Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

ĐẠI HỘI RỒNG TIÊN

Ta mang mình thịt xác trần 
Nhưng ta không phải trần gian cõi đời !
Trời sai ta xuống cứu người 
Ai nghe ta đó sống đời Long Hoa !
Long Hoa hội ấy không xa
Rồng Tiên mở hội hát ca lẫy lừng
Phật Thần Tiên Thánh vui mừng
Ban muôn phép lạ trần gian cỏi nầy
Di Lạc hạ thế trần ai
Xuống cùng thế giới diệt loài quỷ ma
Ta con của Phật Di Đà
Chí Tôn Thượng Đế là Cha muôn loài !
Nói cho khắp cõi trần ai
Mẹ là Chúa Tể muôn loài chúng sanh
Cha Trời Mẹ Đất tinh anh
Tự Nhiên Thiên Khí sản sanh Hai Ngài !
Tạo Thiên Lập Địa trần ai
Hai Ngài có trước trên Đài Ngôi Cao !
Làm con phải nhớ Ơn Sâu
Nếu con bất hiếu tội cao đến Trời !
Rôi đây Tận Thế Lập Đời
Xác hồn phải mất khóc cười ngửa nghiêng
Tình Cha nghĩa Mẹ thiêng liêng
Phải tôn phải kính hồn thiêng mới còn
Còn Trời Còn Đất Còn Non
Còn Cha con Mẹ ta còn kỉnh tôn
Càng Khôn rộng lớn mênh mông
Ba ngàn thế giới một dòng Mẹ Cha
Trên cao ngàn dải san hà
Trời cao núi thẳm cũng là Chí Tôn
Mẹ là một Đấng Từ Tôn
Con nào ngỗ nghịch không còn đâu nghe
Không biết thì chớ khen chê
Đến Ngày Tận Thế bị rê vô tù
Để mà ngồi khóc hu hu
Địa ngục sâu thẳm ở tù ngàn năm !
Gióng chuông kêu gọi trần gian
Thờ Cha kính Mẹ Phật Đàng mai sau !
Chỉ mê tiền bạc giàu nghèo
Ngày sau sẽ biết nạn eo ngập trời
Ta từ thiên giới xuống đời
Trời sai ta xuống khuyên người lo tu !
Không tu hồn xác ra tro
Đến Ngày Tận Diệt sẽ mò vô hang
Ở tầng mười tám máu loang
Khóc la inh ỏi muôn ngàn năm sau
Cho nên tất cả nghèo giàu
Biết lo thân phận hãy theo Đạo Trời !
Thánh Thần Tiên Phật loài người
Rồng Tiên Hội Ấy Lập Đời Long Hoa !
Ai là con của Di Đà
Hãy cùng tu Đạo Thích Ca Đạo Tràng !
Mai sau về cõi Phật Đàng
Ngàn sau sống mãi mình vàng đẹp tươi
Rong chơi ngày tháng vui cười
Sống cùng Tiên Phật đời đời an vui !
Bài thơ nầy làm trong giấc mơ đêm qua được 12 câu rồi
sáng nay lên mạng làm luôn cho đến hết luôn !
Đêm nào đêm nấy các Đấng Bề Trên cũng gọi mình thức dậy
cúng lúc 12 giờ đêm rồi mới ngủ lại rồi đến 2 hay 3 giờ sáng
Ơn Trên điển xuống cho mình tỉnh giấc làm thơ, vì vậy thơ mình bây giờ còn tràn ngập trong các tập nháp vì thơ tiên xuống như suối đổ
nên lên mạng không kịp và mình phỉ tốc ký siêu tốc trên giấy mới
bắt kip dòng suối thơ Tiên Trên Trời đổ xuống ! Chuyện có thật là như vậy vì mình nay đã tu rồi không dám lừa dối chi mà mang tội
với Đất Trời !
VÔ DANH CỮ SĨ QUÊ MÙA ! (27/2/2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét