Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

TRANG PHẬT PHÁPĐúc Huỳnh Giáo Chủ Ngài nói rằng :
Nhớ thuở trước vua Lương Võ Đế
Tạo chùa chiền khắp nước tu hành
Kể từ khi ngạ tử Đài Thành
Phật bất cứu vì tâm còn ác !
Cho nên dù cho có cúng chùa giúp kẻ đói khổ tiền muôn bạc vạn hay cất hàng ngàn kiểng chủa ĐÓ LÀ PHƯƠC THẾ GIAN LÀ PHƯỚC HỮU LẬU MÀ KHÔNG TU TÂM DƯỠNG TÁNH VÀ TU NIỆM PHẬT LÀ PHƯỚC VÔ LẬU THÌ PHẬT CŨNG KHÔNG RƯỚC VÌ PHẬT XÉT CÁI TÂM CHỚ KHÔNG XÉT CÁI TƯỚNG LÀ TIỀN BẠC HAY VẬT CHẤT NHƯ VUA LƯƠNG VÕ ĐẾ LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH !
ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ PGHH VÀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG ĐỀU NÓI RẰNG " DÙ DỐT NÁT KHÔNG BIẾT MỘT CHỮ NÀO , DÙ NGHÈO KHỔ KHÔNG TIỀN BẠC MÀ CÓ ĐẦY ĐỦ ĐỨC TIN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ MÀ LÒNG CHUYÊN TÂM NIỆM PHẬT CẦU SANH PHẬT QUỐC RỒI PHÁT TÂM BỒ ĐỀ VÀ XIN PHẬT RƯỚC VỀ CÕI TRÊN NGÀI SẼ RƯỚC KHI HẾT KIẾP !
PHẬT THÍCH CA DẠY RẰNG :
"ĐỨC TIN LÀ CHA ĐẼ RA MỌI THỨ CÔNG ĐỨC "
CHO NÊN PHẬT XÉT CÁI TÂM CHÚNG SANH CÓ TIN NGÀI HAY KHÔNG TIN NGÀI MỚI CÓ THỂ TIẾP DẪN VỀ TÂY PHUONG ĐƯỢC, CÒN KHÔNG TIN NGÀI THÌ NGÀI LÀM SAO MÀ RƯỚC CHO ĐƯỢC ???
QUÝ VỊ NÊN CHÉP BÀI NẦY VỀ NHÀ SUY GẪM NHÉ ! CÓ GÌ NGHI NGỜ TÔI NÓI DÚNG SAI THI NÊN VÔ CHÙA HỎI CÁC THẦY TU NHA !
TÔI BẮT ĐẦU 10 TUỔI ĐÃ ĐỌC SAY MÊ LỊCH SỬ ĐỨC THÍCH CA VÀ NGHIÊN CỨU KINH PHÁP CHO ĐẾN BÂY GIỜ VÀ TÔI CÓ PHƯỚC LÀ MẸ TÔI LÀ BÀ NGUYỄN THỊ TÁNH DẠY TÔI NIỆM PHẬT TỪ LÚC 6 TUỖI NÊN CÓ LẺ PHẬT BAN TRÍ HUỆ TÔI VỀ LÒNG TRUNG KIÊN HIẾU ĐẠO MÀ BAN PHÁT TRÍ HUỆ CHO TÔI VIẾT CHỚ NẾU TÔI KHÔNG TU NIỆM PHẬT THÌ LÀM SAO MÀ VIẾT CHO ĐƯỢC !
NHÀ GIÀU QUÁ COI CHỪNG RẤT NGUY HIỂM !
Pháp sư Tịnh Không nói rằng nhà giàu có sang trọng xe hơi nhà lầu kiếp nầy nhưng coi chừng kiếp sau phải xách võ lon ton xuống địa ngục đó nghe ! Vì không tu nên hết phước phải tới họa thế thôi, lời Phật nói "HẾT PHƯỚC TỚI HỌA PHƯỚC LỚN HỌA TO " VÀ ĐÓ LÀ ĐỊNH LUẬT MÂU THUẪN CỦA PHẬT PHÁP !
Phật nói phước như ly nước tràn mà uống hết thì ví như phước hết thì họa sẽ tới vậy thôi ! Cho nên dù có giàu thì chớ nên mãn nguyện với chính mình và phải lo tu nữa thì khỏi lo bị đọa địa ngục !
Hởi những ai quá giàu có rồi ăn chơi quậy phá trên trần gian nầy cho thỏa thích với chủ trương hưởng thụ lạc thú trân gian nầy và chỉ quậy từ 20 đến 60 tuổi có 40 năm rồi coi chừng bị đọa dưới địa ngục hàng ngàn năm đó nghe ! Và đường vào địa ngục thì rất dể vào như khi hể vào rồi thì lại khó ra !
Còn nghèo đói đi cướp giựt thì phải vô địa ngục là chắc chắn rồi !
Baolocmaurice viết theo lời Phật dạy chớ không phải tự ý mà viết bài nầy theo suy luận chủ quan của mình vì mình là phàm phu biết gì mà viết ! Nên Phật dạy sao mình viết vậy ! Ai không tin thì có thể vô chùa hỏi các thầy xem tôi nói có đứng như lời Phật dạy chăng ?


NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ LÀ DO TIỀN KIẾP TU PHƯỚC THẾ GIAN LÀ BỐ THÍ VÀ CÚNG CHÙA MÀ GIÀU CÓ KIẾP NẦY RỒI SANH LÒNG CAO NGẠO PHÁCH LỐI KIÊU CĂNG KHINH NGƯỜI CHỬI BỚI VÀ COI NGƯỜI NHƯ RƠM RÁC NÊN MÁC PHẢI TỘI LỖI DẪY ĐẦY RỒI LO ĂN CHƠI TRỤY LẠC HƯỞNG THỤ VINH HOA PHÚ QUÝ VÀ HỌ CẢM THẤY VÔ CÙNG MÃN NGUYỆN VỀ CÁ NHÂN CỦA MÌNH THEO CUNG CÁCH CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA MUỐN MỌI NGƯỜI PHẢI TÔN SÙNG MÌNH TRÊN ĐỈNH CAO CỦA VINH QUANG MÀ QUÊN PHẬT KHÔNG TU NỮA CHO NÊN PHẬT NÓI PHƯỚC LỚN HỌA TO HẾT PHƯỚC TỚI HỌA RỒI RỦ REN BẠN BÈ TRÁC TÁC TÌNH DỤC NGÀY ĐÊM DÂM LOẠN CHO THỎA MÃN BĂN NĂNG ĐẦY THAM VỌNG THẤP HÈN RỒI CÙNG NHAU TOA RẬP VỚI NHAU CÙNG LÀM CHUYỆN ÁC GÂY ĐAU KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC GÂY TAI HỌA CHO ĐỜI VÀ LÀM CHO NHIỀU NGƯỜI PHẢI ĐAU KHỔ RỒI Ỷ GIÀU CÓ SÁT SANH HẠI VẬT VÔ KỂ ĐỂ KHOẢN ĐẢI BÈ BẠN VÀ CHO LÀ VINH QUANG ! HO CÓ BIẾT ĐÂU KHI HẾT KIẾP PHẢI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC THÊ THẢM RỒI KHÓC LA NGÀY ĐÊM MUÔN ĐỜI NGÌN KIẾP KHÔNG BIẾT BAO GIỜ THOÁT RA ! RỒI SAU ĐỊA NGỤC PHẢI QUA NGẠ QUỶ RỒI SÚC SANH RỒI SAU CÙNG LÊN LÀM CON NGƯỜI NGU MUỘI DỐT NÁT ĐÓI KHỔ LAO ĐỘNG VẤT VẢ KHÔNG ĐỦ ĂN HOẶC LẮM KHI PHẢI ĐI XI ĂN ĐỂ TRẢ QUẢ XƯA VÌ TỘI KHINH NGƯỜI TRƯỚC ĐÂY Ở TIỀN KIẾP RỒI CĂM THÙ CUỘC ĐỜI VÀ RỦA XẢ CHỬI BỚI NỮA NỆN NGHIỆP NẦY CHỒNG NGHIỆP KHÁC LẠI PHẢI BỊ ĐỌA TRỞ LẠI ĐỊA NGỤC NỮA !
VÀ CÁI QUỶ ĐẠO XOAY VÒNG NGHIỆP CHƯỚNG ĐỜI ĐỜI KINH HOÀNG NHƯ THẾ MÀ LOÀI NGƯỜI ĐÂU CÓ BIẾT VÀ ĐÂU CÓ GHÊ ! CHO NÊN TỚI CHỪNG GẬP ĐỨC DIÊM VƯƠNG THÌ MỚI TIN LÀ CÓ SỰ THỰC THÌ ĐÃ QUÁ PHŨ PHÀNG VÀ LÚC BẤY GIỜ CÓ ĂN NĂN THÌ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG VÀ CHỈ CÓ KHÓC MÀ THÔI ! MÀ NẾU ĐỂ VÔ ĐỊA NGỤC RỒI THÌ SẼ XOAY VÒNG TIẾP TỤC VÔ ĐỊA NGỤC MÃI MÃI !
CHO NÊN NHỮNG NGƯỜI NHÀ GIÀU NÊN COPY BÀI NẦY ĐỂ CHO TẤT CẢ CON CÁI TRONG NHÀ ĐỌC VÀ SUY GẪM THÌ RẤT CÓ ÍCH CHO BẢN THÂN!
VẬY THÌ KIẾP TRƯỚC QUÝ VỊ ĐÃ TU RỒI KIẾP NÀY CHỚ NÊN LÀM ÁC TÁC HẠI CHO NGƯỜI VÀ NÊN TIẾP TỤC TU NIỆM PHẬT VÀ BỐ THÍ CÚNG CHÙA ĐỂ TRÁNH ĐẠI HỌA VỀ SAU ! TÔI VÌ CÓ TÂM TỪ ÁI THƯƠNG YÊU MỌI NGƯỜI NÊN KHÔNG MUỐN BẤT CỨ AI RƠI VÀO ĐỊA NGỤC NÊN ĐÃ DÀNH RẤT NHIỀU THỜI GIAN MÀ VIẾT BÀI NẦY CHO NHỮNG AI CHƯA HIỂU THÌ NÊN ĐỌC VÀ SUY GẪM CHO CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH !
(BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét