Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

TÌNH LÀ LẺ SỐNG TRONG ĐỜI !

TÌNH LÀ LẺ SỐNG TRONG ĐỜI
TÌNH LÀ HẠNH PHÚC KIẾP NGƯỜI TRẦN GIAN
CHO TA TÌM ĐẾN BÊN NÀNG
CHO TA NẰM NGŨ MƠ MÀNG BÊN AI
TÌNH LÀ MỘT GIẤC MƠ DÀI
MÀ AI AI CŨNG TÌNH SAY ĐẮM LÒNG...

love's the vitality in this life
love's humankind's happiness in the univerve
let me come to be by my honey
let me lie and sleep in wonderful dream beside somebody
love's a very long dream
and anybody's in deep passion of love

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét