Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

VỢ CHỒNG CHUNG THỦY AN VUI !

Ai ơi đừng cướp chồng người 
Cướp chồng cướp vợ tiêu đời mai sau !
Xuống nơi địa ngục chảo dầu 
Lửa thiêu lửa đốt âu sầu đời ta
Cháy tan thân xác thịt da
Hoàn hồn sống lại rất là lâm ly !
Vợ nhà ta cứ yêu đi
Chồng ta ta giữ ngu gì cho ai
Mất chồng lại mất tiền tài
Sống cho trong sạch không ai phải buồn
Chớ gây thảm họa tai ương
Sẽ là hạnh phúc thiên đường trần gian !
Vợ chồng vui vẻ bình an
Một chồng một vợ an khang thái hòa !
Chớ nên lấy vợ người ta
Cướp chồng cướp vợ sẽ là bất nhân !
Thương nhau trong cõi địa đàng
Giựt chồng cướp vợ muôn ngàn khổ đau !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét