Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

LOÀI NGƯỜI TÀN BẠO !


BÀI THƠ BI HÀI KỊCH Ý NGHĨA NHẤT ĐỐI VỚI PHẬT PHÁP !


(TRỜI PHẬT CÒN PHẢI KHÓC VÌ SỰ TÀN BẠO CỦA LOÀI NGƯỜI MÀ MẤY AI BIẾT CHUYỆN NẦY!)


CÓ CHỒNG NHƯ THỂ MANG GÔNG
CÒN AI CÓ VỢ MANG CÒNG VÀO CHÂN

TUY CÒNG MÀ ĐƯỢC SƯỚNG THÂN
TUY GÔNG MÀ ĐƯỢC ĐẾN GẦN ĐỂ YÊU !


YÊU LÀ YÊU ĐÓ LÀ YÊU

CHIỀU CHIỀU CON VỊT NÓ KÊU ÔNG TRỜI !
NGƯỜI TA GIẾT NÓ AI ƠI

NGƯỜI TA ĐẺ MÃI CHO ĐỜI ĐÔNG HƠN
ĐÔNG HƠN NÊN VỊT RẤT BUỒN

SỢ NGƯỜI NÓ GIẾT LUÔN LUÔN MỖI CHIỀU
CHO NÊN VỊT SỢ NGƯỜI YÊU

NGƯỜI YÊU NGƯỜI ĐẺ QUÁ NHIỀU VỊT GHÊ !
PHAO CÂU LẠI VỚI CÁNH MỀ

ĐÊM NÀO ĐÊM NẤY TRÀN TRỀ BIA LON
NGƯỜI ĐÔNG QUÁ VỊT CHẲNG CÒN

GIẾT HOÀI GIẾT MÃI TRƠI CÒN THẤY ĐAU !
THẾ GIAN TÀN ÁC GƯƠM ĐAO

VÁC CÂY VÁC BÚA VÁC DAO BẠO TÀN
TRỜI CÒN ĐẪM LỆ TRẦN GIAN

PHẬT CÒN KHÓC MÃI LỆ TRÀN NHƯ MƯA
CHO NÊN CÒN MÃI TRỜI MƯA

NÊN TRỜI ĐỔ LỆ SÁNG TRƯA TỐI CHIỀU !
CHO NÊN VỊT SỢ NGƯỜI YÊU

NGƯỜI YÊU NGƯỜI ĐẺ QUÁ NHIỀU VỊT GHÊ !(5/8/2017)


BAOLOCMAURICE CTVL (XKTT 15 PHÚT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét