Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

THƠ ĐIÊN !

THƠ ĐIÊN CÓ Ý NGHĨA NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NẦY ! (CHO MỌI NGƯỜI CƯỜI CHƠI CUỐI TUẦN BỎ ĂN BỎ NGỦ THƯ GIẢN CUỐI TUẦN NGHE CÁC BẠN HIỀN CỦA TUI )
CÓ AI HIỂU THẤU NỔI LÒNG CỦA CHÀNG THI SĨ ĐIÊN NẦY KHÔNG ?
******************************************************************************
GỞI CHÁU TUYẾT HOA VÀ TẶNG CÁC FANS CỦA MÌNH XẢ HƠI CUỐI TUẦN SAU CÔNG VIỆC BẬN RỘN NHÉ !
@@@
CHÚ CŨNG YÊU QUÝ TUYẾT HOA CỦA CHÚ NÈ ! 
AI DÁM PHÁ CHÁU CƯNG CỦA TÔI ĐÂU ? 
COI CHỪNG BAOLOCMAURICE CTVL THI SĨ DỞM MÀ CŨNG LÀ VÕ SƯ DỞM ĐÂY ! VỎ CUA VUA CỎ VỎ SÓ VỎ ỐC VỎ CÂY CŨNG LÀ CHÚ CỦA CHÁU ĐÂY ! CA SI DỞM THẦY THUỐC DỞM, THẦY GIÁO DỞM TÀO LAO NỔI TIẾNG KHẮP THẾ GIỚI NẦY AI CŨNG BIẾT LÀ CHÚ CỦA CHÁU ĐÂY KHÔNG THÍCH ĂN CÂY CHỈ THÍCH ĂN NGỌT NÊN CHẲNG THÈM QUA ẤN ĐỘ ĂN CA RI CHÀ NÓ CAY CHẾT CHA LÀM SAO MÀ ĂN CHO NỖI VỪA ĂN VỪA THỔI VỪA KHÓC VỪA CƯỜI GIỐNG NHƯ KHỈ ĐỘT LẠI VỚI ĐƯỜI ƯƠI MÀ LẠI CÓ DUYÊN THẤU TRỜI VIẾT THƠ BÁ LÁP BÁ XÀM ĐỂ CHỌC NGƯỜI CHO BỂ BỤNG CHƠI TÔI NÓI KHƠI KHƠI ĐỪNG AI CHẤP NHỨT BỞI VÌ TẬN THẾ ĐẾN RỒI KHÔNG TU SẼ CHẾT NGẬP ĐẦY TRỜI TỪ ĐỒI CAO CHÓT NÚI CHO ĐẾN TẬN MIỀN BIỂN KHƠI ...NGƯƠI ƠI LÀ NGƯỜI ƠI....! 
THÔI CHỚ CÓ HƠN THUA LÀM CHI TRONG ĐỜI GIẢ TẠM PHÙ DU ! THÔI HÃY LO TU VÌ NẾU KHÔNG NGỤC TÙ NGÀN NĂM MỊT MÙ KHÓ RA KHÓ THOÁT VÌ CÁI TỘI NGU ! 
Ở TRONG NGỤC TÙ NGỒI KHÓC AI ƠI ! NƯỚC MẮT RƠI RƠI RỤNG RỜI NHƯ TRÁI MÙNG TƠI RỒI KHÓC LA THÊ THẢM KÊU ÔNG BẢO LỘC ƠI BẢO LỘC ƠI HÃY MAU MAU TỚI ...CỨU TÔI...CỨU TÔI....THÌ QUÁ TRỂ RỒI AI ƠI AI ƠI CHỚ CÓ MÊ ĐỜI MÀ PHẢI CHÌM SÂU NGÀN NĂM KHỔ ĐAU NGỒI ĐÓ ƯU SẦU LÀM SAO CHẠY THOÁT BÀN TAY CỦA ÔNG DIÊM VƯƠNG ÔI RẤT ĐOẠN TRƯỜNG VÔ CÙNG THÊ LƯƠNG NHƯ CÁ XÌNH ƯƠNG VÌ KHÔNG ƯỚP MUỐI VÔ CÙNG NGHIỆT NGÃ ! 
NẾU MÀ KHÔNG TU LÀ PHẢI KHỔ ĐAU VÌ SẼ CHÌM SÂU DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG THĂM THẲM BẠN MÌNH ƠI ! 
THÔI HÃY NGHE TÔI BAOLOCMAURICE CHÀNG THI SĨ QUÈN NẦY, KHÔNG THÍCH ĂN CAY CŨNG NHƯ ĂN ỚT TÔI NÓI NGỌT SỚT NGƯỜI HÃY RÁNG NGHE CHỚ NÊN ĂN ME ĐỜI SAU CHUA LẮM ! ĐỜI ĐANG RỐI RẮM ! QUẬY PHÁ TRẦN GIAN ...QUỶ MÀ ĐẦY ĐÀNG GIỜ NGẬP TRẦN GIAN ,CHÚNG NÓ NGHÊNH NGANG TỚI NGÀY TẬN SỐ XÁC MẤT HỒN TAN RỒI HẾT NGHÊNH NGANG LÀM CHUYỆN ÁC GIAN, NẰM YÊN MỘT XÓ ,NGỒI KHÓC TRONG HANG CHU CHU CÁI MỎ GIÔNG NHƯ CON THỎ LÚC NÓ HẾT THỜI ,KHÔNG CÒN QUẬY ĐỜI PHẢI VÔ ĐỊA NGỤC ĐEN LOI NHOI LÚC NHÚC , ĐẾN LÚC NÓ CHẾT VÒI ĐỤC KIẾN BU BU VÌ TỘI ÁC GIAN NƠI CHỐN TRẦN GIAN .. 
ĐỂ RỒI CUỐI CÙNG XÁC MẤT HỒN TAN... LÀ HẾT....PHIM.... RỒI ĐỜI THÂY TRÔI NGẬP CẢ NĂM CHÂU BỐN BIỂN, MÁU CHẢY THÀNH SÔNG , NGẬP CẢ RUỘNG ĐỒNG XƯƠNG CAO NHƯ NÚI NHỮNG KẺ ÁC GIAN QUỈ MA TRONG KIÊP NGƯỜI TA NẦY THEO LUẬT VAY TRẢ ĐẾN NGÀY ĐỀN TỘI XÁC PHẢI TRÔI SÔNG CHO CÁ LÒNG TONG CŨNG NHƯ CÁ CHỐT RÚT RỈA THỊT XƯƠNG VÌ GÂY TAI ƯƠNG TRẦN GIAN KHIẾP ĐẢM ,TÀN SÁT LOÀI NGƯỜI PHANH THÂY LOÀI VẬT ĂN GAN UỐNG HUYẾT , GIẾT NGƯỜI NHƯ RẠ, TÀN SÁT TRÂU BÒ CHÓ HEO ĐỦ THỨ , TỘI ÁC QUÁ DỬ, GIỜ THÌ PHẢI TRẢ CHỚ TRỐI TRĂN GÌ ,NGỒI KHÓC HI HI 
TRIỆU NĂM SAU ĐÓ , LÚC THÌ LÀM CHÓ, LÚC THÌ LÀM HEO , LÚC THÌ LÀM CHEO, LÚC THÌ LÀM KHỈ ĐỂ TRẢ NỢ XƯA ,VAY THÌ PHẢI TRẢ, LUẬT ÔNG TẠO HÓA, TRỜI ĐÃ AN BÀI, TỘI AI NẤY TRẢ , GIỜ CHỚ KHÓC THAN , NƯỚC MẮT CHỨA CHAN HAI HÀNG ĐẪM LỆ, CHẾT THÌ MẶC KỆ, CHẲNG AI XÓT THƯƠNG, CÁI THÂN XÌNH ƯƠNG, DIỀU THA HỌA MÓC ! RÕ LÀ ĐỒ NGỐC ,PHẢI CHỊU PHANH THÂY TRONG HANG QUỈ SỨ, TỘI AI ÁC DỬ ,GIỜ PHẢI BỊ ĐÀY,NƠI CHỐN HANG SÂU , CỦA TẦNG 18 ,VÔ CÙNG GHÊ RỢN,HƠN CHỐN TRẦN GIAN, GIỜ CÓ KHÓC THAN, CŨNG LÀ QUÁ MUỘN......!
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
MÔ PHẬT !
WHAT WILL BE WILL BE ! 
WHAT HAPPENS,IT WILL HAPPEN SUCH CAUSE...SUCH RESULT ! SOMEBODY'S SEME THE WIND, THEY WILL REAP STORM ! NO WORRY ! WAIT AND SEE ! 
THE RULE OF GOD WILL CERTAINLY PUNISH ALL NOT TO FORGIVE ANY CRUEL GUY IN THIS UNIVERSE ! 
THEY WANT TO HIDE FROM GOD, HOW TO ESCAPE FROM SUNLIGHT ??? HA HA ...! 
MAY I SAY NOT WRONG, MY DEAR ?
BE PATIENT TO WAIT AND SEE WHAT WILL HAPPEN TO THEM ON THIS PLANET NO SOONER AFTER THAT......! 
THAT WILL SURELY BE...IN A NEAR DAY.....NOT VERY LONG !
THƠ CHỌC CƯỚI CHO SẬP NHÀ LUÔN , NHỚ LO TIÊN MUA BIỆT THỰ CÓ SÂN VƯỜN Ở CHO SANG HƠN NGHE BẠN CHO ĐỜI BIẾT TA LÀ AI NHÉ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét