Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

THIÊN NHIÊN TẠO HÓA

TRÊN TRỜI CÓ ÁNG MÂY BAY
DƯỚI SÔNG CÓ LÁ VÀNG BAY CUỐI MÙA
TRÊN TRỜI CÓ ÔNG SAO VUA
DƯỜI SÔNG CÓ NƯỚC CÁ LÙA BƠI BƠI...
TRỜI SANH ĐỦ THỨ AI ƠI
SẢN SANH MUÔN VẬT CHO NGƯỜI THẾ GIAN
CÔNG TO LÀ CỦA NGỌC HOÀNG (ĐẤNG CHÍ TÔN HAY LÀ ĐẤNG TẠO HÓA)
VỚI CÙNG PHẬT MẪU KHAI HOANG MỞ ĐẦU
THIÊN NHIÊN CÂY LÁ MUÔN MÀU
VỚI CÙNG MUÔN THÚ KHỞI ĐẦU HÀNH TINH
RỒI SAU ĐÓ MỚI LÀ MÌNH
LOÀI NGƯỜI SAU HẾT QUANG VINH ĐỜI ĐỜI
BA NGÀN THẾ GIỚI AI ƠI
NGÀI LÀ CHÚA TỂ NGÀN ĐỜI CHỚ QUÊN
CHÚA LÀ CHÚA TỂ CÀN KHÔN
CHÍ TÔN TẠO HÓA CHA CHUNG MUÔN LOÀI
AI SINH LÀM KIẾP CON NGƯỜI
DÙ TIÊN PHẬT THÁNH CŨNG THỜI LÀ CON
NGÀI LÀ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN
BA NGÀN THẾ GIỚI KHÔNG AI HƠN NGÀI
NGÀN XƯA TỪ THUỞ SƠ KHAI
HAI NGÀI CÓ TRƯỚC TỪ NGÀY KHAI THIÊN
CON NGÀI SAU ĐÓ TU TIÊN
CÒN AI TU PHẬT VỀ MIỀN BỒNG LAI
HẰNG HÀ SA SỐ PHẬT NGÀI
ĐÃ THÀNH PHẬT ĐẠO ÍT AI HIỂU CÙNG
DÙ TIÊN PHẬT THÁNH CŨNG CHUNG
CŨNG CÙNG MỘT MỐI CON CHUNG CỦA NGÀI
NGÀI LÀ CHÚA TỂ KHÔNG SAI
BA NGÀN THẾ GIỚI DO NGÀI CHỈ HUY
CÀNG KHÔN CHỈ MỘT MỐI DÂY
CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ MỘT TAY NẮM QUYỀN
CON NGÀI NGƯỜI ĐẮC QUẢ TIÊN
NGƯỜI THÌ THÀNH PHẬT TAM THIÊN VẬN HÀNH
THIÊN NHIÊN VẠN VẬT SẢN SANH
VỚI CÙNG PHẬT MẪU HÀNH TINH DẪN ĐẦU
LOÀI NGƯỜI TA CÓ TỪ ĐÂU
HÓA SANH THUỞ TRƯỚC CÔNG LAO HAI NGÀI
NẾU AI BẤT KÍNH TỘI ĐẦY
TỘI NẦY LỐN LẮM NÊN AI GIỬ GÌN
CÔNG CHA VỚI MẸ HÓA SINH
KHÔNG NHƯ THUỞ TRƯỚC, THAI SINH BÂY GIỜ.
BẠN ƠI SUY NGHĨ ÍT GIỜ
SAU NẦY SẼ BIẾT BẾN BỜ DO ĐÂU ?
LÀ CHA VỚI MẸ CHỚ ĐÂU
HAI NGÀI CÓ TRƯỚC LÚC ĐẦU KHAI THIÊN (LẬP ĐỊA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét