Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

ÁC LAI ÁC BÁO


Tập cận bình đại ác quỷ !

Cận Bình ác quá trời ơi 
Giết cá là đây để giết người
Giết sạch loài người làm chúa tể
Âm mưu bá chủ để lên ngôi !

Mỗi ngày mày mọc mấy nanh heo 
Ôi quá là ghê rât hiểm nghèo 
Trung quốc mưu đồ làm bá chủ
Thái Bình Dương đó nạn tai eo !

Móng mày nhọn quá đầy lông lá 
Như con hổ dữ ở trong rừng 
Hàm răng cá sấu đang chực nuốt 
Giết người như rạ mãi không ngưng !

Mày là quỷ sứ hay là ma 
Ngày đêm luôn tính chuyện điêu ngoa !
Ác quá Trời đâu là để mạng
Trời cao trừng phạt kẻ gian tà !

Mày là ác quỷ là ma quỷ 
Đội lốt người lên ở thế gian 
Giết người hàng loạt không ngừng nghỉ 
Có biết bao người đã chết oan 

Trời còn đổ lệ huống chi người 
Quỷ ma tràn ngập ở trong đời
Cùng nhau chém giết cùng nhau giết 
Đến ngày tận diệt cũng tiêu thôi !

Số mày sắp tận Cận Bình ơi 
Chạy đâu cho khỏi được Ông Trời !
Tới số nay mai mày tới số 
Tàu Bang thành biển xác mày trôi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét