Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

TÌNH NHỚ

Người ơi ta nhớ thương ai</p> <p>nhớ thương ai đó tình dài muôn trăng</p> <p>giăng tơ cùng với tơ đàn</p> đàn rung phím nhạc tình mang nỗi sầu <p> </p> <p>ta nào bi lụy em đâu</p> <p>để trăng rơi rớt bên cầu tơ vương</p> <p>tình là nỗi nhớ nỗi thương</p> nhớ người trong mộng cho buồn lòng ta <p> </p> <p>xót xa nhìn anh trăng tà</p> <p>trăng tình đã lặn, trăng sa núi đồi</p> <p>mây còn trôi mãi xa vời</p> tình ta thơ thẩn một trời nhớ nhung <p> </p> <p>đông ơi đông chớ lạnh lùng</p> <p>gió ơi gió hởi chớ hôn bóng nàng</p> <p>chiều nay bèo nước lang thang</p> nhớ người trong mộng mơ màng ta mơ... <p> </p> <p>sông trăng tình lạnh hững hờ</p> <p>ta nằm trong cõi tình thơ ngỡ ngàng</p> <p>tình ơi một giấc mơ vàng</p> nhớ thương ai đó đêm tàn trăng mơ... <p> </p> <p> </p> <p> </p>
Like
Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét