Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

PHẬT DI ĐÀ Ở ĐÂU !

PHẬT A DI ĐÀ Ở ĐÂU VÀ CÁCH QUÁN TƯỞNG !


CÓ NGƯỜI HỎI TÔI PHẬT A DI ĐÀ Ở ĐÂU ? TÔI XIN TRẢ LỜI RĂNG NGÀI Ở TRÊN CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CHỚ Ở ĐÂU ! NHƯNG NGÀI HÓA RA TỶ TỶ TỶ THÂN.....Ở KHẮP MỌI NƠI TRONG BA NGÀN THẾ GIỚI ĐÊ CỨU BẤT CỨ AI NIỆM DANH HIỆU CỦ
A NGÀI VÀ BÀY TỎ LÒNG ƯA THÍCH CÕI TỊNH ĐỘ CỦA NGÀI VÀ THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN ĐÊM NGÀI SẼ RƯỚC HẾT KHI MÃN KIẾP !
SÁNG RA KHI THỨC DẬY TÔI THẤY ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ Ở TRÊN MẶT TRỜI Ở TRÊN MÂY TRONG GIÓ ,TRÊN ĐỒI NÚI HOANG VU, TRÊN NGỌN CÂY VÀ TRÊN NHỮNG BÔNG HOA TRONG VƯỜN HOA MUÔN SẮC ÔI THẬT LÀ TUYỆT VỜI VÀ VĨ ĐẠI BIẾT BAO !
KHI TÔI NẰM NGỦ HAY ĐANG CHẠY XE ĐANG ĂN ĐANG UỐNG HOẶC LÀ ĐANG LÀM BÂT CỨ CHUYỆN GÌ TÔI ĐỀU THẤY ĐỨC A DI ĐÀ Ở TRONG TRÁI TIM CỦA TÔI, TRÊN ĐẦU TÔI, Ở TRÊN TRỜI NGÀI ĐANG THÒNG TAY XUỐNG NHƯ SẴN SÀNG NẮM LẤY TAY CHUNG SINH NÀO NIỆM PHẬT VÀ TỈNH THỨC CƠN MÊ CÕI TRẦN GIAN MUỐN VỀ CÕI CỦA NGÀI !
KHI TA NIỆM PHẬT VÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN PHẬT A DI ĐÀ NGÀI SẼ Ở TRONG TÂM THỨC CỦA TA TRONG TRÁI TIM CỦA TA VÀ NGÀI NHẬN TA LÀ CON YÊU QUÝ CỦA NGÀI NÊN MA QUỶ ĐỀU DANG XA VÀ MỌI TAI NẠN ĐỀU BIẾN MẤT, BỊNH HOẠN KHÔNG CÒN UNG THƯ CŨNG HẾT LẠI ĐƯỢC TĂNG TUỔI THỌ TỪ 50 ĐẾN 100 TUỔI VÀ PHẢI PHÁT TÂM BỒ ĐỀ SAU SẼ VỀ CÙNG VỚI NGÀI ĐỂ THÀNH PHẬT NHƯ NGÀI ! NGÀI MUỐN TẤT CẢ MUÔN LOÀI VỀ CÕI CỦA NGÀI VÀ THÀNH PHẬT NHƯ NGÀI ĐỂ KHÔNG CÒN AI ĐAU KHỔ LUÂN HỒI SANH SANH TỬ TỬ NƠI THẾ GIAN !
NẾU TA NIỆM PHẬT THÌ TÂM TA CÓ PHẬT CÒN NẾU TA KHÔNG NIỆM PHẬT THÌ TÂM TA CÓ QUỶ MA NÓ SẼ ĐẾN ĐỂ XÚI DỤC TA LÀM VIỆC ÁC ĐỂ LÀ TỘI LỖI VÀ CHÌM SÂU NƠI ĐỊA NGỤC MUÔN DỜI NGHÌN KIẾP THEO QUỶ ĐẠO XOAY VÒNG VÒNG LÊN LÊN XUỐNG XUỐNG LẮM KHI TỘI TỨ TRỌNG NGỦ NGHỊCH LÀ PHẢI NGÀN NĂM !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét