Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

BAOLOCMAURICE CTVL VÀ CON GÁI HOÀNG UYÊN NGƯỜI MẪU NĂM 1999

Hình dưới đây chụp quá xấu trông thấy già vì phong hình quá đen khi trời mùa thu vào lúc bình minh, quang cảnh u ám thiếu ánh sáng nên mình trông thấy như già hơn trong đời thật và không giống mình như ở bên ngoài trông như 40 tuổi, còn lúc đó khi mình đi vô nhà hàng cùng với bạn bè , mấy em tiếp viên kêu CTVL bằng anh không hà ! Hình nầy minh trong quá xấu ! Lúc đó minh 60 ký !
Like
Comment
Comments
Baoloc Maurice
Write a comment...
   Like
   Comment
   Comments
   Baoloc Maurice Hình này chụp quá xấu trông thấy già vì phong hình quá đen khi trời mùa thu vào lúc bình minh, quang cảnh u ám thiếu ánh sáng nên mình trông thấy như già hơn trong đời thật và không giống mình như ở bên ngoài trông như 40 tuổi, còn lúc đó khi mình đi vô nhà hàng cùng với bạn bè , mấy em tiếp viên kêu CTVL bằng anh không hà ! Hình nầy minh trong quá xấu ! Lúc đó mijnh2 60 ký !
   Unable to post comment. Try Again
   Baoloc Maurice
   Write a comment...
   Like
   Comment
   Comments
   Baoloc Maurice lúc CTVL 17 tuổi !

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét