Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Ô TRỜI ĐẤT ƠI !

OH ! MY GOD, DON'T LET THE RAIN SHED (TRỜI ƠI ĐỪNG ĐỂ MƯA RƠI)

Trời ơi đừng để mưa tuôn
cho thu lá rụng cho buồn lòng ta
cho ta lạnh lắm thu à
rồi ta ướt áo để mà ta run
mưa tuôn, ta khóc ,thu buồn
đời ta quạnh quẻ lạnh lùng mưa ơi !

Oh ! my God ,don't let the rain shed
to make the autumn leaves fall down
and the sadness in my heart
let me cold, my autumn !
then, my shirt's washy so that I tremble of cold
the rain sheds, I cry, the autumn's sad
my life's solitary, cold when it rains...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét