Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

TRUNG QUỐC SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?

TRUNG QUỐC SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG TIÊN TRI VỀ TQ !
NỀN KINH TE CUA TQ SE XẬP TIỆM THÊ THẢM VAO NAM 2016 VA 2017 SE HOAN TOAN PHA SAN VA TU TIEU DIET VỞ NỢ (BANKRUPT) DAN CHUNG DOI KHO NHAN DAN NOI LOAN VA TQ CHUAN BI HỨNG BOM ĐẠN CUA DONG MY NHAT UC AN VA PHAP VA TQ SE XUP THANH BIEN CA SAU THẾ CHIẾN THỨ BA , TAP CAN BINH XÁC SẼ TRÔI TRÊN BIỂN ĐỂ ĐỀN TỘI !

Co
TẬP ĐOÀN LÀM KINH TẾ TQ LÀ MỘT ĐÁM U MÊ NGU NGỐC BẬC NHẤT TRÊN HÀNH TINH VÀ ĐANG TỰ GIẾT MÌNH !
TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO LÀM KINH TẾ TQ LÀ MỘT LỦ U MÊ ÁM CHƯỚNG NGU NGỐC NHẤT VÀ TÀN BẠO NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI VÀ CẬN ĐẠI VÌ LÀM HÀNG HÓA CHẤT CỰC ĐỘC ĐỂ GIẾT NGƯỜI NÊN CẢ THẾ GIỚI CĂM THÙ VÀ TẪY CHAI, KHÔNG BÁN ĐƯỢC CÁC CÔNG TY TQ PHẢI VỞ NỢ PHÁ SẢN, TRÊN 3 TỶ CÔNG NHÂN PHẢI THẤT NGHIỆP KHỐN KHỔ NGHÈO ĐÓI VÀ NỖI LOẠN CHỐNG CHÁNH QUYỀN , NỢ NÂN CHỒNG CHẤT VÔ PHƯƠNG CỨU VẢN, UY TÍN ĐỐI VỚI THẾ GIỚI CHỈ CÒN LẠI MỘT KẾT QUẢ BI THẢM CÒN LẠI LÀ LÒNG CĂM THÙ VÀ NGHI NGỜ ! KHÔNG AI DÁM ĐI DU LỊCH ĐẾN TQ VÌ SỢ THỨC PHẨM KHÔNG AN TOÀN VÀ THẾ LÀ NGÂN SÁCH DU LỊCH CỦA DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN TQ XUÔNG THẤP DẦN DẦN VÀ TQ ĐANG Ở TRONG NGUY CƠ CHẾT ĐÓI THÊ THẢM VÀ KHÔNG CÒN CÓ CƠ HỘI VƯƠNG LÊN ĐƯỢC NỮA !
THÙ NGƯỜI HẠI MÌNH , CẦM DAO GIẾT NGƯỜI CHÍNH LÀ TỰ GIẾT MÌNH ! KHÔN QUÁ NÓ TỒN TỚI DẠI, ÁC QUÁ SẼ TRỞ THÀNH ĐIÊN CUỒNG VÀ NGU NGỐC !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét