Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

NẾU BẠN MUỐN VỀ CÕI PHẬT !

Nếu bạn muốn về cõi Phật ,

Bạn hãy luôn luôn tưởng nhớ Phật trong lòng bạn, hãy luôn niệm Phật để gieo duyên với Phật Bạn phải ăn năn sám hối mỗi đêm tội lỗi mà bạn đã gieo từ muôn kiếp trước cho đến bây giờ mỗi lần đầu thai lên làm người bạn đã gây nhiều tội lỗi mà bạn chưa bao giờ biết (vì không nhớ) Bạn hãy HỒI HƯỚNG KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH MUÔN LOÀI SAU VỀ CÙNG VỚI PHẬT. Trần gian là cõi mê MÊ TIỀN MÊ BẠC MÊ TIÊN VÀ BẤT CỨ CÁI GÌ CŨNG MÊ mê vật chất vinh hoa phú quý......v...v.......nên nó trói buộc chúng sinh vào cuộc đời khổ đau này mãi mãi... Bạn hãy từ bỏ bến mê trần gian và chỉ mê về cõi Phật như Phật Thích Ca đã dạy rằng " hãy buông bỏ thế giới bên nay để có THẾ GIỚI BÊN KIA !  Hãy từ bỏ lòng tham vọng mọi đam mê nơi cõi đời phàm phu và lòng tham sân si này Hãy tứ bỏ những việc ác có hại cho người và ích kỷ chỉ có lợi cho mình Hãy làm tất cả mọi điều thiện có lợi cho người, đừng chỉ thương mình là thấp hèn mà hãy thương tất cả mọi người bởi vì chúng ta được sanh ra đời không phải chỉ để lo cho gia đình mình mà còn phải sống để cống hiến tất cả đời minh cho dân tộc và cho cả nhân loại và để phục vụ đạo Pháp tất cả phải hy sinh vì ĐẠO PHÁP VÀ ĐẤT NƯỚC NÀY VÀ CẦU NGUYỆN CHO TẤT CẢ CHÚNG SINH LO TU HÀNH SAU VỀ CÙNG VỚI PHẬT. Hãy từ bỏ lòng ích kỷ nhỏ nhen của trái tim thấp hèn mà hãy XÃ KỶ có nghĩa là quên đi bản thân mình mà dốc lòng hy sinh cho nhân loại và đạo Pháp. Phải có LÒNG TỪ BI VĨ ĐẠI NHƯ PHẬT LÀ THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MUÔN LOÀI MỚI ĐƯỢC VỀ CÕI PHẬT ! (Con tiep)    (viet theo loi Phật day) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét