Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

A LIFE OF SORROW !

A LIFE OF SORROW ( MỘT KIẾP ĐỜI ĐAU )

BAI NÀY TÔI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH RỒI DICH RA TIẾNG VIỆT BĂNG THƠ LUC BÁT

HUMAN LIFE,THAT'S THE LIFE OF SORROW IT 'S REALLY A MAXIMUM UNHAPPINESS

ALAS ! IN HUMAN LIFE

ENTERING THE RELIGION'S THE ORIGIN OF HAPPINESS,LOVE'S THE TIES OF SUFFERINGS.

SOME DAY, THE FLOWERS WILL BE FADED ...!

AS THE WATER COURSE CARRIES AWAY,THE BEAUTY OF A GIRL WILL FADED ALSO

LIFE'S AN UNUSUAL SCENE OF SORROW

HOW PAINFUL IT IS ! BECAUSE THE MISFORTUNES WERE HAPPENING SUDDENLY

LIFE'S ONLY A SHORT DREAM FOR EVERYBODY ...!

WHILE BEING YOUNG AND DREAMING VERY MUCH

SILENTLY LISTENING TO THE FOG AND THE SMOKE IN THE EVENINGS

RETURNING TO THE OLD COUNTRYSIDE, THE MOSS COVERED PLENTIFULLY

THE GRIEVES MADE ME DRY AND MOROSE

THE NIGHT AND NIGHT,THINKING OF TOMORROW'S EXTREMELY SAD

THE PAINS ARE SO MUCH IN MY SOUL

AT MIDNIGHT,WAKING UP,MY HEART FEELS SOLITARY

FORMER LOVE , I ALWAYS CHERISHED

EVERYTHING ENDED ONLY AN INSTANT WHEN I LOVED SOMEBODY

THE FLOWERS , THEN, WILL BE FADED UP ALSO

EVERYBODY ,THEN, WILL BE OLD , THAT'S ALL.

THE SUFFERINGS ARE SO MUCH IN LIFE

NOTHING MORE FOR ALL THE HAPPINESS, I AM COLD BY MYSELF

THE CLOUD AND WARTER ARE IMMENSE AND SO FARAWAY

A GUST OF BREEZE MADE MY HEART FEEL LONE

THAT'S THE END OF MY TRAGIC LOVE AFFAIR

UNITED, SEPARATED,SEPARATED AND THEN , UNITED, EVERYTHING WILL FOREVER

BE IN PAIN FOR THIS LIFE

IN THIS UNIVERSE, THAT WILL ALWAYS BE IN NONSTOP SORROW

AND IT WILL REMAIN AN ENDLESS PAIN AND IT'S STILL PAINFUL IN THIS LIFE FOREVERMORE XIN ĐƯƠC DICH BAI NÀY BĂNG THƠ LỤC BÁT ( CÂU 6 CÂU 8 ) SAU ĐÂY. BAI VIẾT TRÊN ĐÂY 


MỤC ĐÍCH ĐỂ ĐỌC CHO VUI VẬY THÔI ,NẾU CÓV GÌ SƠ XUẤT ,XIN QUÍ VỊ BỎ QUA CHO. THÀNH 

THẬT CÁM ƠN
MỘT KIẾP ĐỜI ĐAU

KIẾP NHÂN SINH ,KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG

KIẾP ĐỜI ĐAU KHỔ THÊ LƯƠNG ĐÓ MÀ....!

HỞI ÔI...! TRONG KIẾP NGƯỜI TA

TU LÀ CỘI PHÚC TÌNH LÀ DÂY OAN....!( NGUYỄN DU )

RỒI ĐÂY HOA CŨNG HÉO TÀN

NHƯ GIÒNG NƯỚC CUỐN, PHAI TÀN SẮC HƯƠNG....!

ĐỜI LÀ CẢNH KHỔ VÔ THƯỜNG

ĐỚN ĐAU BIẾT MẤY,TAI ƯƠNG KHÔNG NGỜ...!

ĐỜI LÀ CHỈ MỘT GIẤC MƠ

KHI CÒN TRẺ TUỔI MỘNG MƠ RẤT NHIỀU

LẮNG NGHE SƯƠNG KHÓI BUỔI CHIỀU

TRỞ VỀ QUÊ CŨ RONG RÊU PHỦ ĐẦY.......

ĐỚN ĐAU QUẶN THẮT HÌNH HÀI

ĐÊM ĐÊM NGHĨ ĐẾN NGÀY MAI THẬT BUỒN....!

ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM TRONG HỐN

NỮA ĐÊM THỨC GIẤC,NGHE LÒNG QUẠNH HIU.....

TÌNH XƯA MÌNH ĐÀ NÂNG NIU

HẾT RỒI MỘT THUỞ YÊU AI ĐÓ MÀ...!

HOA KIA RỒI CŨNG PHÔI PHA

MỌI NGƯỜI RỒI CŨNG SẼ GIÀ THẾ THÔI....!

ĐỚN ĐAU NHIỀU LẮM TRONG ĐỜI

KHÔNG CÒN CHI NỮA MÌNH TÔI LẠNH LÙNG...!!!

MÊNH MÔNG MÂY NƯỚC MUÔN TRÙNG....

MỘT CƠN GIÓ THOẢNG CHO LÒNG QUẠNH HIU...

ĐẤY LÀ ĐOẠN KẾT TÌNH YÊU

HỢP TAN,TAN,HỢP CHÍN CHIỀU RUỘT ĐAU....

THẾ GIAN MÃI MÃI ƯU SẦU.....!!!
CÒN ĐAU ĐỚN LẮM,NỖI ĐAU VÔ CÙNG.....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét