Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

TU MAU KẼO TRỄ

TU MAU KẼO TRỄ

CUNG TRẦM VŨ LANG KHUYÊN MỌI NGƯỜI Ở KHẮP MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI

Vì cuộc đời là cõi vô thường thấy đó mất đó chỉ là cõi phù du tạm bợ phồn vinh giả tạo sống chết bất ngờ không biết lúc nào, nên hãy mau gấp rút lo tu hành bớt mê danh lợi tình và tiền bạc chớ nên chậm trễ giải đải để bỏ qua cơ hội vàng son NGÀN NĂM MỘT THUỞ TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NẦY mà trở về cùng Đức A Di Đà cho kịp lúc nếu lở ngủ một đêm ai đó thức dậy không còn xác thân nầy thì làm sao mà tu đây ? Rồi không niệm Phật cho kịp lúc e rằng sẽ chìm sâu nơi địa ngục muôn ngàn kiếp sau thì vô cùng khổ sở ! Cho nên Phật dạy rằng ai biết quay đầu là bến bờ sau trở về cùng Phật thì hạnh phúc an vui mãi mãi... Còn ai không nghe lời dạy của Phật mà lo cuốn theo dòng đời ăn chơi trụy lạc cho sướng thân bây giờ thì khi hưởng hết phước phải tới họa thì linh hồn phải chìm đắm nơi địa ngục muôn ngàn kiếp sau rất là khốc liệt đớn đau khôn cùng ! Nay CTVL vì thương yêu tất cả loài người mà khuyên trên 100 triệu người Việt Nam (80 triệu ở Việt Nam và trên 20 triệu ở rải rác ở khắp mọi nơi trên thế giới ) hãy gấp lo tu Tịnh Độ Niệm Phật và 8 tỷ người trên thế giới bất cứ giai cấp nào, tôn giáo nào, chũng tộc nào, màu da nào bất cứ ai tin nơi sự mầu nhiệm phi thường của Đức A Di Đà mà niệm HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT SÁM HỐI TỘI LỖI VÀ XIN VỀ CÙNG VỚI NGÀI KHI HẾT KIẾP NGÀI SẼ TIẾP ĐỘ CỨU GIÚP TOÀN THỂ NHÂN LOẠI VỀ CÙNG VỚI NGÀI CHO DÙ BẤT CỨ TỘI GÌ ÁC HAY THIỆN CŨNG ĐƯỢC THA VÀ NGÀI TIẾP RƯỚC VỀ CÕI TRỜI CỰC LẠC CỦA NGÀI ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC AN VUI ! Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn tu tắt nếu ai niệm thường xuyên cả ngày lẫn đêm thì chỉ một kiếp nầy Phật hứa sẽ rước ta về cùng với Phật trong KỲ ĐẠI XÁ TỘI NÀY Còn 84 ngàn pháp môn khác phải tu đường vòng nhiều khi cả trăm kiếp mà còn chưa được về nếu không có Phật tại thế chỉ dẫn ! Cho nên Đức Phật Thích Ca nói rằng đây là một pháp siêu việt và thù thắng nhất mà không có pháp môn nào sánh kịp kể cả Thiền phải cọng thêm pháp môn Tịnh Độ Phật mới rước, còn nếu tu Thiền không mà không có Tịnh Độ niệmPhật thì Phật không rước và thường hay bị tẩu hỏa nhập ma là ma quỷ sẽ đến lôi kéo thiền nhân không niệm Phật xuống địa ngục ! Rất là nguy hiểm mà nhiều người dù có học thức cao hay tự hào là mình là người trí thức phải tu thiền còn họ nói là tu Tịnh Độ chỉ để dành cho người dốt hạ căn ! Đó là một sai lầm rất lớn ! Phật nói pháp môn Tịnh Độ là dành cho bất cứ thành phần nào giai cấp nào ngu dốt hay trí thức dù cực ác hay thiện mà tin Ngài và niệm Phật , Ngài sẽ tiếp dẫn về cõi Tây Phương của Ngài ! Còn các pháp môn khác sắp lỗi thời rồi !


NẾU BẠN MUỐN VỀ CÕI PHẬT

Nếu bạn muốn về cõi Phật , bạn hãy luôn luôn tưởng nhớ Phật trong lòng bạn, hãy luôn niệm Phật để gieo duyên với Phật Bạn phải ăn năn sám hối mỗi đêm tội lỗi mà bạn đã gieo từ muôn kiếp trước cho đến bây giờ mỗi lần đầu thai lên làm người bạn đã gây nhiều tội lỗi mà bạn chưa bao giờ biết (vì không nhớ) Bạn hãy HỒI HƯỚNG KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH MUÔN LOÀI SAU VỀ CÙNG VỚI PHẬT. Trần gian là cõi mê MÊ TIỀN MÊ BẠC MÊ TIÊN VÀ BẤT CỨ CÁI GÌ CŨNG MÊ mê vật chất vinh hoa phú quý......v...v.......nên nó trói buộc chúng sinh vào cuộc đời khổ đau này mãi mãi... Bạn hãy từ bỏ bến mê trần gian và chỉ mê về cõi Phật như Phật Thích Ca đã dạy rằng " hãy buông bỏ thế giới bên nay để có THẾ GIỚI BÊN KIA ! Hãy từ bỏ lòng tham vọng mọi đam mê nơi cõi đời phàm phu và lòng tham sân si này Hãy tứ bỏ những việc ác có hại cho người và ích kỷ chỉ có lợi cho mình Hãy làm tất cả mọi điều thiện có lợi cho người, đừng chỉ thương mình là thấp hèn mà hãy thương tất cả mọi người bởi vì chúng ta được sanh ra đời không phải chỉ để lo cho gia đình mình mà còn phải sống để cống hiến tất cả đời minh cho dân tộc và cho cả nhân loại và để phục vụ đạo Pháp tất cả phải hy sinh vì ĐẠO PHÁP VÀ ĐẤT NƯỚC NÀY VÀ CẦU NGUYỆN CHO TẤT CẢ CHÚNG SINH LO TU HÀNH SAU VỀ CÙNG VỚI PHẬT. Hãy từ bỏ lòng ích kỷ nhỏ nhen của trái tim thấp hèn mà hãy XÃ KỶ có nghĩa là quên đi bản thân mình mà dốc lòng hy sinh cho nhân loại và đạo Pháp. Phải có LÒNG TỪ BI VĨ ĐẠI NHƯ PHẬT LÀ THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MUÔN LOÀI MỚI ĐƯỢC VỀ CÕI PHẬT ! (Con tiep) (viet theo lời Phật day)


CUNG TRẦM VŨ LANG TÔI XIN TRẢ LỜI HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC DŨNG ANGIANG

Thưa thầy khi tôi nói chữ tôi là cái Ngã của tôi những tôi mặc dù dùng cái ngã để nói chuyện với thầy nhưng tôi không chấp ngã không nghĩ rằng có tôi và có mà coi như không có mà không có cũng như là có . không chấp có cũng không chấp không vì có như không cũng đồng một thể ! Nhưng ý tôi ở đây là không chấp nhân chấp ngã vì vạn sự đều khởi đầu bằng một số không và số không là không có gì hết trên cuộc dời nầy kể bản thân chúng ta cũng không có gì là quan trọng vì hiện giờ ta có mai một thân xác trở về cùng các bụi là không còn linh hồn mãi mãi tốn tại là có mà có nhưng mình nghĩ là không có ví VẠN SỰ ĐỜI TA CHỈ SỐ KHÔNG ,KHỔ HAY HẠNH PHÚC CHỈ DO LÒNG, TÂM THƯỜNG VẮNG LẶNG LÀ TÂM PHẬT, TA QUYẾT LO TU CỖI XÍCH TRÒNG !
THƯA THẦY Ở ĐÂY TÔI MUỐN NÓI RẰNG TÔI DẸP BẢN NGẢ LÀ DẸP SỰ CỐNG CAO NGẠO MẠNG VÌ SỰ CỐNG CAO NGẠO MẠN LÀ CON QUỈ VÔ THƯƠNG NÓ NẰM TRONG BẢN NGẢ CỦA HẦU HẾT MỌI CHÚNG SANH CHƯA GIÁC NGỘ CHO NÊN TÔI KHÔNG CHẤP CÓ TA VÌ KHÔNG CÓ TA THÌ LÒNG NGẠO MẠN CŨNG KHÔNG CÓ VÀ TÔI TỰ COI MÌNH NHƯ RƠM RÁC NHƯ ĐẤT CÁT NHƯ BỤI TRONG CUỘC ĐỜI NẦY NÊN MÌNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ QUAN TRỌNG , CÓ MÌNH CŨNG ĐƯỢC VÀ KHÔNG CÓ MÌNH CŨNG ĐƯỢC THẾ GIỚI CŨNG LUÔN TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC NẾU KHÔNG CÓ MÌNH THẦY Ạ ! NÊN MẶC DÙ CÓ MÌNH CÓ TA NHƯNG TA ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ RẰNG CÓ MÌNH VÀ KHÔNG CHẤP NHÂN CHẤP NGÃ VÌ NHÂN HAY NGÃ CŨNG LÀ KHÔNG CÓ NÊN TA CŨNG KHÔNG CHẤP LÀ CÓ HAY CHẤP LÀ KHÔNG VÀ TA LÚC BẤY GIỜ KHÔNG CÒN VƯỚNG BẬN HAI CHỮ NHÂN NGÃ VÌ ĐÓ LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI KHỔ ĐAU TRONG CUỘC ĐỜI NÀY LÀ SỢI DÂY LÒI TÓI NÓ XIỀNG MÌNH TRONG SÁU NẺO LUÂN HỒI THẦY Ạ ! THƯA THẦY TRÌNH ĐỘ TÔI CÒN THẤP KÉM VỀ PHẬT PHÁP LẮM XIN THẦY THA LỖI KHÔNG BIẾT MÌNH NÓI VẬY CÓ DÚNG HAY LÀ SAI THẦY Ạ ?
THƯA THẦY CÓ PHẢI THẦY LÀ THẦY GIÁC DŨNG NGÀY XƯA LÀ BẠN TU VƠI SƯ GIÁC HUỆ THƯỜNG ĐẾN TỊNH XÁ NGỌC GIAN VÀO NĂM 1960 ĐÓ KHÔNG ? XIN THẦY CHO BIẾT MÌNH MONG CÂU TRẢ LỜI CỦA THẦY VÀ THẦY NĂM NAY LÀ KHOẢNG 75 TUỔI ĐỜI KHÔNG THƯA THẦY ? THÂY CÓ NHỚ TÔI LÀ CON BÀ CHƠN VÀ LÀ CHÁU CÔ BẢY HUỆ KHÔNG ?

TÔI DẸP LÒNG THAM SÂN SI TỪ LÂU RỒI THẦY Ạ ! KHÔNG CÒN NÓNG KHÔNG CÒN GIẬN AI NỮA THƯA THẦY ! GẶP AI TRONG CHÙA CÁ THẦY TU SA DI TUỔI ĐỜI CÒN BÉ NHỎ HAY CÁC PHẬT TỬ NHỎ TUÔI HƠN TÔI TÔI CŨNG CHẤP TAY LẠI ĐỂ XÁ TỘI TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI XÁ HẾT MỌI NGƯỜI ĐỂ DẸP BẢN NGẢ ! AI CHỦI TÔI TÔI CẦU CHO NGƯỜI ĐÓ THANH PHẬT VÀ THẦM CÁM ƠN HỌ ! TÔI KHONG CON GIẬN AI NỮA THẦY Ạ !


LỜI DẠY CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC DŨNG

TÂM PHÁP BẤT NHỊ - PHÁP ĐỐI PHÁP THÌ PHÁP DIỄN MUÔN TRÙNG - NẾU LẤY TÂM ĐỐI PHÁP PHÁP TỰ HỒI TÂM. NAM MÔ HỘ PHÁP BỒ TÁT ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG NGUYỆN.
ÔNG NÊN ĐI THA ĐỘ NGÀI SAU SẼ CÓ PHÁP GIÁC NGỘ ĐẾN VỚI ÔNG.
ĐỆ TỬ XIN CÁM ƠN THẦY VÀ ĐÂY LÀ CÂU NÓI ĐẦU TIÊN MÀ TÔI ĐƯỢC NGHE TRONG ĐỜI . TÔI RẤT LẤY LÀM HOAN HỈ TIẾP NHẬN LỜI CHỈ DẠY CỦA THẦY NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT RẰNG TÔI CÓ ĐỦ ĐỨC ĐỘ ĐỂ ĐỘ THA KHÔNG THƯA THẦY !
A DI ĐÀ PHẬT
HIỂN ĐẠO , SÁM HỐI ĂN NĂN LÀ TÂM LINH KHÔNG PHẢI TƯỚNG
ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN NÓI " VÔ PHÁP TƯỚNG MỚI LÀ THIỆT TƯỚNG" VÀ ĐÂY LÀ TƯỚNG VÔ HÌNH CỦA TÂM LINH KHÔNG CÓ HÌNH TƯỚNG BÊN NGOÀI HAY NGOẠI CẢNH , KHÔNG CÓ TƯỚNG NHƯ MÀ TƯỚNG , MÀ TƯỚNG KHÔNG PHẢI LÀ TƯỚNG CỦA HÌNH THỂ VẬT CHẤT MÀ LÀ TƯỚNG CỦA TÂM LINH, NÊN GỌI LÀ TƯỚNG MÀ KHÔNG PHẢI TƯỚNG , ĐO LÀ TƯỚNG CỦA CÁI TÂM VÔ NGÃ ĐÃ TỈNH NGỘ VÀ ĐÃ HIỂN ĐẠO NÊN GỌI LÀ TƯỚNG CỦA TÂM LINH NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ HÌNH TƯỚNG CHI CẢ NÊN ĐÓ LÀ CÁI ĐẠO VÌ ĐẠO THÌ VÔ HÌNH VÔ TƯỚNG VÀ VÔ DANH NƠI CÕI PHẬT TÂY PHƯƠNG . BỞI VẠY PHẬT NÓI : ĐẠO LÀ VÔ HÌNH , NÊN CHO CÓ DÙNG HẾT TẤT CẢ NGÔN NGỮ CỦA LOÀI NGƯỜI MÀ GIẢI THÍCH CHO RỐT RÁO CÁI ĐẠO THÌ DÙ CHO MUÔN NGÀN TỸ NĂM SAU LOÀI NGƯỜI DIỄN TẢ CHO RỐT RÁO ĐƯỢC CÁI ĐẠO !
ĐẤNG THẾ TÔN THÍCH CA NHƯ LAI CŨNG XÁC NHẬN NHƯ VẬY KHI NGÀI NÓI LỜI NÀY VỚI CÁC ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA NGÀI :
TRONG 49 NĂM GIÃNG ĐẠO, NHỮNG GÌ TA NÓI CŨNG CHỈ LÀ MỘT NẮM LÁ CÂY TRONG BÀN TAY CỦA TA , CÒN PHẬT PHÁP THÌ NHƯ LÁ CÂY Ở TRONG RỪNG ! Ý PHẬT NÓI LÀ : PHẬT CÒN NÓI KHÔNG HẾT HUỐNG CHI LÀ LOÀI NGƯỜI !
CHO NÊN PHẬT MẪU NÓI RẰNG : "DÙ CHO CÓ ĐEM HẾT TẤT CẢ NGÔN NGỮ LOÀI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI NẦY CŨNG KHÔNG THỂ NÀO DIỄN TẢ CHO HẾT ĐƯỢC CÁI ĐẠO "
SAM HỐI THẬT LÓNG ĂN NĂN , XIN SÁM HỐI CHỚ KHÔNG PHẢI XIN HẾT TỘI , THẦY HIỂU LẦM Ý TÔI RỒI !

SÁM HỐI VÀ NIỆM HÔNG DANH A DI ĐÀ LÀ HÊT TỘI !

NẾU CÒN CHÚT ĐỈNH PHẬT RƯỚC VỀ TÂY PHƯƠNG TU RIẾT NIỆM PHẬT SẼ HÊT TỘI ĂN NĂN XIN SÁM HỐI BIẾT TỘI NIỆM PHẬT PHẬT SẼ THA KO PHẢI Ý TÔI NÓI LÀ XIN TỘI MÀ BIẾT TỘI NIỆM PHẬT ĂN NĂN LÀ HẾT TỘI, LÀ TÂM LINH BÊN TRONG KHÔNG PHẢI TƯỚNG BÊN NGOÀI !
XÃ CHẤP XÃ CHẤP XÃ CHẤP XÃ TIỂU NGÃ XÃ TIỂU NGÃ XÃ TIỂU NGẢ ĐỂ THÀNH ĐẠI NGÃ
XÃ ĐẠI NGÃ ĐỄ TRỞ THÀNH VỖ NGÃ LÀ TÌM THẤY CÁI ĐẠO , TỈNH NGỘ , TIN SÂU NGUYỆN THIẾT HỒI QUANG PHẢN CHIẾU TRỞ VỂ CÁI TÂM MÌNH KHÔNG CÒN VỌNG CẦU NGOẠI CẢNH .
NGHE MÀ KHÔNG NGHE GÌ HẾT,TRỞ VỀ NGHE CÁI TÂM CỦA MÌNH, THẤY MÀ KHÔNG THẤY GÌ HẾT TRỞ VỀ THẤY CÁI TÂM CỦA MÌNH, BIẾT MÀ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT TRỞ VỀ BIẾT CÁI TÂM CỦA MÌNH TỨC LÀ TÂM VÔ TRỤ LÀ KHÔNG TRỤ NƠI NÀO HẾT NÊN GỌI LÀ TÂM THƯỜNG TRỤ NGHĨA LÀ TRỤ MỘT CHỖ NƠI TÂM BÌNH LẶNG NHƯ MẶT NƯỚC KHÔNG BỊ SÓNG TRẦN GIAN LÔI CUỐN KHÔNG BỊ MÊ BỊ MÊ HOẶC BỞI LỤC TRẦN VÀ LÚC BẤY GIỜ TÂM KHÔNG CÒN Ô NHIỂM TRẦN GIAN NÊN TÂM TỰ NHIÊN PHÁT SÁNG NHƯ NGỌC NGÀ CHÂU BÁU NÊN TÂM SẼ THẤY PHẬT !
VÌ TÂM PHẬT LÀ TÂM KHÔNG MÊ NHIỂM TRẦN GIAN NÊN GỌI LÀ TÂM ĐÃ GIÁC NGỘ NÊN TÂM THẬT SỰ TRONG SẠCH NHƯ PHA LÊ NÊN TÂM ĐÃ HIỂN ĐẠO VÌ KHÔNG CÒN Ô NHIỄM BỞI NGOẠI CẢNH KHÔNG MONG CẦU VẬT CHẤT TRẦN GIAN KHÔNG CÒN DÍNH BỤI TRẦN DÙ MỘT MẢY MAY CŨNG KHÔNG CÒN MỘT VẾT NHƠ NHƯ CON VIRUS NÊN GỌI LÀ TÂM ĐÃ HIỂN ĐẠO TỨC LÀ THẤY ĐẠO HIỂN LỘ RA TRONG TRÁI TIM CỦA TA
NÊN NGÀI BỒ TÁT THANH SĨ ĐÃ NÓI RẰNG TÂM CÓ PHÂT NHƯ THẾ NẦY :
LẶNG LẺ NGHE LẶNG LẺ NGÓ ĐÊM NGÀY
SẼ THẤY PHẬT TỪ XƯA NAY Ở ĐÓ ! (THẤY PHẬT TRONG TÂM TỨC LÀ ĐÃ HIỂN ĐẠO RỒI ĐÓ )
(VÌ VÔ PHÁP TƯỚNG MỚI LÀ THIỆT TƯỚNG LỜI CỦA PHẬT THẦY TÂY AN)
BÀI NẦY CAO SIÊU LẮM VÌ THUỘC VỀ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC PHẬT PHÁP RỒI NÊN CÁC BẠN TRẺ NÀO CHƯA TỪNG ĐỌC KINH PHÁP CỐ GẮNG HIỂU
ĐƯỢC CÁI ĐẠO VÌ TÁNH CỦA ĐẠO LÀ VÔ HÌNH VÔ TƯỚNG VÔ DANH TỪ NƠI CÕI TRÊN ĐẠO VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẠO TỪ NƠI CÕI TRÊN LÀ TỪ MỘT GỐC
NÊN ĐẠO KHÔNG CÓ HÌNH TƯỚNG VÀ KHÔNG CÓ DANH TÁNH NƠI CÕI TRÊN, NHƯNG KHI TÔN GIÁO HÒA NHẬP NƠI THẾ GIAN NGƯỜI TA ĐẶT TÊN CHO
ĐẠO NÀY ĐẠO KIA Ở THẾ GIAN ĐỂ NGƯỜI ĐỜI BIẾT VẬY THÔI ! CHỚ ĐẠO THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HÌNH TƯỚNG NƠI CÕI PHẬT !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét