Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

PHẬT PHÁP VÔ BIÊN NÓI HOÀI NGÀN NĂM CŨNG KHÔNG HẾT !

PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VÀ VÔ CÙNG VÔ TẬN BÀN HOÀI KHÔNG HẾT NÊN PHẬT NÓI LÀ "PHẬT PHÁP KHÔNG THỂ NGHỈ BÀN"


LỜI PHẬT NÓI : "PHẬT PHÁP CAO SIÊU CHO NÊN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN, CÓ NGHĨA PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VÔ CÙNG VÔ TẬN CHO NÊN DÙ CHO PHẬT CÓ GIÃNG HOÀI HOÀI CŨNG KHÔNG HẾT BÀN HOÀI CŨNG KHÔNG CÙNG, VÌ PHẬT PHÁP VƯỢT QUA KHỎI TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI ! CHO NÊN PHẬT MẪU NÓI RẰNG :
"DÙ CHO CÓ LẤY TẤT CẢ NGÔN NGỮ CỦA LOÀI NGƯỜI CŨNG KHÔNG THỂ NÀO NÀO DIỄN TẢ CHO RỐT RÁO ĐƯỢC CÁI ĐẠO !"
HƠN NỮA CÕI TRÊN CAO LÀ CÕI VÔ HÌNH VÀ RẤT XA XÔI ĐỐI VỚI THẾ GIAN NÊN LOÀI NGƯỜI LÀM SAO MÀ THÔNG SUỐT CHO ĐƯỢC ! VÀ CHỈ NHỮNG AI CÓ CĂN LÀNH NHIỀU TIỀN KIẾP THÌ MỚI MẶC KHẢI HIỂU ĐƯỢC VÀ BIẾT QUA KINH SÁCH ĐÓ THÔI !
NHƯ TỪ HÀNH TINH CHÚNG TA ĐẾN CÕI TRỜI CỰC LẠC CỦA ĐỨC A DI ĐÀ RẤT XA XÔI HÀNG TỶ TỶ NĂM TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG THÌ LÀM SAU LOÀI NGƯỜI HIỂU NỖI CHO DÙ LÀ NHÀ THIÊN VĂN HỌC CŨNG PHẢI BÓ TAY ! 
CHO NÊN ĐỪNG CÓ AI TỰ HÀO LÀ VỚI CON MẮT PHÀM PHU KHOA HỌC CỦA CON NGƯỜI MÀ CÓ THỂ HIỂU VÀ THỂ BÌNH LUẬN VỀ PHẬT PHÁP ! VÀ CHÚNG TA CHỈ HIỂU CHÚT ĐỈNH QUA LỜI DẠY CỦA ĐẤNG THẾ TÔN MÀ THÔI !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét