Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

NGÀY TẬN THẾ ĐÃ ĐẾN !

TRĂNG VÀNG TRĂNG TRẮNG TRĂNG XANH
TRĂNG RƠI TRÊN LÁ TRÊN CÀNH AI ƠI
NAY NGÀY TẬN THẾ ĐẾN RỒI 
TRỜI CAO TẬN DIỆT LẬP ĐÒI THƯỢNG NGƯƠN
NHỮNG LOÀI MA QUỶ SẠCH TRƠN
BIỆT TĂM BIỆT TÍCH KHÔNG CÒN MỘT AI !
CHỈ CÒN CON CỦA NHƯ LAI
VỚI CÙNG THƯỢNG ĐẾ NGỰ ĐÀI TRÊN CAO
SEN HỒNG TRONG RUỘNG ĐỎ AO
LÀ SEN CỦA PHẬT LAO XAO RỰC TRỜI !
NGỌC HOÀNG NGỰ Ở CAO NGÔI
LÀ CHA CHÚA TỂ BẦU TRỜI BAO LA
BA NGÀN THẾ GIỚI KHÔNG XA
LÀ NGÀY TẬN DIỆT QUỶ MA CÕI ĐỜI !
DI LẠC XUỐNG THẾ AI ƠI
HOA SEN BỪNG NỞ ĐẤT TRỜI ĐẦY SAO
AI ƠI TU RIẾT CHO MAU
ĐỂ MÀ PHẬT CỨU AI NÀO BÌNH YÊN
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU LONG XUYÊN
LÀ VÙNG ĐẤT PHẬT THÁNH TIÊN XUỐNG TRẦN
RỒI AI CŨNG ĐƯỢC MÌNH VÀNG
TƯƠNG LAI VỀ ĐẾN PHẬT ĐÀNG TÂY PHƯƠNG
THOÁT LY CÕI KHỔ ĐOẠN TRƯỜNG
RONG CHƠI NGÀY THÁNG BỐN PHƯƠNG HẢI HÔ !
A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ
PHẬT ƠI NHỚ ĐỘ CON THƠ TRỞ VỀ ! (15 PHÚT)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
VÔ DANH CƯ SĨ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét