Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

THƠ PHẬT PHÁP !

HOA PHẬT ĐÀNG

Hoa thơm ngào ngạt trần gian

Đó là hoa của Phật Đàng A Di

Là hoa từ bỏ bến mê

Kiếp sau ta nhé bay về Tây Phương

Hoa tình thơm ngát mùi hương

Là tình của Phật mười phương cõi trời

Phật thương yêu hết mọi người

Phật thương thương hết cuộc đời khổ đau

Ai ơi Phật Pháp nhiệm mầu

A Di Đà Phật kiếp sau thanh nhàn

Cầu cho tất cả Phật Đàng

Mai sau về cõi Tây Phang Phật Đà

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca

Mười phương Chư Phật độ mà thế gian

Nhân sinh tội lỗi ngập tràn

Ăn năn sám hối tội tan phước đầy

Luân hồi sanh tử trần ai

Ngàn năm đau khổ kiếp này con tu

Không tu đời sẽ mịt mù

Lên lên xuống xuống âm u sáu đường

Cầu xin Chư Phật Mười Phương

Độ con về đến Phật Đường tương lai....

Nam Mô Đà Phật Như Lai

Hồng Danh sáu chữ Phật Ngài độ sinh(chúng sinh)


Tình yêu nào đó mênh mông

Là tình của Phật đại đồng trần gian

Hoa Tình Yêu Cõi Phật Đàng

Là loài hoa quý độ an muôn loài

Cho người về cõi Bồng Lai

Ngàn năm hạnh phúc sống hoài ai ơi

Không còn sanh tử luân hồi

Thoát nơi cửa tử kiếp người đau thương

An vui nơi cõi Phật Đường

Cầu xin Chư Phật Mười Phương độ lành

Cầu cho tất cả chúng sanh

Về vùng đất Phật phước lành Phật ban

Gắng tu về cõi Phật Đàng

Phật xưa đã nói lời vàng còn đây

Khuyên đời bỏ bớt cơn say

Bớt mê danh lợi tràn đầy tin yêu

Nhiệm mầu Phật Pháp cao siêu

Tâm ta tưởng Phật cho nhiều mới xong

Từ bi nơi cõi Đại Đồng

A di Đà Phật mới mong Liên Đài

Nam Mô Thích Ca Như Lai

Vâng lời Phật dạy sau nầy Tây Phương

Nguyện cầu Chư Phật xót thương

Thế gian là cõi đoạn trường Phật ơi...!
Baoloc Maurice TỊNH

Bài này mình viết có từ là Hán văn nên hơi khó hiểu

Tịnh Thanh cư sĩ ấy là ta
tịnh mãi tình hoài rất thiết tha
tịnh thể Như Lai hoàn tánh cổ
tịnh như Đạt Mạ tách rừng già ( là Đạt Ma Sư Tổ đó )
tịnh non là chấp hình thanh tịnh
tịnh thất còn mê cảnh thật thà
tịnh giữa chợ đời điên đảo loạn ( chổ đông người hỗn tạp )
tịnh không lem ố cuộc đời ta !

Tịnh chỗ đông người sống đảo điên
tịnh tâm giữ được rất thường xuyên
tịnh trong nhà kính tâm chưa tịnh
tịnh chốn non cao tánh chẳng huyền
tịnh ở rừng sâu xa thế tục
tịnh nơi huyên náo tánh cần chuyên !
tịnh Bồ Đề tánh câu vô lậu (phước vô lậu )
tịnh cứu sinh linh thoát lụy phiền !

Mãi mãi tịnh lòng thế mới hay
con đường danh lợi chẳng mê say
tịnh thường sáng tối tâm thanh tịnh
Tịnh suốt đêm ngày tánh dẽo dai
đừng tưởng ngồi thiền lòng không bợn
há lầm nhập định trí bao sai !
nhớ rằng chỗ động mà ta tịnh
thông suốt liên đài thế mới hay ! (1)

(1) Liên Đài : là Ao Sen Báu trên cõi trời Cực Lạc
Long Xuyên 1987
TÂM KHÔNG LÀ ĐẤY NỢ TRẦN KHÔNG

TÂM KHÔNG LÀ ĐẤY NỢ TRẦN KHÔNG
Tâm không là đấy nợ trần không
nợ hết ta bay đến cõi Bồng (cõi Bồng Lai )
nhẹ nhỏm tâm hồn ta chẳng vướng
nợ tình hai chữ cũng không không !

Tâm không là nợ của đời không
tự do tự tại sướng vô cùng
không vướng vào đâu thân cả ý
sống đời sống kiếp sống vô chung ! (về cõi Phật sống mãi không hết kiếp)

Tâm không là dứt nợ đời không
không cảnh chia ly bạc bẽo lòng (về cõi Phật không còn cảnh chia ly như thế gian)
không cảnh nưu sinh nhiều khổ hận
không tình dan díu khổ chung thân !

Tâm không vạn vật chỉ là không
hư huyển nhuốc nhơ dứt ở lòng
bật diệt bất sinh đời bất tận
tự do thoải mái chốn non bồng !

Tâm không vắng lặng cảnh trần không
nghe thấy tâm ta sáng cả lòng
sáng cả hồn ta trùm vạn vật
THẤY NGHE HAY BIẾT cũng như không!(không thấy không nghe ái gì hết trở về thấy cái tâm của mình )

Tâm không giao động, cảnh thần tiên
ánh sáng bao trùm khắp địa thiên
vi diệu Như Lai tâm chói lọi
khoảng không cách biệt các đường duyên (không dính dấp nợ trần ai với bất cứa ai )

Tâm không giao động ở trần gian
tâm ấy là tâm của Phật đàng
tâm của không gian trùm vũ trụ
tâm vàng rực rỡ cõi Tây Phang ( Tây Phương )

Tâm không giao động cảnh trần ai
tâm ấy là tâm cõi Phật Đài
của Đấng Huyền Thiên cùng Tạo Hóa ( các Đấng Bề Trên )
tâm cao siêu nhất cõi Bồng Lai .

Tâm không giao động cảnh trần duyên ( không tiêm nhiểm bị mê hoặc bởi các thứ chuyện đời)
tâm ấy là tâm của diệu huyền
tâm của hư vô không chỗ trụ (không trụ vào vật chất vinh hoa phù du ảo tưởng )
là tâm siêu việt ở Tây Miền ! (cõi Tây Phương đất Phật )

Tâm không giao động sắc trần ai (không mê đắm tình yêu và vật chất trần đời )
tâm ấy là tâm của Phật Ngài
tâm của tình yêu cao cả ấy
là tình thương hết thế gian nầy

Tâm không chỗ trụ khoảng chân không (tâm chỉ trụ vào khoảng không và không trụ vào vật chất phù du)
vắng lặng khoảng không chốn đại đồng
gieo giống từ bi tâm cứu khổ
tình yêu Phật Pháp quá mênh mông....

nếu dứt mê đời tánh Phật Tiên
bừng lên ngủ sắc đáo Hoa Liên ( trở về Ao Sen Báu cõi Tây Phương )
cùng theo chân Phật trong giây phút
nhập tại Liên Trì Xuất tại Thiên !(nhập hồn vào ao sen và xuất ra tại cõi Trời Thiên Trước nếu ai về đó)

Tâm Phật từ bi hằng cứu vớt
là tâm vắng lặng khoảng chân không
là tâm của những NGƯỜI SIÊU VIỆT
quyết chí lo tu cởi xích tròng ! ( là lòi tói xiếng chúng sinh trong 6 nẻo luân hồi sanh tửtheo lời Phật dạy)

Tâm không là cõi của Tây Phương
chói lọi thiên thiên thu cõi Phật Đường
gội rửa phong trần ô uế trược
để sau về đến Phật mười phương....!

Vĩnh trinh thốt nốt 1987
TÂM KHÔNG (VẮNG LẶNG KHÔNG VƯỚNG MẮC ĐIỀU CHI )

Tâm không là cỗi ách trần không
Ánh sáng từ bi rất đại đồng
trong sạch chẳng nhơ danh với lợi
tình kia quyết dứt bỏ như không

Tâm không là nhản sắc trần không (mắt không thấy)
chẳng vướng điều chi bận chút lòng
xoay trở vào trong nghe Phật tánh
Phật từ xưa đó ở bên trong...!

Tâm không là nhỉ điệu thinh không (tai không nghe)
âm sóng trần kia chẳng rộn lòng
và khách trần tu liền nhập định
tâm chân văng lặng chỉ không không !
Tâm không là tỷ giác trần không ( tỷ : mủi, là khứu giác )
chẳng vướng mê chi bận cõi lòng
HÀ TẤT MÊ CHI ĐỒ HUYỂN HÓA
HƯƠNG TRẦN XA LÁNH BỞI TÂM KHÔNG !
TÂM KHÔNG LÀ THIỆT SẼ NHƯ KHÔNG ( thiệt : lưỡi )

đâu có mê chi vị mặn nồng
đời lắm chua cay cùng mật ngọt PHẬT TÂM ĐÃ CÓ CHẲNG MÊ TÂN ! (mê chuyện đời )

Tâm không thân ý cũng không không !
đâu vướng điều chi để cực lòng
tiền bạc vào tay rồi biến mất
tinh thần xác thịt khô vô song !

mê tiền mê bạc khổ vô song
chẳng vướng mê chi cuộc thế trần
đời giả tình yêu rồi cũng giả
có chi bền chặc cõi nhân gian...!

Tâm không là cảnh của đời không
không vương tâm ta chút bụi hồng
không bợn nhơ chi danh lợi ái
hồn phiêu cực lạc sẽ như không ! (khi hết kiếp)

Vĩnh Trinh Thốt nốt Long xuyên năm 1983

Ý nói :
mắt tuy thấy mà không thấy gi hết trở về thấy cái tâm của mình
tai tuy nghe mà không nghe gì hết ,trí tuy biết mà không biết gì hết trở về nghe và biết trai tim của mình!

Ngài Thanh Sĩ nói rằng :

Lặng lẽ nghe lặng lẽ ngó đêm ngày
đã thấy Phật từ xưa nay ở đó....... ( ở trong trái tim ta đó )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét