Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

THƠ ĐIÊN AI ĐỌC CŨNG CƯỜI !

BUỒN BUỒN TA VIẾT THƠ ĐIÊN 
CHO AI CŨNG BIẾT TA CÓ DUYÊN VÔ CÙNG !
BUỒN BUỒN TA VIẾT THƠ KHÙNG 
CHO AI CŨNG PHẢI LÙNG BÙNG CÁI LỔ TAI !
BUỒN BUỒN TA VIẾT THƠ MA
BỞI VÌ TẬN THẾ QUỈ MA ĐẦY TRỜI !
THẦN SẨU QUỶ KHÓC NGƯỜI ƠI
NGÀY NAY MA QUỶ NGẬP TRỜI THẾ GIAN
TỪ THÀNH THI ĐẾN QUÊ LÀNG
CHỖ NÀO CŨNG CÓ QUỶ ĐANG PHÁ ĐỜI
ĐỜI NAY NỮA KHÓC NỮA CƯỜI
CƯỜI VUI LẪN LỘN KIẾP ĐỜI QUỈ MA !
QUỈ MA ĐỘI LỐT NGƯỜI TA
CÀ SA NÓ MẶT GIẢ LÀ THẦY TU !
MƯU TOAN KIẾP CẮC KIẾM XU
XÚM NHAU RƯỢU THỊT DÕNG DÙ NGHINH NGANG !
NÓI NĂNG HUNG BẠO NGANG TÀNG
ĐỂ MONG MOI MÓC BẠC VÀNG THẾ NHÂN !
QUYẾT TÂM QUÂY PHÁ THẾ TRẦN
PHÁ ĐỜI HẠI ĐẠO TRẦN GIAN CÕI NẦY !
KẺ NGU CHẲNG CHÓNG THÌ CHÀY
VÔ PHE VỚI NÓ CÓ NGÀY RA TRO !
ÁC LAI ÁC BÁO KHỎI CHỜ
RỒI ĐÂY CŨNG TỚI KHỎI MƠ CŨNG GẦN !
HỒN TAN XÁC MẤT TIÊU THÂN
ĐẾN NGÀY TẬN THẾ SẼ TÀN MÀ THÔI !
NGHE LỜI PHẬT DẠY AI ƠI
NGÀY SAU SẼ GẶP PHẬT TRỜI TÁI SANH
PHẬT MƯỜI PHƯƠNG XUỐNG TRẦN GIAN
CỨU NGƯỜI THÁNH THIỆN PHÂT ĐÀNG TA BAY !
NAM MÔ DI LẠC NHƯ LAI
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ĐỘ AI TU HÀNH !
NGUYỆN NẦY CHO THẤU TRỜI XANH
MAI SAU VỀ CÕI NGÀN XANH DI ĐÀ !
NIỆM CHO TOÀN CÕI QUỶ MA
SẼ THÀNH TRO BUI DI ĐÀ NAM MÔ
TÂY PHƯƠNG LÀ CÕI TRỜI MƠ
BA NGÀN THẾ GIỚI NGƯỜI MƠ TRỞ VỀ !
NGUYỆN CHO ĐỜI BỚT CƠN MÊ
RÁNG TU MỘT KIẾP SẼ VỀ CÙNG CHA !
TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT HẰNG HÀ
CHƯ TIÊN BỒ TÁT ĐÓN MÀ CON LÊN
NGÀY ĐÊM CON NIỆM TRIỀN MIÊN
PHẬT ƠI NHỚ RƯỚC CON HIỀN VỀ TÂY !
NAM MÔ THÍCH CA NHƯ LAI
TA BÀ GIÁO CHỦ XIN NGÀI CHỨNG MINH !
TU LÀ GIẢI THOÁT HỒN LINH
THOÁT RA CÕI KHỔ ĐỂ MÌNH BAY CAO !
AI ƠI GẤP GẤP TU MAU
ĐẾN LONG HOA HỘI SẼ CHẦU PHẬT TIÊN
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC TRIÊN MIÊN
THOÁT LY SANH TỬ ƯU PHIỀN TRẦN GIAN !
THANG MÂY VẾ VỚI MÂY NGÀN
MẪU HOÀNG RA ĐÓN CON NGOAN TRỞ VỀ.
TỪ ĐÂY THOÁT KHỎI BẾN MÊ
PHÙ DU MỘT CÕI ĐI VỀ TỬ SANH !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét