Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

ĐỪNG...!

đừng đem gió tới rì rào
cho mưa suối đổ thì thào ta GHEN
ĐỪNG AI ĂN CƯỚP TRÁI TIM
TIM LÒNG YÊU DẤU, TIM TÌNH CỦA TA
ĐỂ TA ÂN ÁI ĐẬM ĐÀ
CÙNG AI AI ĐÓ CHỈ TA VỚI NÀNG.!

don't bring the wind to rustle
don't make the rain shed as the streamline falls down
and whispers, I will be envious
don't let anybody rob the heart
that's the heart of love of my own
let's love tenderly, deeply and warmly
together with somebody , somebody, only me with my honey

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét