CÁI NGỌN ? VÌ CHA MẸ LÀ ĐẤNG TẠO HÓA SẢN SANH RA MUÔN LOÀI QUÁ LỚN NGOÀI SỰ HIỂU BIẾT CỦA LOÀI NGƯỜI QUÁ BÉ NHỎ NÊN KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CHA MẸ LÀ AI RỒI NHIỀU NGƯỜI CŨNG KHÔNG TIN VÀ BẤT KÍNH HAY PHỈ BÁNG LÀ SA ĐỌA ĐÓ NHA !
PHẬT DI LẠC , PHẬT THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ, ĐẠO THÔNG THIÊN HỌC BÊN MỸ VÀ BỒ TÁT THANH SĨ ĐỀU XÁC NHẬN ĐẤNG CHÍ TÔN LÀ LỚN NHẤT !
TA THỪA VÂNG SẮC LỆNH CHÍ TÔN
KHẮP THẾ GIỚI TRUYỀN KHAI ĐẠO PHÁP !
(THƠ HÙYNH GIÁO CHỦ)
PHẬT DI LAC NÓI RẰNG : TRỜI SAI TA HẠ SANH CỨU ĐỜI KHỔ ĐAU !
VÔ DANH CƯ SĨ (23/7/2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét