Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

THU BAY THEO LÁ THU VÀNG


Thu bay cho lá thu vàng
cho mưa ướt át cho tan nắng hồng
cho trời mây xám mênh mông
cho đêm giá lạnh cho lòng nhớ ai
cho tình ta chớ phôi phai
cho vườn hoa thắm một ngày nắng lên..!

The autumn flying lets the autumn leaves become yellow
let the rain wet and made the pink sunlight disperse
let the sky with grey cloud immense....
let the night frozen and let me miss somebody in my heart
and longing our love affair will never fade...
to make the colorful flower garden become more brilliant and beautiful...
in a sunny day which's rising....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét