Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

TẠ ƠN TRỜI PHẬT


Tôi rất tạ ơn Trời Phật ban phước lành cho tôi là đứa con ngoan của Phật vì lúc nào tôi cũng tưởng nhớ đến Phật trong từng hơi thở,từng nhịp đập trái tim của tôi và từng hớp nước khi tôi uống cũng có Phật trong đó !
Nay tôi đem sự kỳ diệu nầy mà viết lên bài viết vô cùng trọng đại nầy cho toàn thể thế giới và các nhà khoa học gia Bác Học bên ngành Y Khoa biết công dụng siêu phàm của cây lá "Từ Bi Cứu Đời Khổ Đau" nầy để giúp cho toàn thể nhân loại vượt qua khỏi những bệnh tật khũng khiếp trong đời sống hiện nay mà bọn vi khuẩn độc ác đang rình rập và tàn sát loài người và loài vật mà mình đang nuôi trong nhà cũng có thể dùng nước lá Từ Bi (không để long nảo) mà uống thì cũng được hết bệnh một cách chắc chắn ! Tôi khẳng định như vậy !
Tôi lần lượt kê lên danh sách toàn bộ các loại bệnh mà loài người đang mắc phải và đang kinh hoàng chờ cái chết và hãy mau mau nghe lời Baoloc Maurice Cung Trầm Vũ Lang nầy là TÔI ĐANG CỨU ĐỜI KHỔ ĐAU VỚI CÂY LÁ TỪ BI ĐÂY !
Và hãy mau Photocopy bài nầy cho thật nhiều để phổ biến trong dân gian
trị bệnh cho bá gia bá tánh thì sẽ đươc phước đức vô biên ! Và hãy quy y tu tại gia để Phật Bà độ cho mọi người mau hết bệnh nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét