Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

BÀI CẦU NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ MỖI ĐÊM CHO NGƯỜI TU HỌC HẾT MỌI THỨ TỘI LỖI !

 BÀI CẦU NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT MỖI ĐÊM ĐỂ CHUẨN BỊ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG VĨ ĐẠI VỂ CÕI TRỜI CỰC LẠC CỦA ĐỨC A DI ĐÀ TRONG TƯƠNG LAI CHO NHỮNG AI THÀNH TÂM SÁM HỐI TỘI LỖI CỦA MÌNH TRƯỚC BÀN THỜ NGÔI TAM BẢO :


NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHẬT (ĐẠI SƯ ẤN QUANG)
Đây là ba bài nguyện mà mình viết cách đây trên 30 năm rồi, bạn nào muốn
TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT ĐỂ SAU VỀ VỚI PHẬT THÌ HÃY CÚNG LẠY VÀ PHẢI
THÀNH TÂM SÁM HỐI HẰNG ĐÊM NHƯ SAU :Chấp tay và cầu nguyện : Niệm Nam Mô A Đ Đà Phật (3 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)Rồi khấn : Nay con thành tâm sám hối tội lỗi muôn kiếp xưa cho đến bây giờ
Con cúi xin các Đấng Từ Bi Chư Phật Thánh Tiên Mười Phương xá tội cho con !
LÒNG THÀNH SÁM HỐI (BÀI 1)

NAM MÔ MÔ PHẬT HẰNG HÀ
TỪ BI HĨ XẢ ĐỘ MÀ THƯƠNG CON
THÀNH TÂM SÁM HỐI TỘI MÒN
TỘI TIÊU PHƯỚC ĐẾN TRÊN CON PHỦ ĐẦY
NAM MÔ BỒ TÁT NHƯ LAI
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT XIN NGÀI XÓT THƯƠNG
CẦU XIN NƠI CỎI PHẬT ĐƯỜNG
TẤM LÒNG CAO CẢ PHẬT THƯƠNG CON HIỀN
TÂM CON TƯỞNG PHẬT TRIỀN MIÊN
XIN NGÀI CỨU KHỔ ƯU PHIỀN TIÊU TAN .
TRÍ CON GỞI CHỐN PHẬT ĐÀNG
ĐÊM NGÀY NIỆM PHẬT NGẬP TRÀN PHƯỚC DƯ
XIN NGÀI THƯƠNG XÓT CON THƠ
ĐỘ CON THOÁT KHỎI BẾN BỜ TANG THƯƠNG ( CỎI ĐỜI SANH LÃO BỆNH TỬ }
CHO CON THẤY ĐƯỢC MÌNH VÀNG
KIM THÂN CỦA PHẬT SÁNG CHOANG NHIỆM MẦU
TRẦN GIAN LÀ CỎI THƯƠNG ĐAU
ĐỘ CON THÓAT CHỐN ƯU SẦU MÊ LY
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI
CẦU TRÊN THIÊN TRƯỚC A DI PHẬT NGÀI
CẦU CHO QUA KHỎI NẠN TAI
TAM THIÊN THẾ GIỚI PHẬT NGÀI CHỨNG MINH
MA HA PHẬT RƯỚI TRÊM MÌNH
MỞ MANG TRÍ HUỆ THÔNG MINH TUYỆT VỜI
CẦU CHO TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI
CAM LỒ PHẬT RƯỚI ĐỘ ĐỜI LO TU
NAY CON NGỒI VIẾT THIÊN THƠ
A DI ĐÀ PHẬT QUAY BỜ PHẬT ƠI
MONG SAO TẤT CẢ CUỘC ĐỜI
THUYỀN TÌNH TRỞ GÓT ĐỜI ĐỜI TÂY PHƯƠNG....
CẦU XIN NƠI CỎI PHẬT ĐƯỜNG
TÂY PHƯƠNG PHẬT ĐỘ TÌM PHƯƠNG CỨU ĐỜI.

SÁM HỐI (BÀI 2)

NAM MÔ MÔ PHẬT HẰNG SA
ĐẠI BI HỈ XẢ HẾT MÀ CHÚNG CON
CHO CON SÁM HÔI TỘI MÒN
TỘI TIÊU PHƯỚC ĐẾN TRÊN CON PHỦ ĐẦY
NAM MÔ BỐ TÁT NHƯ LAI
BAN MUÔN PHƯỚC HUỆ NGẬP ĐẦY CHÚNG CON
******
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI
HẰNG HÀ SA SỐ PHẬT NGÀI ĐỘ CON
******
NAM MÔ ĐÀ PHẬT DI A
Ở TRÊN THIÊN TRƯỚC ĐÀ LA TUYỆT VỜI ! ( HOA MẠN ĐÀ LA)
HOA RƠI TRÀN NGẬP CỎI TRỜI
Ở TRÊN THIÊN TRƯỚC TUYỆT VỜI TÂY PHƯƠNG
NGUYỆN CON VỀ VỚI PHẬT ĐƯỜNG
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC TAI ƯƠNG KHÔNG CÒN
TỘI NAY TẤT CẢ TIÊU MÒN
KHÔNG CÒN TỘI NỮA THÌ CON TRỞ VỀ
******
LÒNG CON NAY ĐÃ QUYẾT TU
TIẾN LÊN BỜ GIÁC GIẢ TỪ BẾN MÊ
TRẦN GIAN CON ĐÃ CHÁN CHÊ
CHÍ CON ĐÃ QUYẾT NGUYỆN VỀ TÂY PHƯƠNG...

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRỞ VỀ CỎI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC AN VUI ĐỜI ĐỜI...
NGỌC PHƯỚC TỊNH THANH
SÁNG TÁC NĂM 1983

BÀI CẦU NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT MỖI ĐÊM (BÀI 3)

ĐÂY LÀ BÀI THƠ VIẾT THEO THỂ THƠ SONG THẤT LỤC BÁT( 2 CÂU 7 , 1 CÂU 6, 1 CÂU 8 )

NGUYỆN TẤT CẢ TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ
NGUYỆN MỌI NGƯỜI NÊN NHỚ LO TU
NGUYỆN CHO AI CŨNG PHƯỚC DƯ
TRAU DỒI HẠNH PHƯỚC TRỞ VỀ TÂY PHƯƠNG

NGUYỆN TRÊN ẤY PHẬT ĐƯỜNG HẠNH PHƯỚC
ĐẤNG TU BI TIẾP RƯỚC CHÚNG CON
HẰNG NGÀY CÔNG ĐỨC VUÔNG TRÒN
CHÚC CON LẬP CHÍ VỮNG LUÔN TU HÀNH

KHI ĐẮC QUẢ ĐƯỢC THÀNH BỒ TÁT
NOI GƯƠNG NGÀI CỨU VỚT CHÚNG SANH
ƯỚC MONG DUYÊN ẤY ĐẸP LÀNH
CẦU TRÊN THIÊN TRÚC PHẬT ĐÀNG CHỨNG TRI

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI
TA BÀ GIÁO CHŨ XIN NGÀI CHỨNG MINH
NAM MO QUAN THẾ HIỂN LINH
THƯỜNG HẰNG CỨU KHỔ THIÊN HÌNH VẠN NĂNG
NAM MÔ THẾ CHÍ PHẬT ĐÀNG
XIN NGÀI CỨU ĐỘ MUÔN NGÀN CON THƠ
TRẦN GIAN MƯA GIÓ MỊT MỜ
NAM MÔ ĐỊA TẠNG BẤY GIỜ ĐỘ CON

NGỌC PHƯỚC TỊNH THANH 1983

QUÝ VỊ NÀO THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN BA BÀI THO TRÊN SÁM HỐI TỘI LỖI
MUÔN KIÊP XƯA VÀ NIỆM A DI ĐÀ SUỐT CẢ NGÀY ĐÊM TƯỞNG NHỚ PHẬT
THÌ PHẬT A DI ĐÀ SẼ RƯỚC BẠN VỀ CỎI NGÀI KHI HẾT KIẾP VÀ CẦU XIN PHẬT
NGÀI CHO CON BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ RA ĐI ĐỂ CON CHUẨN BI KHI VỀ VỚI PHẬT
BAN 100 TUỔI.

CHÚC BẠN ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU MONG MUỐN VÀTÂM THƯỜNG HẠNH PHÚC AN VUI

Các bạn hãy chép về Face mình để học thuộc lòng bài thơ trên đây và hết sức thành tâm cúng lạy hàng đêm thì chắc chắn hết kiếp sẽ về với Phật A Đi Đà ! Chúc bạn toại nguyện ! và phải thành tâm thật lòng thì tội gì cũng sẽ được tha và CTVL bảo đảm với bạn rằng hết kiếp khỏi lo bị đọa địa ngục nếu nghe lời tôi ! Nếu đã có tội qua nhiều mà không chịu QUAY ĐẦU LÀ BỜ thì tôi lo cho bạn lắm đấy khi hết kiếp ! Thôi thì CTVL khuyên bạn bớt ham mê danh lợi và lo tu và NIỆM PHẬT ĐỂ VỀ CÕI PHẬT nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét