Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

TÔI CHỈ LÀ TÔI THẾ THẾ THÔI

http://2.bp.blogspot.com/-AIaXlCEg9ak/T820psiTF8I/AAAAAAAAAq8/3zmdbioB1GU/s1600/chon.jpg
Tôi chỉ là tôi thế thế thôi
Chỉ vì say đắm một bờ môi
Mà tôi phải khổ muôn ngàn kiếp
Đau đớn nên thơ ngập cả trời !

Tôi đã yêu và tôi đã đau
Buồn ơi buồn lắm vạn nghìn sau
Và từng thu chết từng thu chết ( lấy ý thơ TTKH)
Chôn lấp trong tim vạn khối sầu !

Tôi đã đau vì tôi đã yêu
Tình nay đã cạn xót xa nhiều
Mà hồn thơ đó muôn ngàn kiếp
Trong cõi lòng tôi nghe tiếng "Yêu" !

Tình yêu là đó cõi đau thương
Cõi của sầu thương cõi đoạn trường
Tôi mãi ôm sầu muôn vạn kiếp
Gởi hồn cho gió ngập muôn phương..!

Tình là gì đó để ta si
Ôi khúc tình ta khúc Biệt Ly
Bèo hợp rồi tan ngàn vạn dặm
Chia ly còn biết nói năng gì !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét