Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÀ PHẬT MẪU DIÊU TRÌ

ĐỨC NGỌC ĐẾ LÀ VÀ PHẬT MẪU LÀ AI ?
ĐỨC NGỌC ĐẾ CÓ NHIỀU DANH HIỆU LÀ ĐẤNG TẠO HÓA CHÚA TỂ CÀNG KHÔN VŨ TRỤ VỚI BA NGÀN THẾ GIỚI NÀY , NGÀI CÒN CÓ DANH HIỆU LÀ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ NỮA ! CÒN PHẬT MẪU LÀ ĐỨC MẸ VŨ TRỤ . HAI NGÀI CAI QUAN VÀ VẬN HÀNH BA NGÀN THẾ GIỚI NÀY SẢN SANH RA MUÔN LOÀI MUÔN VẬT : CỎ CÂY, LOÀI VẬT VÀ SAU CÙNG LÀ LOÀI NGƯỜI LÀ CHA MẸ CỦA TẤT CẢ MUÔN LOÀI !
HAI NGÀI TỪ THUỞ KHAI THIÊN LẬP ĐỊA KHI TRỜI ĐẤT NỔ TUNG RA RỒI HÓA SANH MÀ CÓ CHỚ KHÔNG CÓ THAI SANH NHƯ LOÀI NGƯỜI THÌ LÀM GÌ CÓ LUÂN HỒI SANH TỬ NHƯ CHÚNG SANH PHÀM PHU NHƯ CHÚNG TA ?
VÌ VẬY HAI NGÀI CÓ MẶT ĐẦU TIÊN TRONG VŨ TRỤ NẦY, PHẬT MẪU CÓ TRƯỚC RỒI KẾ ĐÓ CHÍ TÔN CÓ SAU VÀ TỰ NHIÊN MÀ CÓ VÀ CÓ ĐẦU TIÊN TRONG VŨ TRỤ KHÔNG CÓ AI SANH ĐẺ ĐƯỢC HAI NGÀI VÌ LÀ DO KHÍ THIÊN CỦA TRỜI ĐẤT HÓA SANH RA ! VÌ VẬY CAO SIÊU LẮM TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI PHÀM PHU LÀM SAO MÀ CÓ THỂ HIỂU NỔI ?
VÀ VÌ KHÔNG HIỂU, KHÔNG TIN RỒI PHỈ BÁNG ĐẤNG BỀ TRÊN THÌ ĐỌA LẠC MUÔN NGÀN NĂM ĐÓ NGHE ! CHO NÊN AI ĐÓ CÓ VÔ TÌNH HAY CỒ Ý NÓI SAI THÌ PHẢI CÚNG LẠY ĂN NĂN VÀ SÁM HỐI NGAY BÂY
GIỜ THÌ HỌA CHĂNG HẾT TỘI CHỚ CÒN ĐỂ KHI MÃN KIẾP LÀ TỘI LỖI PHẢI MANG THEO ĐỂ GẶP ĐỨC DIÊM VƯƠNG LÀ MỆT LẮM ĐÓ NGHE !
TÔI VÌ THƯƠNG YÊU MỌI NGƯỜI MÀ NHẮC NHỞ ĐÓ !
CHO NÊN BẤT CỨ CHÚNG SANH NÀO MÀ NÓI SAI CHÁNH PHÁP VÀ LÔI KÉO QUẦN CHÚNG KHÔNG TIN TƯỞNG HAI NGÀI LÀ CÓ TỘI BẤT KÍNH VỚI ĐẤNG BỀ TRÊN LÀ PHẢI BỊ TỘI TỨ TRỌNG NGỦ NGHỊCH ĐÓ VÀ BẤT CỨ AI MANG THÂN XÁC CON NGƯỜI ĐỀU LÀ CON CỦA HAI NGÀI ! HAI NGÀI LÀ ĐẤNG TỐI CAO NHẤT TRONG VŨ TRỤ NÀY ĐÓ ! NẾU AI ĐÓ KHÔNG TIN THÌ LÀM THINH THÌ TỘI NHẸ CÒN NẾU PHỈ BÁNG LÀ NẶNG TỘI LẮM ĐÓ !
ĐẤNG CHÍ TÔN CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ ÔNG TRỜI NẮM QUYỀN CAI QUẢN VÀ VẬN HÀNH BA NGÀN THẾ GIỚI NÀY NẰM TRONG MỘT BẦU TRỜI BAO LA VÀ VÔ TẬN , CÒN CÁC CÕI PHẬT ĐỀU NẰM Ở TRONG MỘT BẦU TRỜI MÀ ÔNG TRỜI CAI QUẢN !
TRƯỚC KHI ĐỨC A DI ĐÀ ĐẮC ĐẠO THÌ PHẬT MẪU DẠY CHO CÁC CON TU THÀNH PHẬT THÁNH TIÊN VÀ KỂ TỪ SAU KHI ĐỨC A DI ĐÀ THÀNH PHẬT TRỌNG TRÁCH ĐÓ ĐƯỢC GIAO CHO NGÀI VỚI 48 ĐIỀU PHÁT NGUYỆN ĐỘ CHO CHÚNG SANH THÀNH PHẬT !
VÌ VẬY, PHẬT THÁNH TIÊN CHÍNH LÀ HAI NGÀI VÀ HAI NGÀI CŨNG CHÍNH LÀ PHẬT THÁNH TIÊN NÊN CHÍ TÔN NÓI :
PHẬT TRỜI TRỜI PHẬT CŨNG LÀ TA
TAM GIÁO QUY NGUYÊN CÓ MỘT GIÀ ! (trích Danh Nhân tự điển)
CHỈ CÓ PHẬT MỚI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC PHẬT CHỚ CÒN BỒ TÁT CŨNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC PHẬT ĐỨC THÍCH CA NÓI NHƯ VẬY ! THÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA LÀ PHÀM PHU LÀM SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC HAI ĐẤNG TỐI CAO CHÍ TÔN CÙNG PHẬT MẪU LÀ ĐẤNG TẠO HÓA CAI QUẢN CÀNG KHÔN VŨ TRỤ NẦY ?
KỂ CẢ NHÀ BÁC HỌC SIÊU PHÀM CŨNG KHÔNG THỂ NÀO HIỀU ĐƯỢC NĂNG LỰC PHI THƯỜNG CỦA ĐỨC PHẬT CHỚ ĐỪNG NÓI ĐẾN TRÍ TUỆ TẦM THƯỜNG CỦA HẦU HẾT CHÚNG TA !
ĐỨC THICH CA ĐÃ NÓI RẰNG ": CHỈ CÓ PHẬT MỚI CÓ NĂNG LỰC HIỂU ĐƯỢC PHẬT
CHỚ CÁC BẬC BỒ TÁT CÒN KHÔNG HIỂU"HUỐNG HỒ GÌ TRÍ TUỆ BÉ NHỎ CỦA LOÀI NGƯỜI".
CHO NÊN ĐẤNG TẠO HÓA VÀ PHẬT MẪU QUÁ LỚN NÊN TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI QUÁ BÉ NHỎ LÀM SAO MÀ CÓ THỂ HIỂU NỖI NÊN KHÔNG TIN !
CÒN TRONG CUỐN NIỆM PHẬT Ở TRANG 18 CỦA ĐĐ THÍCH THIỆN THUẬN ÔNG NÓI RẰNG : ĐỨC NGỌC HOÀNG LÀ THẦN CÒN PHẬT MẪU LÀ TIÊN HAI VỊ NẦY CÒN THAM SÂN SI NÊN CÒN LUÂN HỒI SANH TỬ ÔNG NÓI NHƯ VẬY KHI CÓ NHIẾU PHẬT TỬ HỎI ÔNG VỀ VIỆC NÀY ! THẬT LÀ QUÁ SAI LẦM KHI ÔNG NÓI NHƯ VẬY !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét