Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !

DI LẠC TÔN PHẬT HẠ SANH BÌNH AN THẾ GIỚI

Quan Âm Bồ Tát Mẹ Như Lai
Con nguyện đêm đêm trước Phật Đài
Di Đà Vĩ Đại Từ Bi ấy
Hồng Danh con niệm mãi không phai !
Di Lạc Ngài ơi cứu độ đời
Đau thương nhiều quá kiếp con người
Gấp gấp mau mau Ngài xuống thế
Ngày đêm con nguyện mãi tên Người !
Lòng con mộng tưởng Phật mà vui
Phật ơi cứu khổ ở trong đời
Ngài là ánh sáng Từ Bi ấy
Soi sáng trần gian rộng khắp nơi !
Nay con quỳ lại Đấng Từ Bi
Xuống thế mau mau để kịp thì
Con cúi xin Ngài ban phép lạ
Bình an hạnh phúc hết lâm ly !
Mong Ngài ban phước cõi trần gian
Thế giới bình yên cõi địa đàng
Mãi mãi từ đây đời hết khổ
Lập đời Thượng Cổ vạn nghìn năm !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét