Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

KHÔNG CÒN YÊU AI NỮA TA LO TU


TA BUỒN TA ĐI LANG THANG
THẾ GIAN CHẲNG CÓ MỘT NÀNG YÊU TA
THÔI VỀ TA NIỆM DI ĐÀ
TỪ NAY THƯƠNG PHẬT THÍCH CA TU HÀNH
THƯƠNG HAY KHÔNG, CŨNG KHÔNG THÀNH
NGÀY ĐÊM SÁU CHỮ NIỆM RÀNH A DI
TRĂM NĂM HẾT KIẾP TA ĐI
CÕI TRỜI CỰC LẠC TA QUỲ LẠY CHA
THẦY TA LÀ ĐỨC THÍCH CA
CHA TA LÀ ĐỨC DI ĐÀ TÂY PHƯƠNG
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
LUÂN HỒI SANH TỬ KHÔNG CÒN AI ƠI !
CHỮ TÌNH LẠI VỚI CHỮ ĐỜI
CHỈ LÀ HAI CHỮ LỆ RƠI NGẬP TRÀN
CON NAY CHÁN CÕI TRẦN GIAN
MAI SAU VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG CÙNG CHA
MỘT LỜI TÂM NGUYỆN THIẾT THA
CON NAY NIỆM NIỆM DI ĐÀ NGÀY ĐÊM
DI ĐÀ LUÔN Ở TRONG TIM
KHẮP CÙNG VẠN VẬT ÊM ĐỀM BIẾT BAO
AI ƠI TU GẤP TU MAU
NẾU KHÔNG SẼ TRỄ CHUYẾN TÀU TÂY PHƯƠNG !
CÕI TRẦN NHIỀU QUÁ TAI ƯƠNG
NGAY CON ĐÃ CHÁN PHẬT ĐƯỜNG CON BAY
TRĂM NĂM ƠI CÕI ĐỌA ĐÀY
PHẬT ƠI NHỚ RƯỚC TƯƠNG LAI CON VỂ !
CÕI TRẦN LÀ MỘT BẾN MÊ
CHỈ LÀ MỘT CÕI ĐI VỀ KHỔ LAO
BÂY GIỜ VÀ MÃI NGÀN SAU
SANH SANH TỬ TỬ NGẬP SẦU AI ƠI !
LOÀI NGƯỜI KHÓC NHƯ MƯA RƠI
CHỈ LÀ CÕI GIẢ MỘT THỜI TRĂM NĂM ! (6/5/2016)
Từ bi là phước thế gian 
Gắng công tu niệm Phật Đàng ta bay !
Ta bay về cõi Bồng Lai 
Giả từ cõi khổ trần ai đọa đày 
Nam Mô Thích Ca Như Lai
Chỉ đường dẫn lối Phật Đài mai sau 
Trần gian là cõi khỗ đau 
Lệ còn rơi mãi địa cầu ngàn năm !
Đứng đi ngủ nghỉ âm thầm 
Lúc nào con cũng lâm râm Di Đà !
Trăm năm trong cõi người ta 
Tu là cội phúc tình là dây oan 
Mai sau về cõi Phật Đàng 
Bình yên hạnh phúc muôn ngàn năm sau !
Để không còn nữa khổ đau 
Sinh ly tử biệt người nào cũng tiêu !
Còn chi chi nữa dáng kiều 
Hương trời sắc nước sớm chiều cũng phai !
Lá xanh rồi cũng vàng bay 
Hoa nào rồi cũng phôi phai sắc hồng !
Đời là biển khổ mênh mông 
Người ơi người có biết chăng lệ sầu ?
A Di Đà Phật cho mau 
Trăm năm hết kiếp ta vào Tây Phương 
Trần gian là cõi đoạn trường 
Chỉ là một cõi vô thường rã tan !
Tây Phương Đất Phật mình vàng 
Trường sanh bất tử muôn ngàn năm sau !
A Di Đà Phật lào lào 
Tin sâu nguyện thiết sẽ vào Tây Phương !
Thoát vòng sanh tử vô thường 
Trần gian cửa tử tai ương ngập trời !
Khóc nhiều cười ít ai ơi 
Bởi vì sanh tử nên đời đau thương !
Cầu cho Chư Phật Mười Phương
Độ cho tất cả Phật Đường mai sau...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét