Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

CHÀO MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2015

MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2015
   
   
   
Trần Văn Quyết's photo.
CỬA PHẬT TỪ BI THẬT NHIỆM MẦU
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Từ thuở tới lui dưới mái Chùa
Quên đi bóng dáng những hơn thua...
   
   
Nhớ ơn từ phụ Thích ca
Việt Nam Phật Đản nước ta rạng ngời
Vinh quang sáng chói đời đời
Cầu cho thế giới muôn người bình an
Cầu cho trăm họ an khang
Ráng tu thành Phật mình vàng mai sau
Cầu cho kẻ trước người sau
Ai ai nấy nấy được vào Tây Phương
Cầu cho nơi cõi Phật Đường
Ba ngàn thế giới Phật thương con lành
Cầu cho khắp cả trời xanh
Cúi xin lạy Đấng Cha Lành trên cao
Cầu cho tất cả vì sao
Hoa sen đua nở người vào Thai Sanh
Cầu cho thế giới tu hành
Sau về với cõi Phật Đàng Vinh Quy
Trần gian là cõi biệt ly
Cõi đau cõi đớn không gì nói năng
Cầu cho ai cũng mình vàng
Kim thân giống Phất sáng choang rực trời
Cầu cho tất cả muôn người
Hãy mau tỉnh ngộ về trời cùng Cha
Quan Âm Thế Chí Phật Đà
A Di Đà Phật Thích Ca độ đời
Cầu cho thế giới loài người
Mai sau thành Phật đời đời an vui !
LONG XUYÊN 23/5/2015
Niệm Phật Thành Phật's photo.

NHỚ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA

Nhớ ơn Từ Phụ Thích Ca
Ba ngàn năm trước dạy mà trần gian
Hãy tu về cõi Phật Đàng
A Di Đà Phật Tây Phang dựa kề
Trần gian hãy bớt cơn mê
Bớt mê danh lợi để về cùng cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Quan Âm Thế Chí Di Đà Tây Phương
Trần gian nhiều cảnh tai ương
Phật ơi độ cõi vô thường khổ đau
Thế gian là một kiếp sầu
Ai rồi cũng thế trước sau cũng về
Đường ma là đó bến mê
Còn đường của Phật thì về Phương Tây
Thần thông không cánh mà bay
Tung trời vạn đại một giây tới liền
Ráng tu ra khỏi xích xiềng
Luân hồi sanh tử oan khiên cõi đời
Trăm năm trong một kiếp người
Chỉ là ở trọ một thời chóng qua
Ngàn năm trong cõi người ta
Lên lên xuống xuống đời là khổ đau
Đời người một kiếp không lâu
Chỉ là một kiếp ngập sầu trần ai
Trăm năm một kiếp không dài
Người đi kẻ ở khóc hoài không thôi
Tang thương một kiếp con người
Sống trong biển khổ ai ơi thật buồn !
Lệ trần như thể mưa tuôn
Khắp trên thế giới đoạn trường biết bao
Vui buồn một kiếp xanh xao
Tuổi thơ một thuở bạc mầu lá xanh
Lá thu vàng úa trên cành
Lá còn rơi mãi lệ quanh má hồng
Khóc con rồi lại khóc chồng
Tuổi thân phận bạc mênh mông kiếp sầu
A Di Đà Phật cho mau
Thoát ly cửa tử mai sau Di Đà
Nhớ ơn Từ Phụ Thích Ca
Dạy con niệm Phật Di Đà con bay
Khi về đến cõi Bồng Lai
Kim thân con giống Phật Ngài A Di
Trần gian là cõi biệt ly
Đau thương nhiều lắm còn gì nói năng
Ngàn năm nơi cõi Phật Đàng
Đời đời hạnh phúc muôn ngàn năm sau..!
Long Xuyên 23/5/2015
Trần Văn Quyết's photo.
CỬA PHẬT TỪ BI THẬT NHIỆM MẦU
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Từ thuở tới lui dưới mái Chùa
Quên đi bóng dáng những hơn thua...
  • Baoloc Maurice
alt
   
 
6 mins ·   
NHỚ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA
Nhớ ơn Từ Phụ Thích Ca
Ba ngàn năm trước dạy mà trần gian
Hãy tu về cõi Phật Đàng
A Di Đà Phật Tây Phang dựa kề...
  See More
Trần Văn Quyết's photo.
KHUYÊN TU NIỆM PHẬT
Niệm PHẬT một câu phước sanh vô lượng
Lễ PHẬT một lễ tội diệt hà sa


News Feed

alt
· 
NHỚ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA
Nhớ ơn Từ Phụ Thích Ca
Ba ngàn năm trước dạy mà trần gian
Hãy tu về cõi Phật Đàng
A Di Đà Phật Tây Phang dựa kề...
  See More
Trần Văn Quyết's photo.
MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH ( 2559 )
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ba ngàn năm kinh sử truyền ghi
Một sáng tháng tư đẹp diệu kỳ...
  • Baoloc Maurice
    Write a comment...
alt
   
 
8 mins ·   
NHỚ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA
Nhớ ơn Từ Phụ Thích Ca
Ba ngàn năm trước dạy mà trần gian
Hãy tu về cõi Phật Đàng
A Di Đà Phật Tây Phang dựa kề...
  See More
Trần Văn Quyết's photo.
MỪNG PHẬT ĐẢN SANH
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mừng Đức Phật đản sanh
Việt Nam và Thế Gioi
  • Baoloc Maurice
    Write a comment...
alt
   
NHỚ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA
Nhớ ơn Từ Phụ Thích Ca
Ba ngàn năm trước dạy mà trần gian
Hãy tu về cõi Phật Đàng
A Di Đà Phật Tây Phang dựa kề...
  See More
Niệm Phật Thành Phật's photo.


TẠ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA
TÌNH YÊU LÀ NHỚ VỚI THƯƠNG
TÌNH LÀ BÀI HÁT ĐOẠN TRƯỜNG BIỆT LY
THÔI THÌ TA NIỆM A DI
THOÁT NƠI BIỂN KHỔ SAU VỀ TÂY PHƯƠNG.
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
LUÂN HỒI SANH TỬ KHÔNG CÒN TỬ SANH
AI ƠI HAỸ RÁNG LÀM LÀNH
A DI TA NIỆM TRỜI XANH TA VỀ
TRẦN GIAN ĐAU KHỔ LÊ THÊ
ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ TRÀN TRỀ LỆ RƠI
VỀ ĐI VỚI PHÂT AI ƠI
TRƯỜNG SANH BẤT TỬ SỐNG ĐỜI PHẬT TIÊN
ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ TRIỀN MIÊN
A DI TA NIỆM LIỀN LIỀN PHẬT THƯƠNG
SAU TA THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
SANH VỀ CÕI PHẬT MƯỜI PHƯƠNG ĐỘ MÌNH
RÁNG TU RỬA SẠCH TÂM LINH
ĐỂ TÂM BÌNH TỊNH THÌ MÌNH BAY CAO
TÂY PHƯƠNG AI CŨNG ĐƯỢC VÀO
NẾU TA TRÌ NIỆM LÀO LÀO TRONG TÂM
RỒI TA SỐNG MÃI NGÀN NĂM
ĐỜI ĐỜI BẤT TỬ TÂY PHANG PHẬT ĐÀI
GIẢ TỪ CÕI KHỔ TRẦN AI
BẠN CÙNG BỒI TÁT TA BAY KHẮP TRỜI !
TƯƠNG LAI RỰC RỠ SÁNG NGỜI
THẦN THÔNG VẠN ĐẠI TUNG TRỜI NHƯ CHIM
DI ĐÀ TA ĐỂ TRONG TIM
TUY TIM CHẲNG NÓI LIM DIM PHẬT ĐÀ
TẠ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA
CHỈ ĐƯỜNG DẪN LỐI DI ĐÀ TA LÊN ! (21/5/2015)
Muhammad Younis's photo.

HÃY TÔN THỜ ĐỨC A DI ĐÀ
   

Nếu tôn thờ đô la
Chẳng về được Di Đà
Địa ngục chắc phải sa
Muôn đời và nghìn kiếp
Đau khổ lắm thân ta !
Ai quên Phật Di Đà
Chỉ nhớ đến đô la
Không vâng lời Thích ca
Sau nầy sẽ ra ma
Muôn nghìn đời vạn kiếp
Tham sân si quả nghiệp
Tham vọng như xe bò
Loài người luôn kéo mãi
Tội lỗi ngày càng to !
Hãy luôn tưởng nhớ Phật
Nghiệp gì cũng phải mất
Nếu tâm ta có Phật
Là không có quỷ ma
Luôn xúi ta làm ác
Trầm luân luôn khổ ải
Nay con xin quỳ lại
Tạ ân Đấng Từ Tôn
Con quyết giữ long lòng
Trọn đời luôn giữ đạo
Lòng con niệm A Di
Đời tử biệt sinh ly
Người chìm trong cõi khổ
Vật xác mất hồn tan
Nếu tâm có Phật Vàng
Sau sẽ về Cực Lạc
Còn ai ưa điều ác
Mãi tạo nghiệp ngàn năm
Đời sẽ mãi tối tăm
Đại địa ngục vô gián
Nơi tầng thứ 18
Là A tỳ địa ngục
Nơi lửa bỏng dầu sôi
Đốt thiêu người độc ác
Đời tung hoành đến thác
Cũng thành quỷ hay ma
Không nghe lời Thích ca
Không được về Di Đà
Sẽ tận cùng khốn khổ
Hãy tu đi không lỗ
Sau ta lại có lời
Nơi cõi trời Cực Lạc
Ngàn đời ta an vui
Không khổ đau ngậm ngùi
Nơi trần gian sanh tử
Ác vào ba đường dử(địa ngục ngạ quỷ súc sanh)
Thiện sống đời Tây Phương!
Rong chơi cõi Phật Đường
Bồ Tát vi bạn lữ !
Ngàn năm và muôn thuở
Ta không còn tử sinh
Như người cõi hành tinh
Luân trầm và sanh tử
Khổ muôn ngàn năm sau
Đời là cõi khổ đau
Nên gọi là biển khổ
Chỉ là vui một thuở
Nên tỉnh giấc mơ hoa
Ôi kiếp con người ta
Mãi mãi còn khóc la
Sanh sanh và tử tử...!
Baolocmaurice xin tặng bài thơ nầy cho toàn thể nhân loại và hãy mau thức tỉnh lo tu tại gia niệm
Phật để Đức A Di Đà hộ mạng bao bọc và che chở khỏi lo bị đọa địa ngục khi mãn kiếp !
Long Xuyên 22/5/2015
Cung Trầm Vũ Lang viết theo lời Phật dạy
Muhammad Younis's photo.
Muhammad Younis's photo.
NAY CON TU ĐỨNG TU NGỒI
Nay con tu đứng tu ngồi
Uống ăn ngủ nghỉ không thôi Di Đà
Nhớ ơn Từ Phụ Thích Ca
Ba ngàn năm trước Phật mà dạy con
Phật ơi một tấm lòng son
Lời vàng của Phật hãy còn nơi đây
Ngày đêm tưởng nhớ Phật Đài
A Di Đà Phật niệm hoài không ngưng
Cầu cho thế giới bình an
Ráng lo tu niệm mình vàng ai ơi
Cầu cho chánh pháp đời đời
Mãi còn rực rỡ muôn người lo tu
Cầu cho đạo chẳng mờ lu
Ngàn năm sáng chói mây mù cũng tan
Cầu cho quốc thới dân an
Cửu huyền thất tổ siêu thăng Phật Đài
Cầu cho tất cả Bồng Lai
Sau về với Phật hình hài đẹp tươi
Cầu cho ai cũng vui cười
Tây Phương Cực Lạc muôn đời bình an
Nam Mô Bồ Tát Quan Âm
Độ cho tất cả địa đàng đều siêu
Cầu cho thế giới thương yêu
Ngày đêm niệm Phật cho nhiều phước duyên !
Sau về Cực Lạc bình yên
Đời đời hạnh phúc nơi miền Bồng Lai
Nam Mô Đà Phật Như Lai
Tây Phương Giáo Chủ xin Ngài chứng minh
Nay con với tấm lòng thành
Dốc lòng tu niệm sau thành Phật Tiên !
(Quý vị nào đã phát tâm Bồ Đề hãy chép bài nầy
mỗi đêm cúng xong nên độc bài nầy trước bàn thờ Phật thì phước đức vô biên)

Muhammad Younis's photo.


TÌNH YÊU LÀ NHỚ VỚI THƯƠNG
TÌNH LÀ BÀI HÁT ĐOẠN TRƯỜNG BIỆT LY
THÔI THÌ TA NIỆM A DI
THOÁT NƠI BIỂN KHỔ SAU VỀ TÂY PHƯƠNG
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
LUÂN HỒI SANH TỬ KHÔNG CÒN TỬ SANH
AI ƠI HAỸ RÁNG LÀM LÀNH
A DI TA NIỆM TRỜI XANH TA VỀ
TRẦN GIAN ĐAU KHỔ LÊ THÊ
ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ TRÀN TRỀ LỆ RƠI
VỀ ĐI VỚI PHÂT AI ƠI
TRƯỜNG SANH BẤT TỬ SỐNG ĐỜI PHẬT TIÊN
ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ TRIỀN MIÊN
A DI TA NIỆM LIỀN LIỀN PHẬT THƯƠNG
SAU TA THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
SANH VỀ CÕI PHẬT MƯỜI PHƯƠNG ĐỘ MÌNH
RÁNG TU RỬA SẠCH TÂM LINH
ĐỂ TÂM BÌNH TỊNH THÌ MÌNH BAY CAO
TÂY PHƯƠNG AI CŨNG ĐƯỢC VÀO
NẾU TA TRÌ NIỆM LÀO LÀO TRONG TÂM
RỒI TA SỐNG MÃI NGÀN NĂM
ĐỜI ĐỜI BẤT TỬ TÂY PHANG PHẬT ĐÀI
GIẢ TỪ CÕI KHỔ TRẦN AI
BẠN CÙNG BỒI TÁT TA BAY KHẮP TRỜI !
TƯƠNG LAI RỰC RỠ SÁNG NGỜI
THẦN THÔNG VẠN ĐẠI TUNG TRỜI NHƯ CHIM
DI ĐÀ TA ĐỂ TRONG TIM
TUY TIM CHẲNG NÓI LIM DIM PHẬT ĐÀ
TẠ ƠN TỪ PHỤ THÍCH CA
CHỈ ĐƯỜNG DẪN LỐI DI ĐÀ TA LÊN ! (21/5/2015)
MƠ VỀ CÕI PHẬT

TÔI GIỜ TÔI CHẲNG YÊU AI
NGÀY ĐÊM TƯỞNG NHỚ PHẬT NGÀI A DI
TÌNH YÊU GIỜ ĐÃ BIỆT LY
YÊU CHI THÊM NỮA SẦU BI LỆ TRÀN
THẾ GIAN TÌNH HỢP RỒI TAN
TÌNH NÀO CŨNG THẾ CŨNG TÀN NHƯ MƯA
TÌNH XƯA ÔI RẤT NÊN THƠ
GIỜ ĐÂY ĐÃ HẾT TÌNH HỜ GIÓ BAY
ĐÊM TÔI MƠ TƯỞNG BỒNG LAI
A DI ĐÀ PHẬT NGÀY NGÀY ĐÊM ĐÊM
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT TRONG TIM
TIM TÔI CHẲNG NÓI IM LÌM NAM MÔ
CON LUÔN QUỲ LẠI TÔN THỜ
A DI ĐÀ PHẬT, PHẬT CHỜ CON LÊN
NẾU AI LÒNG QUYẾT TU HÀNH
THÌ SAU CHẮC CHẮN SẼ THÀNH PHẬT TIÊN ! (20/3/2015)

TU THẬT HAY GIẢ TU

MÙA HÈ RỰC NẮNG Ở TRÊN CAO
THIÊU ĐỐT TRẦN GIAN NÓNG BIẾT BAO
LỨA CHÁY TRỜI ƠI VÀ LỬA CHÁY
LỬA CÒN CHÁY MÃI VẠN NGHÌN SAU !

NẮNG QUÁ AI ƠI CHẮC PHẢI KHÙNG
LỔ TAI TÔI ĐÓ NGHE LÙNG BÙNG
CHẮC LÀ THẾ GIỚI NẦY ĐIÊN LOẠN
TRÔNG HOÀI MƯA ĐẾN CŨNG KHÔNG XONG !
LỬA TRỜI THIÊU ĐỐT KẺ ĐIÊU NGOA
KẺ ÁC NGƯỜI GIAN RẮN MÃNG XÀ
NHƯ THÚ RỪNG KIA LOÀI HUNG DỮ
LÀM SAO PHÂN BIỆT QUỶ HAY MA !
NGÀY NAY THẾ GIỚI ĐÃ LOẠN RỒI
MA QUỶ CÙNG CHUNG MỘT KIẾP NGƯỜI
MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI LO HƯỞNG THỤ
COI CHỪNG BỊ GẠT ĐÓ AI ƠI !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét