Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

TƯ DUY SAI LẦM TRỌNG ĐẠI CỦA CÁC ÔNG BÀ NHÀ GIÀU

TƯ DUY SAI LẦM TRỌNG ĐẠI CỦA MẤY ÔNG BÀ NHÀ GIÀU

TƯ DUY SAI LẦM VỚI QUAN NIỆM CỨ VIỆC ĂN CHƠI SA ĐỌA LÀ ĐẠI HỌA CHO CÁC ÔNG BÀ NHÀ GIÀU KHI HẾT KIẾP

CÁC ÔNG NHÀ GIÀU THƯỜNG CÓ MỘT TƯ DUY SAI LẦM TRỌNG ĐẠI CHO NÊN PHẬT NÓI KHÔN VIỆC ĐỜI MÀ NGU VIỆC ĐẠO VÌ CÁC ÔNG THƯỜNG TỰ HÀO RẰNG TA NHỜ KIẾP TRƯỚC TU HÀNH MÀ BÂY GIỜ KHÔNG CẦN PHẢI TU NỬA MÀ THI ĐUA ĂN CHƠI HƯỞNG THỤ VẬT CHẤT VINH HOA PHÚ QUÝ DANH LỢI TÌNH ĐẮM CHÌM TRONG DỤC VỌNG THẤP HÈN CỦA THÂN XÁC NHỤC THỂ DÂM ĐẢNG ĐỂ THỎA MÃNG DỤC VỌNG MÀ LẠC LẦM CHO LÀ VÌNH QUANG NHƯNG ĐÓ CHỈ LÀ HẠNH PHÚC GIẢ TẠO VÀ TẠM BỢ CỦA KIẾP CON NGƯỜI ! VÌ PHẬT NÓI RẰNG HƯỞNG HẾT PHƯỚC THÌ TỚI HỌA, PHƯỚC CÀNG LỚN THÌ HỌA CÀNG TO ! HẾT KIẾP PHẢI RƠI VÀO A TỲ ĐỊA NGỤC BỊ PHẠNH THÂY VÀ LỬA ĐỐT NGÀN ĐỜI KHÔNG HY VỌNG CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ THOÁT RA LÚC ĐÓ CÓ ĂN NĂN THÌ CŨNG MUỘN MÀNG ! THÍ DỤ NHƯ GIA ĐÌNH NGÔ ĐÌNH DIỆM , TỪ HI THÁI HẬU. VÕ TẮC THIÊN, VUA TRỤ BÊN TÀU, TẦNG THỦY HOÀNG ĐÃ CHÌM SÂU NƠI ĐỊA NGỤC KHÓ CÓ NGÀY THOÁT RA VÌ TỘI CHỐNG NHÂN LOẠI TÀN SÁT LOÀI NGƯỜI ! MÀ CHỐNG NGƯỜI TỨC LÀ CHỐNG TRỜI PHẢI BỊ ĐỌA ĐẠI DỊA NGỤC VÔ GIÁN HỈNH PHẠT LIÊN TỤC CHẾT ĐI SỐNG LẠI KHÔNG NGỪNG NGHĨ VÌ CÁI XÁC TẠO ÁC MÀ CÁI LINH HỒN PHẢI BỊ ĐỌA CHO NÊN CÁI XÁC TẠO ÁC CỦA TA CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA LINH HỒN ĐÓ ! MỌI NGƯỜI NÊN ĐỌC BÀI NẦY 100 LẦN VÀ CHÉP VỀ FACE MÌNH ĐỂ SUY GẪM VÀ TRÁNH XA VIỆC ÁC NHÉ !
CHO NÊN TÔI KHUYÊN CÁC ÔNG BÀ NHÀ GIÀU CÁC CA SĨ NGHỆ SĨ CÁC NHÀ KINH DOẠNH HÃY MAU TỈNH NGỘ VỪA HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG CŨNG NÊN MỞ HỒ BAO GIÚP KẺ ĐÓI KHỔ LANG THANG ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ RỒI NIỆM PHẬT TU TẠI GIA RỒI ĐỌC THẦN CHÚ CỦA PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM THÌ TIỀN BỐ THÍ HOẶC CÚNG CHÙA ĐÂNG HOA CÚNG PHẬT TẠI NHÀ HOẮC TẠI CHÙA 
THÌ HẾT KIẾP SẼ KHÔNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC RẤT VÔ CÙNG ĐAU KHÔ GẤP TRĂM NGÀN TRÊN THẾ GIAN ! NẾU CÓ PHƯỚC LỚN THÌ SẼ VỀ VỚI PHẬT NGAY MỘT KIẾP NẦY ! CÒN NẾU PHƯỚC CHƯA ĐỦ THÌ CÒN Ở LẠI THẾ GIAN LÀM ÔNG NHÀ GIÀU NỮA MÀ PHẬT NÓI ĐẦU THAI LÀM NGƯỜI RẤT NGUY HIỂM NẾU KHÔNG BIẾT TU ! VÌ NGHÈO QUÁ THÌ VÌ MIẾNG CƠM MÀ CƯỚP GIỰT NỒI CƠM KẺ KHÁC MÀ PHẠI BỊ ĐỌA ! CÒN NẾU GIÀU QUA THÌ CUỐN THEO DÒNG ĐỜI ĂN CHƠI SA ĐỌA TÌNH DỤC MƯA SÂU KẾ ĐỘC ĐỂ LÀM GIÀU HƠN NỮA, MÀ QUÊN TU RỒI RỦ REN BẠN BẺ TẠO ÁC NGHIỆP NÊN KIẾP KẾ BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM KHÓ RA ! PHẬT DẠY RẰNG BẤT CỨ AI 
NẾU ĐỂ RƠI VÀO ĐỊA NGỤC THÌ RẤT LÀ KHÓ THOÁT RA !
CHO NÊN CTVL KHUYÊN TẤT CẢ CÁC ÔNG BÀ NHÀ GIÀU PHẢI TIẾP TỤC TU TẠI GIA NIỆM PHẬT BỐ THÍ CÚNG CHÙA THÌ KIẾP SAU KHÕI LO BỊ ĐỌA NẾU THUỘC THẦN CHÚ CỦA PHẬT VÀ HÃY NIỆM PHẬT ĐỂ HẾT KIẾP TRĂM NĂM TA CÓ PHẬT A DI ĐÀ VÀ CÁC CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG BẢO HỘ VÀ CHE CHỞ !
CÒN NẾU KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY VÀ LỜI KHUYÊN VÀNG NGỌC CỦA CTVL THI SĨ QUÈN NẦY MÀ KHÔNG LO TU ĐỂ NƯƠNG NHỜ KIẾP SAU THÌ RẤT DỄ RƠI VÀO ĐỊA NGỤC NHƯ CHƠI NẾU CHỈ LO ĂN CHƠI QUẬY PHÁ TẠO ÁC TRONG CUỘC ĐỜI NẦY !
MỌI NGƯỜI NÊN CHÉP BÀI NẦY VÀ COPY ĐỂ LÀM KIM CHỈ NAM CHO CUỘC ĐỜI MÌNH NHÉ !
CTVL VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét